wahlgrenis.cz WAHLGRENIS        

 

...veci mezi nebem a zemi...
     REGISTRACE       Přihlášení

Jmenuji se, jmenuješ se, jmenuje se... co nám říkají jména?


 

Jméno

Význam

Magický ornament

ADAM

Na první pohled tichý a nenápadný chlapec, ničím nevyčnívá, neupozorňuje na sebe. Ovšem je v něm citlivá duše, která často tápe, protože v okolí nenalézá pro tento svůj směr pochopení. Jako dítě vyžaduje citlivý přístup, v kolektivu je jiný. Tíhne k uměleckým projevům (malířství, hudba, balet), spoléhá ale spíše na sebe než na ostatní. Není a nechce být součástí celku. Je poměrně těžké s ním vyjít.

 

ADÉLA

 

Holčička drobná, jemné světlé vlásky. Všestranně pohybově nadaná, baví ji snad všechny druhy kolektivních sportů, ale i tanec, gymnastika. Dokáže zázraky s vlastním tělem. S ničím si nedělá přílišné problémy, je chytrá, ve škole jí učení jde, nemusí se nijak zvlášť učit. Často volí umělecký směr. Až v dospělosti může být v jejím rozjezdu zastavena. Najednou zůstává stát a nestačí se divit. Lidé, kterým tolik věřila, ji opouštějí. Vnitřně se hodně trápí, přesto ji to nezlomí.

 

ADOLF

 

Dítě samotářské, nevyhledává kolektiv. Má rád své soukromí. Ani později ve škole nechce být příliš vidět, má problémy recitovat nebo zpívat před třídou. Učí se bez problémů, často se rozhoduje pro vědeckou dráhu. Končívá ve výzkumných ústavech nebo na jiných vědeckých pracovištích. Láska se mu vyhýbá, ale to není definitivní stav. Partnera duše potká později, ale o to více prožije absolutní souznění s druhým člověkem.  

ADRIANA

Chytrá, veselá, kamarádská, je si vědoma svých ženských zbraní, které používá směrem k mužům. Všechno jí vychází, nemá problémy ve vztazích k opačnému pohlaví. S ženami často bojuje, vnímá je jako sokyně, s málokterou dokáže navázat přátelství. Postava vysoká, štíhlá, nemá problémy s tloušťkou ani v pozdějším věku.

AGÁTA

Holčička s tímto jménem je jako malá roztomilá slečna s vlastním názorem. Ale z toho jen tak nevyroste. Vždy musí mít svoji pravdu, neposlouchá příliš to, co jí říkají dospělí. Má obecně problém přijmout autority. S postavou nemívá problém, je pěkná, líbí se mužům, ale nemá příliš kamarádek. Snaží se, aby se o ní vědělo, je pro to ochotna udělat cokoliv, na nikoho a na nic přitom nebere ohled. Sama za sebe boduje. 

 

ALAN

 

Chlapeček s malou hlavou, nevýrazný, kolektiv ho nebere. Nedokáže ničím zaujmout, spíše se jenom přizpůsobuje, opakuje to, co viděl u ostatních. Není originální, neumí přijít s novým nápadem. Z toho všeho je trochu smutný. S děvčaty nemá příliš štěstí. Jeho životní cesta je bez jiskry, chybí vnitřní zaujetí prakticky pro cokoliv. V dospělosti může mít problémy se žaludkem.    

 

ALBERT

 

Tento chlapec má v sobě silné vibrace, nový začátek. Nebojí se jít do zcela neznámých projektů, rozjíždí akce, do kterých by si nikdo jiný netroufl. Není to o naučení se jistých postupů, v něm je totiž něco víc, něco, co přichází odjinud. Má celý život mladistvé uvažování, nepřipouští si, že by stárnul. Čas pro něho neexistuje, všechno, co je podstatné, chce uchopit a prožít maximálně naplno. Ženy pro něho nejsou prioritou, obvykle nevolí tradiční rodinu.     

 

ALBÍNA

 

Děvčátko smutné, trochu ustrašené, nevýrazné. Může mít oční nebo řečovou vadu. Jen těžko se zařazuje do kolektivu, zcela nikdy nesplyne s ostatními. Je jiná, dost jiná. Obtížně si volí povolání, už předem se obává komplikací. Nedokáže jen tak plout životem, zbytečně si ho komplikuje. Potkává se s lidmi, kteří ji chtějí spíše využít, než aby s ní spolupracovali. Na to často doplácí. Jejím celoživotním přáním je velká rodina, muž ji musí přijmout takovou, jaká je. Teprve vedle něho se naučí žít.  

 

ALENA

 

Alenka je jako dítě mírně baculatá, roztomilá, kamarádská. Má svůj rozum, nenechá si jen tak něco vnutit, něco, s čím by nesouhlasila. Po škole se rozhoduje o své profesi srdcem, musí být v práci spokojená, jinak přicházejí zdravotní komplikace. Měla by se vydat po cestě lásky, jakákoliv manipulace s druhými by se obrátila proti ní. Často v životě zažije osudový okamžik v souvistosti s partnerem. Měla by být na sebe hodně opatrná, neriskovat. Děti jsou pro ni naplněním života.  

 

ALEŠ

 

Malý Aleš je výrazné živé dítě, které chvíli neposedí. Rodiče mají pořád co dělat. Ve škole se o něm ví, spíše než učení se řeší jeho kázeňské prohřešky. Z autorit si ale moc nedělá, je svůj, tím boduje u kamarádů. V dospělosti může mít občas problém se zákony, když se příliš odpoutá od reality. Neměl by spoléhat jenom na sebe, potřebuje spolehlivé spojence. Partnerku si najde později, nejprve si má prožít bouřlivější období. Důležitá by pro něho měla být důvěra mezi partnery, nežárlit.  

 

ALEXANDR

 

Do života přichází s omezením, buď nesnadný porod, komplikace po porodu, dvojčata apod. Časem se ale tohle všechno vyladí, najde svůj směr, své místo v životě. Pravděpodobně ho osloví sport. Profese, které se chce věnovat, ho musí především bavit. Bude mít blízko k duchovnu. Měl by pochopit vyšší rozměr života, pravděpodobně si projde zásadní zkouškou, může dostat dar. Služba lidem, léčitelství apod.  

 

ALEXANDRA

 

Jako malá holčička může působit poněkud zvláštně. Není sladká, něžná a růžová, spíše připomíná kluka. I později má k ideálním představám o kráse daleko. Musí si vysloužit přízeň ostatních jinými prostředky, její hlavní zájem se soustřeďuje na školu, je si vědoma toho, že potřebuje bodovat. Často se nesmírnou pílí dostane až k vysokoškolskému titulu. V partnerství neprožívá ideální lásky. Vypadá to skoro, jako by si s ní život zahrával, co vydrží. Profesní směr ji může posunout ke spolupráci se zahraničím. Trpívá problémy s dýchacími cesty.    

 

ALEXEJ

 

Dítě už od malička s nadnárodním aspektem, záliba v cestování, nemá problém učit se cizí jazyky. Je pravděpodobné, že se usadí v cizině, ať už z pracovních nebo rodinných důvodů. Partner je pro něho důležitý, potřebuje v něm vnímat zázemí a jistotu. Nikdy nedělá to, co nechce, aby dělal někdo jemu. Je příjemný, přátelský, milý společník. Může mít problémy s očima a potrápí ho nejspíš také zažívací trakt.  

 

ALFONS

 

Dítě výrazné, vzteklé, často s komediálními sklony. Potřebuje vědět, že ho druzí berou na vědomí, vyžaduje až přehnanou pozornost. Jako malý bývá často nemocný, běžné postupy nezabírají. Po škole se směřuje do profese, která mu dá možnost vlastní prezentace (herectví, žurnalistika, tanec). Dokáže vyjádřit své pocity štěstí zcela maximálně. Partnerku si hledá ale spíše nevýraznou. Je vzorný otec.  

 

ALICE

 

Dívka štíhlá, atraktivní, ale nepříliš chytrá. Ve škole se musí učit, aby měla hezké známky, nebaví ji to. Ale naprosto s přehledem zvládá slovník partnerský, kluky si dokáže omotat kolem prstu už v mateřské školce. Umí se podívat tak, že pánové o ničem nepochybují. Vztahy ale příliš dlouho nevydrží, opravdovou lásku najde později. Povolání volí takové, kde by uplatnila spíše svůj zevnějšek než rozum. Ve stáří může mít problémy s koleny a kyčlemi.  

 

ALOIS

 

Chlapeček čistý, upřímný, nikdy nelže, všechno má srovnané. Je radost s ním pracovat. Učí se sám, když ho to baví. Potřebuje mít vzor, ke kterému by mohl vzhlížet. Není to krasavec, ale má nádherné srdce. Partnerce, kterou si volí na celý život, dá nahlédnout, kam se nikdo jiný nepodívá. Rád cestuje, případně podniká dobrodružné výpravy. Vzorný otec. Může ho potrápit srdce.   

 

ALŽBĚTA

 

Děvčátko spíše vážnější, rozumné, s vlastním názorem na život. Neúčastní se bláznivých akcí, večírků, mejdanů, raději je doma. Studium jí nedělá problémy, obvykle se dopracuje bez problémů až k vysokoškolskému diplomu. Dbá na svůj vzhled, má dobrý vkus, dokáže se krásně oblékat i líčit. Má úroveň, kterou ale nemusí nijak zdůrazňovat, všichni chápou, s kým mají tu čest. Partnera nenachází hned, zato ale i později mezi nimi dojde k úžasnému sladění.   

 

AMÁLIE

 

Holčička roztomilá, šikovná, živá. Chvilku neposedí, má spoustu zájmů a koníčků. Neví, čemu by se věnovala dřív. Škola jí nedělá problémy, učení ji jde skoro samo. V dospělosti by měla více myslet na sebe, často má tendence druhým sloužit. Rodina a děti jsou pro ni prioritou, tady vidí smysl svého života. Domov buduje s láskou. V pozdějším věku může mít trápení s dýcháním nebo se srdcem.    

ANASTASIE

ANASTÁZIA

Toto jméno nese v sobě duchovní rozměr, jako by tato žena přicházela naplnit jisté poslání. Všude, kde se objeví, s ní přichází světlo a láska. Má schopnost objímat každého dokonce i na dálku, je v ní něha a pochopení, Nikde není cizí. Přestože její plány, které se snaží naplňovat, nemusí být okamžitě každému čitelné, vždy se časem ukáže, že měla pravdu. Život nemá jednoduchý, prochází si řadou zkoušek, ale překážky jakoby samy před ní ustupují. Někdy si situaci až příliš idealizuje. Opatrná by měla být na hlasivky.   

 

ANDĚLA

 

Atraktivní krásná dívka, symbol ženství. Dokáže na sebe v pravou chvíli upozornit, je si vědoma sama sebe. Profesi by si měla zvolit takovou, aby pomáhala druhým - to je např. v sociální oblasti, ve školství. Má srdce na dlani, děti jsou pro ni vším. Občas ale narazí na nepochopení okolí, pak se velice trápí, nechápe, že to může mít někdo jinak než ona. Ráda tančí. Obvykle zažívá ve středním věku krizový okamžik v partnerství, ale nebojí se začít znovu.      

 

ANDREA

 

Nenápadná dívka, spíše tichá, v koutku. Nerada mluví před větším množstvím lidí, ale lidem, kterým věří, dokáže otevřít své srdce. Je upřímná, měla by si ale hlídat, co komu může říct. Studia ji naplňují. Potřebuje vnímat reakce druhých, podle toho si vybírá profesi. Nezná nudu, všechno, čemu se věnuje, dělá absolutně naplno. Partner jí potřebuje dát prostor, aby mu uvěřila. To pak bude už napořád. Rodina je pro ni vším.   

 

ANDREJ

 

Chlapec nepříliš výrazný, spíše menší, neduživý, nezajímavý. Často ale dokáže, jen aby se zalíbil druhým, ustoupit ze svých zásad. Není si jistý sám sebou, pochybuje o sobě. Ani ve sportu nevyniká. Nedokáže si najít zájem, který by ho naplnil. Složitě si vybírá profesi, spíše poslechne autority a potom lituje. S ženami to nemá jednoduché, často narazí na partnerku, která ho chce jenom využít.   

ANETA

Dívka nebo žena s tímto jménem je celkově neutrální, nezajímavá, nevýrazná, nikdo o ní neví. Ve škole není příliš studijní typ, s učením bojuje, unikají jí souvislosti. Známky si ale dokáže vydřít, ovšem na úkor volného času. V dospělosti se nechává unášet zbytečnými starostmi, stává se obětí, pokud si neuvědomí sama sebe.

 

ANEŽKA

 

Holčička vstřícná k druhým, šikovná, chytrá, inteligentní, ve škole bez problémů. Ráda dělá druhým radost, jak jen to jde, kreslí obrázky, vyrábí drobné dárečky. Nebývá nemocná. Potřebuje, aby ji dospělí dali prostor, aby ji vnímali. Pak se dokáže krásně odměnit. Je absolutně bezproblémová. V dospělosti se potřebuje věnovat takové činnosti, aby měla sama ze sebe radost. Měla by být opatrná, hrozí jí úrazy (levá noha).  

 

ANGEL

 

Jméno - stejně tak dívčí jako chlapecké - v sobě skrývá andělské vibrace, ale to je jen na první pohled. Je to plán, který tomuto dítěti projektují rodiče ještě před jeho narozením, jako by očekávali, že právě touto "osvícenou" cestou dítě půjde. Často je tomu ale v životě zcela jinak. Člověk s tímto jménem se vydává jinudy, než by okolí předpokládalo. Konflikty mohou být zřejmé už v dětství, na základní škole. Dostává se do střetů s autoritami, nechce přijmout nic, s čím nesouhlasí. Pohybuje se na tenkém ledě. Později mívá větší či menší problém se zákony.  

 

ANNA

 

Chvilku jí trvá, než pochopí, co se po ní chce. Ale vyladí se a pak už je spokojená. Potřebuje vnímat od okolí, že je dobrá, potřebuje být chválena. Baví ji ruční práce a činnosti, při kterých může něco vyrábět. Škola ji příliš nebaví, ale zvládne všechno, co se od ní očekává. Více než na pracovní proces se těší na partnera a rodinu. Ráda vaří a miluje děti. Je radost být v její blízkosti.   

ANTONÍN

Tohle jméno se obvykle dědí z generace na generaci, podvědomě vytváří jakousi vnitřní brzdu, která brání bezprostřednosti. Dítě je často nevýrazné, raději vyhledává koutek o samotě, než by se živě bavilo s ostatními. O svém vnitřním světě vůbec nemluví. Přesto se tyto prožitky mohou stát silným isnpiračním zdrojem, v pozdějším věku tíhne k vlastnímu vyjádření např. v hudbě, sochařství. Zvládá myšlení v pojmech, snadno se učí, ale neupozorňuje na sebe. Ve vztahu je přímý, když miluje, tak naplno. Často ale může spadnout do závislostí, když zjistí u partnerky problém. Nerad ruší sliby, nerad opouští rodinu. Ve staří má problémy s kyčlemi.

 

ANTONIE

 

Její život není jednoduchý, stále vnímá, jako by jí někdo házel překážky na cestu. Mnohokrát musí začínat znovu. Komplikovaný partnerský vztah, těžké porody. Neměla by se ale nikdy vzdávat, všechno má nějaký smysl. Často je za oběť, ale je těžké jí radit, co by měla udělat. K tomu si musí dojít sama. V pozdějším věku zdravotní komplikace - kolena, žaludek, plíce.    

 

APOLENA

 

Holčička tak trochu odjinud, má problém začlenit se do kolektivu. Dospělí jsou z ní občas mimo, když reaguje neadekvátně k situaci nebo ke svému věku. Často kreslí ponuré obrázky. Má svůj  svět, kam ale málokoho pouští. Duchovní svět se jí otevře v okamžiku zastavení v životě. Najednou jí bude jasné, proč je tady, pochopí smysl života i své poslání, léčitelství.  

 

ARNOŠT

 

Už v dětství má jasno, nechce a nebude nikomu ubližovat, zastává se slabších, nechce nic komplikovat. Miluje volnost, přírodu, zachraňuje planetu jako ekolog, myslí na zítřek. Neholduje žádným závislostem, je si vědom sám sebe. Čas, který má určený k životu, nechce promarnit. Partnerku si hledá složitě, často je ale zneužit. Ve vztahu je pak nešťastný. Život končí za podivných okolností.  

 

ARTUR

 

Je jiný, výrazný, krásný. Již od dětství si je vědom jakési převahy nad něžným pohlavím. Dokáže mluvit nebo zpívat tak, že si každou hned získá. Zpočátku to jen tak zkouší, ale jakmile zjistí, že to vychází, může toho zneužívat. V partnerství, když se rozhodne zakotvit, to nemá jednoduché. Stále má potřebu být milován více ženami, proto dochází ke konfliktům. Často zůstává v životě sám, nepochopen.  

 

AUGUSTIN

 

Muž s tímto jménem prochází životem, dalo by se říct, že ani neví jak. Nehodí se do této doby, má jiné názory, jiné priority než jeho vrstevníci. Často, snad aby měl klid od rodičů nebo jiných autorit, podlehne tlakům a přestane se o cokoliv snažit. Ve škole se mu daří, pokud ho předmět baví. Často ale dělá jen to, co se po něm chce, je laxní, v ničem nevidí smysl. Uzavírá se do sebe, má svůj vlastní svět.

 

 

BALTAZAR

Jméno poněkud komplikované. Muž s tímto jménem přichází sice s jistým plánem, ale na své cestě se potkává s mnoha komplikacemi. Jsou to překážky, které není snadné jen tak obejít. Ani jeho nejbližší mu v tomto procesu nejsou příliš nápomocni. Všechno zůstává nakonec jakoby stejně jenom na něm. Idealizuje si svět kolem sebe, ale časem poznává, že to je všechno jinak. Pokud nepotká spřízněnou duše, může se definitivně uzavřít do sebe.

 

BARBORA

 

Jako malá je Barborka něžná, hodňoučká holčička. Ráda si hraje s panenkami, je v ní hluboce zakořeněná mateřská role. Těžce nese, je-li v jejím okolí někomu ubližováno. Chce mít se všemi jasné přímé vztahy, hádky jí nejsou vlastní, neprosazuje sama sebe, zajímají ji více ostatní. V dospělosti by ráda zakotvila v přívětivém přístavu, ale to se jí podaří obvykle až po nepříliš šťastné první lásce (láskách). Muž vedle ní by měl být upřímný, spolehlivý, klidné povahy, pak je ochotna pro něho a jejich děti udělat všechno.  

 

BARTOLOMĚJ

 

Přichází na svět s vyšším posláním, často nepochopen okolím, stojí tak trochu stranou, málokdo ho opravdu zná. Jeho zájmy jsou odlišné od těch, kterým se věnují spolužáci. Snaží se dostat vždy až ke kořenům, je systematický, má trpělivost, vidí souvislosti. Často si zvolí profesi vědec, průkopníka. Hlavně se potřebuje realizovat v práci, nedokázal by se věnovat ničemu, co by ho nebavilo. Ženy pro něho nejsou prioritou. Partnerku si najde až později.  

BEÁTA

Holčička s andílkovským výrazem, ale jen na první pohled. V dětství mívá často vadu řeči a vystupuje vůči ostatním dětem agresivně. Problémy ve školce se ještě dají omluvit. Ve škole se na ni lepí ale problémy se známkami i chováním. Snaží se - jen jak je to možné - uplatňovat své ženské zbraně a získat od života, co to jde. Nemá příliš zájmů, spíš je jen figurkou, kterou posunuje někdo jiný. Je bez zájmů, bez vlastního názoru i bez výrazu. Pokud se vdá, partner by měl být hodně trpělivý. Naučí se mnohé, ale musí ji to především bavit. V práci nebývá šťastná, pokud vnímá jistá omezení, a ta bývají skoro všude. Líbilo by se jí být princeznou v zámku, kde by se všechno točilo kolem ní.

 

BEDŘICH

 

Tichý, hodný chlapec, nepříliš pohyblivý, může mít také problém s tělocvikem. Rád jí, mohou se objevit sklony k obezitě. Školou celkem proplouvá, ale učení nesmí podcenit. Bývá pilný, ovšem pouze když ho předmět baví. Může někdy i překvapit svým originálním přístupem. Často má už jako dítě představu, co bude dělat v dospělosti, tento svůj sen se snaží realizovat, i když jeho okolí to nemusí zrovna chápat. Ženy mu imponují, ale je poměrně stydlivý, aby hned vyjádřil svůj zájem. Proto často zůstává sám.

 

BĚLA

 

Děvčátko hodné, milé, ale nevýrazné. Poslouchá na slovo, jako by se až bála protestovat nebo přijít s jiným názorem. V kolektivu chce být s každým za dobře, nevyhledává konflikty, raději se vzdálí, když se objeví nějaký problém, jen aby ho nemusela řešit. Často se trápí, bývá sama. Baví ji domácí činnosti, je vzornou matkou a manželkou, výborně vaří. Partner ji ale musí přijmout takovou, jaká je.  

 

BENEDIKT

 

Chlapec nepříliš výrazný, potřebuje být součástí celku, tíhne ke kolektivním sportům, je bojovný, akční. Často má už od dětství jasno, chce být vojákem, chce chránit bezbranné a pomáhat proti nepřátelům. Je tvrdý sám k sobě, dokáže se prát sám se sebou, maximálně trénuje, formuje si tělo, získává tak vnitří převahu nad ostatními. Jeho cesta může končit až v zahraničních misích, kde je nejšťastnější. Rodina je z něho ale občas nešťastná.  

 

BENJAMIN

 

Andílek, krásné dítě. Snaží se udělat každému, co mu na očích vidí, nejsou s ním žádné problémy. Ve škole potřebuje citlivý přístup, potřebuje zaujmout, jinak si najde vlastní aktivity. Baví ho sport i umění. Může se věnovat baletu, tanci, ale nejčastěji ho baví výtvarné umění. Dívkám se líbí, je galantní, milý. Partnerka bývá atraktivní, dohromady tvoří nádhernou dvojici. Děti k nim přicházejí později.  

 

BERENIKA

 

Holčička, která na sebe příliš nemyslí. Vždy jsou pro ni prioritní lidé okolo. Sama sebe jakoby nevnímá, nepřipadá si důležitá. V životě má všechno jasné, srovnané, chaos tady nemá místo. Profesně se orientuje na směry, kde je jistý řád - vítězit mohou technické předměty, případně právo. Pro partnera představuje jistotu, umí vytvořit příjemný domov. Pozor by si měla dávat na kolena.  

 

BERNARD

 

V životě to nemá jednoduché. Plány se obvykle nedaří realizovat, jako by se stavělo z papírových karet a v poslední chvíli přišel uragán, vítr, který všechno zboří. Má ale obrovskou trpělivost začínat znovu a znovu od začátku. Podobné to má i v partnerství. S ženami si rozumí, ale nenachází pro sebe tu pravou. Často vstoupí do rozjetého vlaku nebo naopak musí rychle vystoupit. Ve stáří je obvykle sám.  

 

BERTA

 

Holčička přichází obvykle do rodiny, kde se ctí vyšší zákony. Plynule pochopí, jak důležitá je v životě pokora. Nikomu neubližuje, snaží se pomáhat. Profesní směr si volí právě tudy - jako sociální pracovnice, zdravotní sestra, pečovatelka. Zájem o druhé je pro ni prioritou, na sebe příliš nemyslí. Její muž je podobně naladěný, domov je pro ni prioritou, je výbornou manželkou a matkou.  

 

BLAHOSLAV

 

V dětství je často nemocný, trpí na záněty průdušek, trápí ho uši. Občas musí i do nemocnice. Rodiče jsou z jeho problémů smutní, dlouho nevidí žádné řešení. Toto jméno by se nemělo dávat po dědečkovi, pak dochází ke karmickému propojení. Chlapec je šikovný manuálně, měl by si zvolit práci, která ho bude bavit, ne pod tlakem okolí. Není příliš naladěný směrem k ženám. Partnerka si ho musí najít.  

 

BLANKA

 

Holčička je celkem nenápadná, neupozorňuje na sebe, stojí stranou od kolektivu, má problém, když musí recitovat nebo zpívat před ostatními. Má svůj vnitřní svět, vystačí si sama, nikomu nechce svěřovat, o čem přemýšlí, co se jí honí hlavou. Může se odkrýt její nesporný talent, pokud na ni není ovšem tlačeno. Všechno by měla prožívat bez násilí, dobrovolně a ráda. Pokud je vedena dobře, brzy se dostaví výsledky. Je spolehlivá, pilná, ve škole výrazný studijní typ. V partnerství mívá problém, obvykle první vztah bývá spojen s velkým zklamáním. Až později nalézá sama sebe a také správného muže. Je to dar za její předchozí zklamání a prohry.

 

BLAŽEJ

 

Inteligentní dítě, které si nejraději hraje se stavebnicemi a logickými skládačkami. Druhé děti nepotřebuje. Ve škole bezproblémový, látku zvládá s přehledem, často si doplňuje znalosti navíc nad rámec osnov. Je vyloženě studijní typ, životem prochází s titulem. Nebývá svůdcem žen, partnerka mu do cesty vstoupí jakoby náhodou. Je spolehlivým manželem a příkladným otcem. Trápit ho mohou klouby a žaludek.  

 

BLAŽENA

 

Holčička hodná, tichá, nevýrazná. Spíše si hraje v koutku sama, nevyhledává kontakty, nebere dětem hračky na pískovišti. Ve škole s ní nebývají problémy, dokáže se naučit zadanou látku, ale není příliš iniciativní. V dospělosti nevyhledává bouřlivé párty, partner je také spíše tichý. Děti jsou pro ni naplněním smyslu života. Často oční vada.  

 

BOHDAN

 

Chlapeček, kterému chutná. V dětském kolektivu není příliš oblíbený, často jedná zákeřně a ostatní děti se ho bojí. Až později pochopí, že život by měl být o něčem jiném. Většinou se vydá na dráhu úředníka, plní pokyny shora, nemá příliš vlastních nápadů. Na pracovišti je spíše trpěn než aby z něho byli nadřízení nadšení. Manželství se mu podaří obvykle až na druhý pokus. Ženu si má jakoby zasloužit.  

BOHDANA

Holčička, dívka a žena, která mívá problém s tím, jak vypadá. Složitě se zařazuje do kolektivu, může si připadat jiná pro jistou odlišnost od ostatních (brýle, plnější postava ap.). Uvěří tomu a často se zamkne před světem. Láska se jí často vyhýbá, zatímco její kamarádky odcházejí ve dvojicích, ona si má na svého prince počkat. Ve škole ji zajímají cizí jazyky, dokonce se může díky tomu rozhodnout odjet mimo domov. Bývá to pro ni únik. Brzy se ale vrací zpět, zjišťuje totiž, jam patří.

 

BOHUMIL

 

Již od dětství má tento chlapec zálibu v dobrodružných výpravách, čte cestopisy a touží se vydat za hranice všedních dnů. Jakmile to je jen trochu možné, cestuje. Rád poznává místa, kam se běžný turista nedostane. Je to ale koníček drahý, proto potřebuje mít jistou práci. Tu si volí spíše kvůli penězům, není nutné, aby ho to zde bavilo. Se ženou s seznámí za zcela běžných okolností, hned bude jasné, že ona je tou pravou. Občas může mít problémy s plícemi.  

 

BOHUMILA

 

Klidná, tichá, pečlivá, starostlivá, ráda pečuje o druhé. Postava spíše nevysoká, zakulacená, krátké silnější nohy. V kolektivu nevýrazná, nepříliš oblíbená. Je ochotna raději prožít ponížení, než by se aktivně postavila na odpor. Často bývá obětí trestných činů. V partnerství není šťastná, zjišťuje, že je podváděna, pak už jen těžko dokáže znovu věřit. Problémy s krví, srdcem a ženskými orgány.

 

BOHUMÍR

 

Chlapeček může mít už odmalička problémy s tím, že je nezařaditelný do kolektivu. Je jiný, autority neuznává, ve škole proto spíše konfliktní. Má svou pravdu, která se tolik liší od běžných norem. Často stojí stranou, jen obtížně si nachází kamarády, s kterými by mohl mít tajemství. Je hodně uzavřený do sebe. Jen málokdo se mu dostane pod kůži. Nesvěřuje se ani nejbližším. Nerad na sebe upozorňuje, nechce být ničím nápadný. Vydává se neprošlapanými cestičkami.  

 

BOHUSLAV

 

Nikdy nedělá nic, co by ho nebavilo. Tíhne k uměleckým směrům - hudba, tanec, výtvarné umění. Sport mu příliš neříká. Je jakoby položen do tohoto proudu, nechává se unášet "neprozkoumanými krajinami", baví ho dělat to, z čeho by jiní měli problém. Přijímá výzvy a vítězí. Často ho profese zanese do zahraničí, kde může získat cenné trofeje. Ve stáří bojuje s nemocemi především pohybového ústrojí.   

 

BOHUSLAVA

 

Holčička jako malá je roztomilá, baculatá. Často má zálibu v jídle, což vede k zakulacení postavy. Ve škole nijak nevyniká, naučí se i celé pasáže zpaměti, když látce nerozumí. Potřebovala by se mít víc ráda, chybí jí sebevědomí. Dlouho hledá sama sebe. Zlomem v této cestě je pro ni partner, kterého si najde a který ji bude mít rád takovou, jaká je. Najednou zjistí, co je to láska. Stane se z ní milující manželka a matka, domov je pro ni oázou klidu. Každý u ní najde bezpečí.   

 

BOLESLAV

 

V tomto člověku je už odmalička anděl i ďábel současně. Chvilku se chová tak, chvilku onak. Je těžké s ním vyjít, obrací pravdu naruby podle toho, jak mu to vyhovuje. Rozhoduje se jakoby zkratovitě, snad ani nevnímá, že může zraňovat druhé. Chybí mu empatie a cit. Myslí hodně na sebe. Tohle se může změnit až v jisté fázi života, kdy si projde důležitou lekcí. Pak teprve začne uvažovat jinak.  

 

BONIFÁC

 

Jméno nepříliš obvyklé, ale šťastné. Muž s tímto jménem je oblíbený v kolektivu, výborný kamarád, vždy si najde téma, kterým by pobavil ostatní. Proto je vyhledáván a zván na společné akce. Ve škole proplouvá, ani neví jak. Profesi by si měl vybrat takovou, která ho bude bavit, ne kvůli penězům. Cizí jazyky mu nedělají problémy, mohl by pracovat i v zahraničí. Ale pokaždé se rád vrací domů, důležitá je vazba na původní rodinu. Otcovská role bývá naplněna až později.  

 

BORIS

 

Už od raného mládí se líbí dívkám, má jisté charisma. Nemusí být nutně nejkrásnější, ale je v něm cosi, co ostatní muži nemají. Je obletován, ale jen složitě si vybírá tu pravou do života. Prochází v životě mnoha složitými zkouškami, než se trvale usadí. Často se dostává až na hranici mezi životem a smrtí. Nutná je pokora. Rodičovská role může být nějak zkomplikovaná.  

 

BOŘEK

 

Dlouho se hledá, než pochopí svou cestu. Nechce jít po stopách svých rodičů, má svou hlavu. Obvykle se rozhoduje pro zcela netradiční směr, vymyká se všem známým vzorcům, je svůj, neochočitelný. Do života si volí stejně starou partnerku, ale nevydrží to dlouho. Jako by byl uvězněný ve stereotypech, to nechce. Později si může najít blízkou duši, o hodně mladší.  

 

BOŘIVOJ

 

Konfliktní typ, nevěří nikomu a nikdo nevěří jemu. Jen složitě si hledá kamarády, často přichází do kolektivu, kde už jsou skupinky vytvořené a na něho nikdo nezbývá. Může se od ostatních odlišovat i na pohled. Hledá si zájmy, u kterých si vystačí sám. Často se v lidech zklame, stejně to má i s láskami. Dívky od něho často očekávají to, co jim dát nemůže. Tradiční rodinný vzorec je pro něho nedostižný.  

 

BOŽENA

 

Holčička tichá, klidná, nekonfliktní, podřizuje se autoritám. Sama není iniciativní, nedokáže se prosadit, má problémy s trémou. Jen složitě se odpoutává od maminčiných sukní, má pocit, jako by to nebylo správné. Partner si ji tzv. musí najít. Rodina je pro ni nejvíc, miluje děti, ráda vaří, opečovává vlastní domov a vše, co je jeho součástí. Je štěstím být jí nablízku. Vládne harmonie, soulad a klid.  

 

BRONISLAV

 

Chlapec si život zbytečně komplikuje, vydává se cestami, které nikam nevedou, zdržuje se, musí začínat znovu, jinak, jindy, s jinými lidmi. Nepovedené partnerské vztahy, časté rozchody nebo rozvody. Není nikde doma. Hledá své místo na slunci, ale nedovolí si vyjít z podzemí. Těžký život, zbytečně komplikovaný, sám ale neví, jak by si ho mohl usnadnit. Všude jen nachází problémy, vstupuje do nekonečných pastí.   

 

BRIGITA

 

Dívka nádherná, ale nepříliš chytrá. Má problémy sama se sebou. Často se snaží zavděčit ostatním, to je ovšem pro ni nadlidský úkol. Není si jistá, občas řečová nebo oční vada. Nemoci se jí drží obvykle dlouho. Chce se někomu podobat, vzory si vybírá důkladně, ale nemá na to, aby tuto cestu následovala. Zbytečně se stresuje. Mohla by mít život jednodušší, kdyby si ho sama nekomplikovala.  

 

BRUNO

 

Jméno, které obvykle dostává dítě smíšených párů, nečeské. Chlapec vnímá, jako by sem nepatřil, je tady podivný odstup od okolního světa. Zvláštní vibrace, z nitra tohoto člověka jdou negativní tendence, je v rozporu s tím, co zažívá, a tím, co by zažívat chtěl. Neví, jak se má naladit, je to složitý proces. Pořád stojí jakoby stranou, těžko si hledá kamarády, lásku. Potřebuje někam patřit a také někomu patřit.    

 

BŘETISLAV

 

Od dětství se zajímá o přírodu, kytičky, zvířata. Často porovnává svůj život s tím, co mají druzí. Neměl by se fixovat na hmotné statky, to ho dokáže zastavit v životě. Dobře mu je na vzduchu, hlavně hory jsou pro něho ozdravné. Oční vada by se neměla v dospělosti horšit. Jeho velkou chybou je, že maximálně věří všem, zažije hodně zklamání a krizí. Partnerka ho musí chápat, život s ním není úplně jednoduchý.  

 

CECÍLIE

 

Malá holčička je roztomilá, mluví o tom, čím by chtěla být. Mezi její zájmy patří tanec nebo herectví, ale konkurence je příliš silná. Proto je nucena věnovat se prozajictější práci, což je proti její vůli. Hodně se kvůli tomu trápí, dlouho hledá nějaké skulinky, jak by se do uměleckého světa zařadila. Pak se sice věnuje normálnímu životu, ale zklamání v ní zůstává. Často je vedle ní o hodně starší partner.  

 

CELESTIN

 

Potřebuje mít kolem sebe vytyčený prostor, aby se cítil v bezpečí. Nerad se vydává do neznámých situací, nerad navazuje nové kontakty. Problémy jsou už se školkou v přírodě, kam nerad odjíždí. Často se vytváří silná vazba v rodině, a to směrem k prarodičům. Dědeček pro něho může být nedostižným vzorem.Dlouho nevěnuje pozornost opačnému pohlaví. Když se ale konečně zamiluje, bývá to na celý život.

 

 

CINDY

 

Holčička, jejíž hlavní plán je - zalíbit se druhým. Je šťastná, když se na ni okolí usmívá, když je chválena. Učení jí nedělá problémy, ale nijak nevyniká. Dbá na svůj perfektní vzhled, nic nepodcení. V kontaktech s opačným pohlavím si je vědoma své "převahy", dokáže muže ovládnout. Ti to ale brzy, jakmile z prvotního oslepení vystřízliví, poznají, a rychle se ztrácí. Trvá déle, než dokáže pochopit i kvality toho druhého. Na trvalý vztah si musí počkat, pak je vynikající ženou a matkou.  

 

CTIBOR

 

Jeho největší problém je v tom, že nerad spolupracuje s druhými, sám chce být první, musí vítězit. Jen těžko se podřizuje, nepřijímá cizí nápady, myšlenky. Vůdčí typ. Často se orientuje na vojenství, potřebuje druhým lidem diktovat, vládnout. Autorita v něm ale není přirozená, je to vynucený postoj, nedokáže se přizpůsobit, natož podřizovat. Ve školách je s ním problém nejen výchovného rázu, nechce se učit nic, co ho nebaví. Potřebuje individuální přístup. V partnerství není šťastný.   

 

CTIRAD

 

Od dětství otevřený, komunikativní, hravý. V kolektivu oblíbený, kolem něho je samá legrace, smích a pohoda. Je přímý, bezelstný, je možné mu absolutně věřit. Výborný kamarád. Dívky v něm dlouho vidí spíše právě kamaráda než partnera, na lásku si musí nějakou dobu počkat. Čas ale pracuje pro něho, s roky jenom zraje, o nic nepřijde. Jako otec a partner je skvělý, miluje své nejbližší.   

 

CYRIL

 

Ambiciózní chlapeček, velice brzy má jasno, co všechno by chtěl v životě dosáhnout. Jeho cíle nejsou malé. Snaživý, perfekcionalistický, všechno se snaží udělat nejlépe, chce být pochválen. Sbírá trofeje, vydává se dál a výš, jak jen to jde. Nechce příliš spolupracovat, v ostatních vnímá brzdu svého vývoje. Raději je ve všem sólo. Prioritou v jeho životě jsou peníze. Často zažívá osudová zastavení - nemoci, nehody.  

 

ČENĚK

 

Muž, který vidí dlouho sám sebe jako největší prioritu, zapomíná na ostatní, což mu komplikuje život. Nerad se přizpůsobuje, nerad se podřizuje, má problémy s autoritami. Kamarádi i lásky jsou někde vzadu, myslí především na sebe. Problémy může mít také s alkoholem, případně jinými závislostmi. Uniká od problémů, nechce je řešit. To, co prožívá, se mu zdá zbytečně komplikované. Dost často musí začínat znovu, v partnerství i v práci.   

 

ČESTMÍR

 

Umění a krása chodí poněkud jinudy než tento člověk. Je praktický a pragmatický, věří jen tomu, na co si může sáhnout, co je uchopitelné smysly. Učí se dobře, technické obory ho přitahují. Ve škole ale neexceluje, raději si sám individuálně hledá témata, kterého ho zajímají. Práce si ho najde, nemusí pro to sám příliš dělat. Je spolehlivý, příkladný, plní svědomitě své úkoly. Dívky ho začnou zajímat až později, partnerka mu ale musí rozumět, žít s ním není jednoduché.  

DAGMAR

Jako holčička nebývá příliš šťastná, cítí se odstrkována, ostatní s ní nechtějí kamarádit pro její jistou odlišnost (např. výška, váha, vada řeči, brýle). Dívka vnitřně trpí, nerada o tom mluví. Často zažívá rozkol manželství svých rodičů a dělá jí problém navázat rovnoprávný vztah k muži. Sune se spíše do té podřízené pozice. Manželství obvykle nevydrží pro uznávání zcela jiných hodnot v životě. Pokud najde odvahu pochopit svou vnitřní ženu a vydá se dál, může najít kvalitního partnera. Spíše se ale do pozdního věku trápí a realizuje se jinak. Výborná kuchařka, sport zůstává trochu stranou.

 

DALIBOR

 

Jako malý živější dítě, rodiče s ním mají co dělat. Ve škole na sebe strhává pozornost, učení ho příliš nebaví. Nepoddává se autoritám, jde si svou cestou. Často naráží až v dospělosti, kdy se musí chtě nechtě podřídit. Pak se stylizuje do toho, co se po něm očekává, ale šťastný není. Osudové rány ho na chvíli zastaví, jako by si měl uvědomit cenu vlastního života. Jako varovná se pro něho jeví rychlost, měl by zpomalit, dokud to jde.
 

 

DALIMIL

 

Jde celý život za svými sny, plní si svá přání. Je systematický, houževnatý, jen tak se nevzdává. Působí mezi svými vrstevníky mnohem vyzráleji. Troufá si i na velice náročné projekty. Budoucí kariéru má jasnou, partnerka je na jiné koleji. Často žije sám, případně se seznamuje hodně později. Děti pro něho nejsou prioritou. Nemoci se mu jakoby vyhýbají.  

 

DANA

 

Děvčátko nepříliš samostatné, raději se drží mámy. V kolektivu na sebe příliš  neupozorňuje, někdy se až jiných straní. Má svá tajemství, která nikomu nesvěří. Je studijní typ, často dosáhne vysokoškolského titulu. Je spolehlivá, precizní, nikdy na ni nemusí ostatní čekat. Svou krásou muže příliš neoslňuje, ale je v ní přesto cosi, co dokáže zaujmout. Je výbornou matkou a manželkou. Pozor na úrazy.

 

DANIEL

 

Už od dětství je atraktivní, rysy v obličeji, vlasy, postava, tím vším dokáže na sebe upoutat pozornost žen. Navíc má nepřehlédnutelné charisma. Možná právě to mu zametá cestičku. Potkává se ve správnou chvíli se správnými lidmi, co se týče profese. V partnerství ale tolik štěstí nemívá. Svou životní partnerku nachází v pozdějším věku, také s rodičovskou rolí to není jednoznačné. Občas může podlehnout jistým závislostem, což je v mnoha směrech zásadní problém.  

 

DANIELA

 

 

Tichá, mírná, něžná, nevýrazná, často uzavřená, pracovitá. V dětství si raději hraje sama v koutku než s ostatními dětmi. Je stydlivá, vypadá jako zakřiknutá. Ve škole ale získá na svou stranu učitele, protože ji učení baví. Ráda se zajímá i o věci, které v učebnici nejsou, bádá v knihách a raduje se z každého svého objevu. Muži ji příliš nezajímají, přesto partnera do svého života pustí, ale spíš on si mují najít ji. Neupozorňuje na sebe. Jako matka je skvělá.  

 

DARINA

 

Komediant už od dětství, baví spolužáky, často je na besídkách největším překvapením. Je bezprostřední, nemívá trému, ale nesmí se do ničeho nutit. Improvizuje, dá do toho všechno, ale s naučeným textem může mít problém. Dává přednost hrám s kluky, protože děvčata na ni často žárlí. Nechápou, že ona taková, jaká je, prostě je sama od sebe. Při rozhodování o budoucím partnerovi řeší často složité otázky. Není si jista, jestli on je tím pravým. Chtěla by mít stoprocentní jistotu, nechce vstupovat a nevědět, jak to dopadne. Opatrná by měla být na svá kolena.  

 

DARJA

 

Extravagantní, musí být za každou cenu po jejím. Výrazný vzhled a oblečení. Nechce se podřizovat autoritám. Možné jsou v některých případech i útěky z domova. Podléhá často vlivu starších a "zkušenějších". Rodiče tak zůstávají stranou. Neměli by se od své holčičky vzdalovat, domov je pro ni velice důležitý. Je-li tady krize, nechce být obětí, odchází středem ke "svým". Se svou rolí partnerskou i mateřskou může mít problém, dlouho se hledá. Pravděpodobné může být časné mateřství nebo naopak interrupce, což ji poznamená. Potřebuje někoho, s kým půjde životem, někoho, na koho se může stoprocentně spolehnout.

 

 

DAVID

 

David by měl sice životem procházet jako vítěz podle vzoru svého předchůdce známého z Bible, který lstí zvítězil nad obrem Goliášem. Ale nebývá to pravidlem. Jako chlapec bývá drobný, slabý, někdy až neduživý. Spíše stojí v koutku, podléhá autoritám, vypadá, jako by se až bál. Splní raději všechno, co se po něm chce, jen aby nebyl problém. Často je umělecky orientován - na hudbu, tanec, výtvarné umění. Pečuje o sebe, rád se hezky obléká, může z něho vyrůst metrosexuál. Vybírá si partnerku, která s ním bude vzhledově ladit. S láskou je to ale komplikovanější.

 

DENISA

 

Těžké jméno, složitý život. Holčička s problémy v životě už od narození. Často logopedická vada, brýle, obezita. V dětství jen složitě hledá kamarádky, kolektiv ji nepřijímá. Není příliš sportovně založená, spíše sedává doma nad knížkami. Krize v partnerství, obtížně nalézá člověka pro život. Často má pesimistické uvažování, nedokáže naplno prožít radost, jako by ji měla vnitřně zakázanou. 

 

DIANA

 

Těžké jméno, těžký osud. Dívka krásná, tichá, skromná, inteligentní. Je ochotna dělat v životě samé správné věci, ale toto její odhodlání nejde tím správným směrem. Potkává se s lidmi, kteří ji z cesty vychýlí. Možná je tady důležitá vidina peněz nebo jiných hodnot, které nemůže běžně mít. Spojenectví s těmito lidmi je pro ni složité, otevírá cestu do pekel. Tohle jí ale nikdo nevymluví, tím si prochází sama. Zásadní osudové zastavení.   

 

DITA

 

Začátek života bývá krásný, šťastný, ale už záhy se může podivně zkomplikovat. Tragédie nebo zastavení jí najednou odkrývá zcela jinou hladinu, dostává se do jiného světa, než v kterém žijí její vrstevníci. V mnoha směrech se musí spolehnout sama na sebe. Partnera si nachází poměrně brzy, snad proto, že potřebuje mít vedle sebe jistotu. Touží po ochraně, touží, aby jiněkdo miloval. Zradu neodpouští.   

 

DOBROMILA

 

Holčička jako malá velice nekonfliktní, ale raději než s dětmi si hraje sama s panenkami. Pečlivá, milá, vstřícná. Těší ji, když může někomu pomoci nebo poradit. Má sociální cítění. Hodí se pro povolání v sociální oblasti (do ústavů, dětských domovů, jako ošetřovatelka apod.). Zájmy druhých jsou jí bližší než její vlastní. Partner si ji nachází většinou později, on ji musí přesvědčit o významu soužití ve dvou. Výborná matka a manželka. Problémy bývají s dechem, plicemi, srdcem.  

 

DOBROSLAV

 

Chlapeček nepotřebuje ostatní děti, vystačí si sám. Rodiče často nechápou, proč se straní ostatních. On má ale svůj svět. Ani později ve škole nevyhledává zábavu, tíhne k vědeckým pokusům a zajímá se o doplnění povinného učiva. Brzy se dostává k literatuře, která mu otevírá nové obzory. Tíhne ke studiu, často končí s vědeckými hodnostmi. Objevuje nepoznané, odkrývá to, co zde ještě nebylo. Partnerství pro něho není prioritní, žena ho musí tzv. "ulovit" sama. Pak je ale vzorným manželem a také otcem.  

 

DOMINIK

 

Ještě před příchodem na svět bývají komplikace (nechtěné dítě, rizikové těhotenství, krize mezi budoucími rodiči). Jako dítě bývá něžný, spíše více jako holčička, usměvavý, roztomilý. Potřebuje si zvolit profesní směr poměrně brzy, je ochoten mu obětovat všechno. Tady hrají důležitou roli autority - otec, škola, sportovní trenér. Má touhu se někomu podobat, pak se stává lepším než originál. Nesmí být ale do ničeho nucen. Cesta proti proudu by pro něho nebyla. Často se vyšvihne výš, než se podaří jeho vrstevníkům.  
DOMINIKA Holčička sportovně založená s vlastním náhledem na život. Blízké jí jsou kolektivní sporty. Z ničeho si moc nedělá, ale je ráda, když je na stejné vlně jako její blízcí. Není orientovaná příliš duchovně, na všechno, čemu věří, si potřebuje sáhnout. Kamarádí spíše s kluky, kočárky a hry s panenkami ji příliš nezajímají. Život ji sune spravedlivou cestou, ctí řád a má důvěru v druhé, dokud se nezklame. Měla by být opatrná na zranění rukou, hlavně předloktí a zápěstí.  

 

DOROTA

 

Dívka strohá, nepříliš výrazná, spíše nenápadná, kolektiv nevyhledává. Trápí ji tréma, má krásný hlas, ale nedokáže překonat ostych, zpívá si jen o samotě. Ve škole bez problémů, naučí se, co je třeba, učení není pro ni prioritou. Kamarádky ji častokrát oklamou, proto je časem opatrnější před jakýmikoliv novými kontakty. Uplatnění nachází v sociální oblasti nebo ve zdravotnictví, má silnou potřebu pomáhat druhým. Mívá problémy se zrakem a trápí ji také migréna. Děti mívá později.  

 

DOROTEA

 

Jméno silné, výrazné, pod vyšší ochranou. Dívka, žena s tímto jménem prochází životem klidně, jedná s rozmyslem, není hysterická. Je si vědoma sama sebe. Pokud se dostane do problémů nebo nějaké složitější situace, brzy pochopí, že je nad ní vyšší ochrana. Ale nesmí zapomenout na pokoru, nesmí riskovat a dělat věci, které se dělat nemají. Co to je, ona nějak podvědomě vytuší. S jejím narozením lidé v jejím okolí vnímají, že je tady něco jinak. Je radost být s ní.

 

 

DOUBRAVKA

 

Dá o sobě často poprvé nesměle vědět už ve chvíli, když není do života zrovna očekávána. Přichází nesměle. Přesto vstoupí a rodiče jsou z ní od prvního okamžiku uneseni. Je to krásná holčička, milá a tichá. Musí si ale vydobýt místo na slunci, není to snadná role. Není středem kolektivu. Ve škole je oblíbená, učení jí nedělá problémy, často se ubírá směrem, který za ni vybrali radiče. Na lásku si počká, ale pak má vedle sebe úžasného muže a fantastické děti. Nemoci se jí vyhýbají.   

 

DRAHOMÍRA

 

Křehké děvčátko, které má před sebou nelehkou cestu. Dětství je poměrně klidné, nekonfliktní, ale hned na prahu dospělosti se cosi láme. Vydává se sice trpělivě pořád dál, ale často dochází k dramatickým propadům, zlomům nebo zásadním krizím. Je z ní však už silná osobnost, musí zvládat tyto osudové rány. Opravdová láska k ní přijde až později, jakoby v další fázi, za odměnu. Profesní dráha ji sune k druhým lidem, do sociální oblasti nebo zdravotnictví.  

 

DRAHOSLAV

 

Komplikovaný osud, nelehké vztahy. Jako malý se pohybuje spíše mezi dospělými, často má starší sestru nebo sestry. Trochu se v něm ztrácí jeho mužský aspekt, chvíli mu trvá, než se najde. Tvrdé sporty rozhodně nevyhledává, spíše tíhne k umělecké oblasti - tanec, balet, krasobruslení. Nevyhledává střety. Dívky jsou pro něho těžké téma, nemá to s nimi jednoduché. Ne vždy se usadí v manželství. Mohou na něho dolehnout krize v životě, které nedokáže řešit.    

 

DRAHOSLAVA

 

Holčička od dětství hodně nemocná, provázejí ji zdravotní problémy, často musí pobývat v nemocnicích. Slabší imunita, ve škole má mnoho zameškáno. Všechno je jakoby proti ní. Složitá situace, z které se jakoby nedokáže vymanit, moc by to chtěla. To, co se jí děje, vnímá jako zradu. Není sama svou paní, je jakoby zmýtána životem, rozhodují za ní druzí. Potřebuje se hlavně pochopit, najít, mít se ráda, ale to je pro ni hodně složité. Lásku zažije až později.  

DUŠAN

Chlapec sportovního typu. Často středem pozornosti už na základní škole, ovšem vyskytují se problémy s autoritami, má svojí hlavu, nerad se podřizuje. Mezi vrstevníky oblíbený, protože si dovolí to, co oni už ne. Vzhlížejí k němu jako k ideálu. Boduje u dívek. Často se může v životě posunout až k samé hranici zákona. Vyhledává takové povolání, které mu přinese snadný výdělek. Občas přicházejí zásadní zastavení.

 

EDITA

 

Holčička jako malá něžná, krásná. Škola pro ni není nijak zásadní, vydává se směrem, který ji baví. Později si prožije složité období, jako by se dostala na cestu, kde rozhodně být nechtěla. Je pravděpodobný jistý propad, znejistění její cesty. Partnerství ji vrátí zpět, teprve se svým mužem je schopna prožít štěstí a na minulost zapomene. Děti se rodí s láskou a jsou pro ni opravdovým darem, na který čekala. Mohou se ohlásit bolesti kloubů, hlavně kolen a kyčlí.  

 

EDUARD

 

Jako dítě je poměrně bezproblémový, neupozorňuje na sebe, je tichý, klidný, ale je v něm trápení. Má pocit, že mu nikdo nerozumí, že celý svět si jde jinudy než on. Není studijní typ. Profesně to daleko nedotáhne. Tento muž se může ocitnout na hranici mezi životem a smrtí, zahrává si se ženami a často nezvládá svoji roli. Může se ocitnout tam, kde být nechtěl. Měl by přijmout jistý vyšší rozměr, který je všude kolem nás. Problémy se zrakem nebo chrupem.   
EGON Chlapeček s tímto jménem obvykle přichází vyplnit plány svým rodičům. Není to snadná role. Přestože může působit na své okolí klidným a srovnaným dojmem, uvnitř jeho duše jsou zmatky, kterým potřebuje porozumět. Nepůsobí agresivně, neprosazuje se, spíše chce s každým vyjít po dobrém. Ve škole si plní své povinnosti, nejsou s ním problémy. Pokud má prostor, realizuje se v uměleckém směru (výtvarný, literární, hudební směr). Často dochází k nadčasovým pravdám, ve výjimečných případech může lidstvu přinést jedinečný objev nebo vynález.  

 

ELENA

 

Holčička hezoučká, milá, kamarádská, každého si dokáže získat na svou stranu. Ve škole chytrá, bezproblémová, cílevědomá. V životě to ale úplně lehké nemívá, problémy jsou především v lásce. Často se potká s člověkem, který ji raní, zklame, jen těžko se dá odpouštět. Odžívá si často proti své vůli roli oběti v životě, dělá věci, které ani dělat nechce. Občas se může zaplést do podivných příběhů, z kterých není cesty zpět.   

 

ELIAS

 

Chlapec - anděl, který jakoby ani nebyl z tohoto světa. Nádherný, vstřícný, empatický, nesnese násilí a křivdu, někdy až lítostivý. V životě hledá pravdu a řád, umělecky orientovaný. Může zpívat, malovat, tančit. Má v sobě skrytý potenciál, dokáže předávat druhým lidem lásku. Každý v jeho blízkosti se cítí výborně, profesní dráha by měla směřovat do sociální nebo zdravotní oblasti. Dívky ho budou stále obletovat, ale on si do života vybere kamarádku z dětství. Opatrný by měl být na hlasivky.    

 

ELISABETH

 

Vznešené jméno, vznešená dívka princeznovského typu, krásné dlouhé vlasy, vzpřímené držení těla, elegantní pohyby. Bývá obvykle středem pozornosti všude, kam přijde. Na partnery působí nedobytným dojmem, ale často bývá sama. Život má poměrně složitý, zkomplikuje se ve chvíli, kdy to nejméně čeká. Pokud najde vhodného partnera do života, je dobrou matkou, rodina je pro ni vším.

 

ELA

 

Holčička už od útlého věku tak trochu "svá". Odmítá se podřizovat autoritám, nechce dělat nic, co ji nebaví, to dělat nebude. I ve škole může mít problém s učením. Vybírá si, s kým bude kamarádit, bývá středem pozornosti, výrazná, neochočitelná. Spolužačky jí často nerozumí. Zájem o ni mají starší chlapci. Určitě by měla následovat své srdce při výběru budoucí profese. Tlak rodičů nebo učitelů proti její vůli by neměl smysl. Dlouho odmítá jakékoliv partnerství, nechce se vázat. Měla by si hlídat srdce a krev.  

ELIŠKA

Jemná, hodná, tichá, sympatická, kamarádská, je oblíbená v kolektivu, je na ni spolehnutí. Šikovná, umělecky založená, věnuje se zpívání, malování nebo tanci. Nikdy nelže, všechno řeší na rovinu, nehledá kličky, jak by něco obešla. V partnerství je přímá, když se zamiluje, bývá to naplno. Neumí podvádět.

 

ELLA

 

Snaží se odmalička všem zavděčit. Udělá všechno, aby vyloudila na tváři druhých úsměv. Chce, aby všechno bylo správné, spravedlivé, všechno by nejraději vzala za ruce a pospojovala. Holčička trochu nadčasová, jako by předběhla tuto dobu. Ve škole snaživá, plní si úkoly, jak se to po ní žádá. Sama není ale příliš iniciativní. Mohla by se najít v sociální oblasti, kde bude moci realizovat svůj záměr záchrany planety - nebo alespoň nemocných, opuštěných. Má otevřené srdce. Pozor na zrak.  

 

EMA

 

Přichází na svět jako vymodlené dítě, často se rodí starším rodičům. Andílek, který má rozzářit jejich dny. Je baculatější, ale živá, každý o ní ví. Pokud ji někdo nevybíravě okřikne, může se uzavřít do svých světů. V dětství si projde nemocí, která nebývá nejlehčí, je mírně zastavena. Profesi si má vybrat sama, jinak bude celý život nešťastná. Je trpělivá a systematická, studijní typ. Může skončit ve školství nebo ve finanční sféře. Měla by být opatrná na srdce.  

 

EMANUEL

 

Kamarádský, milý, ke každému si hledá cestičku, odmítá boj a střety, vždy se snaží s každým domluvit. Nad děvčaty drží ochrannou ruku, nedovolí žádné násilí. Je to rytíř mezi dnešními muži. Nesnáší podvody, lži a bezpráví. Často se vydává studovat práva. I v jiné profesi je vždy na straně těch slabších. Jako partner je vstřícný a ohleduplný, jako otec vynikající. Celý život je pro něho jednou velkou hrou, nepřestává být dítětem, které věří své pravdě.   

 

EMA

EMMA

 

Často přichází do rodiny jako dlouho očekávané miminko, spolu s ní přichází láska. Je pro své nejbližší skutečným pokladem, štěstím. Holčička je milá, hezoučká, šikovná. Ale chvilku neposedí, rodiče mají co dělat, aby ji uhlídali. Všechno potřebuje poznat, prozkoumat. Zájem projevuje o umění, zajímá výtvarné, tanec, hudba. Škola jde trochu mimo, není pro ni prioritní. Partnera si hledá se společným zájmem, miluje svůj domov a děti. Ve vyšším věku mohou být problémy s obezitou.  

 

EMIL

 

Tohle miminko je miláčkem rodiny, celé dětství má ostatní omotané kolem prstu, může si dělat, co chce. Ve škole dochází k rozladění, že to tak nejspíš už nebude pokračovat. Mohou přijít problémy se zrakem, škola chlapci nalinkuje program, který ho ale příliš nebaví. Najde se v náručí žen a pochopí, že život není o škole. Najednou je i k přežití. Jeho profese není daná, může se věnovat různým činnostem, které nejsou náročné, ale jsou zaplacené. Vždy si dokáže před sebou obhájit, že to, co dělá, je správné. Není nezbytné, že se musí oženit. Manželství chápe jako omezení jeho svobod. Zastavit ho mohou problémy s nohama - zlomeniny nebo operace.  

 

EMÍLIE

 

Přichází do tohoto světa s nadějí, ale brzy zjišťuje, že je tady stále mnoho problémů. Může mít zásadní konflikty s vlastní rodinou, hlavně s matkou. Chápe ale, že s tím nic neudělá, proto se také trápí. Často neunese příkoří, které musela zažívat a domov opouští. Buď odchází studovat do jiného města nebo se brzy vdá, jen aby se osvobodila. Brzy zjišťuje, že to byl pouze klam, že nikam neutekla, ale že trápení zůstává při ní. K usmíření s rodinou dochází za komplikované situace, ale dochází. Celý život hledá štěstí a lásku, potřebuje se k někomu upnout, ale nedaří se jí to.  

 

ERIK

 

Často můžete mít pocit, jako by toto dítě ani do tohoto světa nepatřilo. Nepatří. Všechno je pro něho tak jiné, komplikované. Jen těžko si hledá kamarády, přátele, lásku. Těžko přijímá úkoly ve škole, těžko si vybírá studijní směr. Opravdu vypadá, jako by se sem do tohoto světa nechtěl zařadit. Ani vztahy s dívkami nemá vyladěné. Celý život se učí žít, skládá nekonečné zkoušky, ale příliš se mu nedaří. Potřeboval by si najít podobnou bytost, jinak se úplně ztratí sám v sobě.  

ERIKA

Kosmopolitní dítě, nadnárodní aspekt. Už jako malá se odlišuje od ostatních dětí. Spíše ji najdete u autíček než s panenkami. Baví ji škola. Výborně se učí cizí jazyky, hodně se zajímá o zeměpis a jak jen to je možné, cestuje. V dospělosti se často na delší dobu usazuje mimo domov. Fixuje se na cizince, případně se v zahraničí vdá. Rodina pro ni není prioritou, pokud se rozhodne otěhotnět, často se objevují problémy. Vykonává s přehledem mužské práce, volánkové šaty neobléká.

 

ERNEST

 

Chlapeček, kterého najdete tam, kam ho postavíte. Nemá příliš vlastní iniciativy, je složité dostat z něho nějakou smysluplnou akci. Nezapojuje se v kolektivu, společnost nevyhledává. Nejlépe je mu v koutku o samotě, ve svém světě. Slova dospělých k němu přicházejí jakoby prázdná, nedojde k naplnění jejich obsahu. Je složité najít profesi, kde by se mohl uplatnit. Často se upívá k vědám, k výzkumu. Partnerku poznává později, ale spíš ona si musí jeho najít.  

 

ERNESTÍNA

 

Zvláštní jméno, zvláštní holčička. Může mít dojem, jako by ani sem do tohoto světa nepatřila. Nerozumí druhým lidem, nechápe, co se po ní chce. Tento stav je pro ni kritický, často bývá nemocná, protože rozpory mezi ní a vnějším světem nedokáže jinak řešit. Nechce se podřizovat, nedokáže naplnit očekávání, je poměrně nezařaditelná. Ve škole a pak i později v životě na sebe upoutává pozornost odlišným chování, výrazným oblékáním nebo make-upem. Dává najevo všemi způsoby, že to, co je kolem, se jí netýká.  

ESTER

Holčička mívá už odmalička problém tam, kde je více lidí. Nerada recituje básničky nebo zpívá před publikem. Raději je schovaná ve svém koutku. Ve škole už ale tyto problémy nemívá, je studijní typ, často si dohledává další informace, aby toho věděla co nejvíce. Ráda vypracovává referáty, kde se může pochlubit šíři nasbíraných faktů. Ostatní s ní proto často bojují. V partnerství si přitahuje muže dominantního, potřebuje k němu vzhlížet. Domov je pro ni vším.  

 

EVA

 

Soustředí se sama na sebe, dbá na zevnějšek. Není spontánní, ovládá se v každé situaci. Toto někdy působí až toporně. Ráda vítězí nad závislostmi, zvedá si laťku. V partnerství není příliš šťastná, vztah ztroskotává na její neústupnosti. Mateřství je pro ni vším, snaží se dětem nalinkovat život. Je složité s ní žít. Dbá na zdravý životní styl.

 

EVELÍNA

 

Už jaké malá může rodiče mírně znejistět. Je těžké s ní vyjít, jako by byla z jiného světa. Jak jen to je možné, vystupuje z obvyklých stereotypů, opouští vyšlapané cestičky a vydává se jinudy. Často opouští rodné město, zemi. Cizí prostředí ji jakoby nabíjí, potřebuje mít kolem sebe jiné lidi, jinou kategorii, než tu, kam se ona narodila. S láskou má trápení, zamiluje se, ale tento objekt její lásku neopětuje.  

 

EVŽEN

 

Často jméno dědí po předcích, je to pro chlapce těžké. Jako malý se straní kolektivu, není si sám sebou jistý. Často mívá nějaký handicup oční nebo logopedickou vadu. Později se vlastní pílí vyloupne výš, už nepotřebuje ostatní, ale ostatní potřebují jeho. Tíhne k vědám, technice nebo politice. Ženu má hodnou, vytvoří s ní opravdový domov, kam se každý rád vrací. Zdatný ve sportu.  

 

EVŽENIE

 

Jako malá může mít pocit, že se jí nikdy nic nemůže dařit. Stojí stranou, ostatní děti ji nevyhledávají, což ji často trápí. Upíná se k učení, to jí nedělá problém, studium ji baví, často se vydává až k vysokoškolskému titulu. V partnerství mívá problém, není zvlášť atraktivní, muži se dívají po jiných dívkách. Přesto i ona se potká se svým princem, který jí dokáže rozjasnit její tvář. Teprve potom chápe, co je to štěstí, domov a rodina.  

 

FELIX

 

Milý, hezký chlapeček vyroste v atraktivního muže, na kterého je za všech okolností spoleh. Je vyhledávaný ve společnosti, ochránce žen. Nikdy se za nikoho neschovává, nesnáší přetvářku a s každým jedná hned na rovinu. Kde ale hrozí větší konflikt, tam se raději neukazuje. Vyhovuje mu, když se mají všichni rádi, když nikdo nikomu neubližuje. Sport ho nebaví, spíše se zajímá o umění.   

 

FERDINAND

 

Přichází do rodiny, kde se vyskytují závislosti. Často může působit, jakoby přišel z jiné doby, jako by sem do tohoto světa ni nepatřil. Mezi dětmi je oblíbený, je středem kolektivu, učení nijak zvlášť neřeší, není pro něho podstatné. Mnohem více času věnuje koníčkům, baví ho hlavně kolektivní sporty. Může se zamilovat poměrně brzy, ale tento vztah nevyjde. Po letech se však s touto první láskou může znovu potkat a všechno může začít znovu.  

 

FILIP

 

Jako dítě krásný, skoro jako andílek. Sám sobě si ale nevěří, nedokáže se podívat nikomu zpříma do očí. Trvá dlouho, než si uvědomí, že nemusí hrát v životě podřadnou roli. V partnerství zažívá často zklamání, dívky očekávají něco jiného, než co on může nabídnout. Bývá zklamán: Přesto se tyto podivné přesýpací hodiny jednou přesypou a do jeho života vstoupí žena, s kterou vytvoří pravý domov. Měl by si dávat pozor na plíce a srdce. Trpívá také na migrény.    
FLORIÁN Chlapec a později muž s tímto jménem žije tak trochu jakoby oddělen od okolního světa neviditelnou bariérou. Už v dětství má obavy odhalit své nitro nebo něco ze svých slabostí. Je znejistěn v kolektivu, nevěří si. Je pro něho bezpečnější udržovat si od ostatních jistou vzdálenost. Zažívá zklamání ve vztahu, ale zůstává v něm skrytá touha po lásce. Nemluví o tom, bojí se odmítnutí. Může se realizovat například v poezii nebo dramatu, jeho hlavní téma je obdiv k ženám. Praktický život stojí trochu stranou. Někdy ho trápí problémy se zrakem.  

 

FRANTIŠEK

 

Je složité žít s tímto jménem. Bolesti, zklamání, omezení zdravotní, před kterými není úniku. Od mládí složité vztahy, jen těžko se vyhne komplikacím, bojí se změny. Raději je nespokojený, než by udělal krok ze začarovaného kruhu. Bývá otrokem svých závislostí, jsou pro něho jedinou cestou, jak život tzv. přežít. Mívá pocit, že má málo vzduchu, časté jsou nemoci dýchacích cest.

 

FRANTIŠKA

 

Těžký život s tímto jménem, jako by tato žena měla neviditelnou ocelovou kouli na noze. Záleží na tom, s kým se potká. Jako malá je spíše stranou od dětí, nerozumí si s nimi a ony si nerozumí s ní. Mnohé osudové rány, složité rozchody, úmrtí v rodině. Pílí získá své jistoty, ale potřebovala by se i trochu radovat. Štěstí se ale pohybuje jinde než ona. Ve stáří mívá problémy s klouby (kolena, kyčle).  

 

FREDERIK

 

Muž s tímto jménem mívá často problém už s autoritami na škole, později dokonce se zákonem. Vydává se cestami, které nejsou úplně bezpečné a čisté. Často se nechá přesvědčit zkušenějšími, dostává se tak na šikmou plochu. Ve hře mohou být drobné krádeže, drogy, ale i důmyslnější finanční transakce. Naději mu dává to, že občas něco z toho vyjde. Příliš šťastný ale v životě nebývá. Nejbližší se od něho často zcela distancují.

 

 

GABRIEL

 

Už jako dítě je o něm všude slyšet. Má svůj názor, nenechá se do ničeho, s čím nesouhlasí, vmanipulovat. Baví ho sport více než škola nebo nějaké umění. Jakmile jen trochu povyroste, stává se z něho ochránce slabšího pohlaví, je galantní, milý. Děvčata vyhledávají jeho společnost. Nedokáže se ale jednoznačně rozhodnout, životní partnerku poznává proto až později. Pozor by si měl dávat na rychlou jízdu.  

 

GABRIELA

 

Holčička jako malá střed pozornosti, ve škole stojí spíše stranou, snaží se upoutat pozornost výstředním oblečením nebo účesy. Ostatním holčičkám se zdá trochu divná. Do učení musí vynakládat spoustu energie, nemá vyhraněný zájem. Svoji profesní dráhu si volí později, často až na druhý pokus, trvá, než se najde. Také v partnerství jí nějakou dobu trvá, než někde zakotví. Pro muže je často nečitelná. V dospělém věku se usadí, je vzornou matkou, manželkou. Potíže mívá s dýchacími cestami.  

 

GALINA

 

Holčička trochu zvláštní, málokdo jí rozumí. Má svůj svět, často svým chováním šokuje, jedná tak, jak by to nikdo neočekával. Její reakce jsou nevyzpytatelné. Je nečitelná. Ve škole s ní mají učitelé problémy, bývá častěji zaměstnávána, přitahuje pozornost. Působí někdy trochu exoticky, odlišuje se od svých vrstevníků. Profesní dráhu by si měla zvolit sama, jinak trpí. S autoritami bojuje pořád, měla by se najít někde mimo, aby byla sama za sebe. Partner to s ní má těžké, musí ji opravdu chápat. Až vedle něho dokáže být šťastná. Potrápit ji dokáže žlučník, žaludek.  

 

GITA

 

Do děvčátka s tímto jménem vkládají rodiče až přehnaně své vlastní plány, jako by ono mělo dosáhnout to, co se jim nepovedlo. Nejlépe udělá, pokud si zvolí vlastní cestu. Jako malá stojí stranou od ostatních dětí, má svůj svět. V pubertě se začínají projevovat spíše mužské energie, je vysoká, štíhlá, samá ruka samá noha, není pro opačné pohlaví atraktivní. Partner si ji nachází obvykle později, vítězí profesní zájem. Může dosáhnout vynikajících výsledků na poli vědy nebo ve sportu. Trápit ji mohou průdušky.  

 

GIZELA

 

Holčička tichá, nenápadná, spíše štíhlá, nekonfliktní. Má svůj svět, kam každého nepouští. Kromě knížek ji zajímá sport, ale takový, kde bojuje sama za sebe (např. atletika, lyže, tenis, plavání). Ve škole si splní povinnosti, ale přílišnou osobní iniciativu nevyvíjí. Škola je pro ni jen prostředím, kterým musí chtě nechtě projít. Další cestu by si měla zvolit sama, bez tlaku okolí. Často nachází smysl života v péči o druhé. Trápit ji mohou zuby, hlasivky, štítná žláza nebo žaludek.  

 

GLORIE

GLORIA

 

Holčička už od dětství je fixovaná na dárky, na věci, na peníze. Má potřebu se zdobit, chce být nepřehlédnutelná, jiná, atraktivní. Rodiče s ní mohou mít trápení, dokáže udělat scénu kvůli oblečení do školky. Velice brzy začne porovnávat, co kdo má, a podle toho se začne také odvíjet její život. Učení ve škole pro ni nebývá prioritou. Ona se hlavně potřebuje líbit, zaujmout. Vnitřně nebývá šťastná, žije v umělém světě. Volba profese ani pracovní aktivity pro ni nejsou prioritní. Často zakotví po boku staršího pána.  

 

GUSTAV

GUSTÁV

 

Chlapeček není příliš svůj, jméno dostává po někom z rodiny, okolí se snaží vidět v něm nejčastěji předka, který už nežije. Je neustále porovnáván, ať už jeho vzhledové vlastnosti nebo výsledky ve škole. Jeho cesta není jednoduchá. Zažívá ve svém životě jistá omezení, za které ani nemůže. Neúčastní se dětských her, často se rodí rodičům později nebo je vychováván v prostředí, kde jsou samí dospělí. Okolí může mít pocit, jakoby rychleji dospěl. Těžko si hledá partnerku. Může mít problémy se zažíváním.  

 

HANA

 

Příchod na svět nebývá jednoduchý. Buď se narodí malá Hanička, přestože všichni očekávají chlapečka, nebo může dojít ke komplikacím po porodu. Je to, jako by se sem do tohoto světa holčičce ani nechtělo. Přesto se uchytí docela dobře, často vystupuje bez problémů vysokou školu, získá odpovědné místo na pracovišti, je z ní vážená osobnost. Přesto ale mívá komplikované vztahy s blízkými, s kamarádkami, nemá příliš přátel. Její největší problém, který souvisí i se zdravím, je v nepochopení toho, že by se měla mít ráda. 

 

HANUŠ

 

Chlapeček tohoto jména přichází často do prostředí intelektuálního, je v kontaktu spíše s dospělými, v kolektivu vrstevníků stojí trochu stranou. Má svůj svět, kterému ostatní nerozumí. V dětství ho školní povinnosti nijak nezatěžují, stačí mu málo, aby pochopil nové učivo. Tíhne k vědám, kde jsou jistá pravidla a kde nehrozí zklamání. Není příliš optimisticky naladěný. Partnerství je pro něho obor neprobádaný, dlouho zůstává sám. Žena si ho často najde později. Mívá problémy s koleny.     

 

HAVEL

 

Chlapec, který přichází, aby ostatním ukázal lepší cestu. Je pro spolupráci, boří bariéry a umožňuje vznik nových projektů. Vůdčí typ, už v dětství ví, co je a co není důležité. Má vysoké nároky nejen na ostatní, ale i na sebe. Často si volí profesní dráhu takovou, aby řád byl pod jeho kontrolou - mohou to být práva, učitelství nebo sociální oblast. Často trpí tím, že řeší nebo dokonce žije životy ostatních, a přitom zapomíná na sebe. Nepřipadá si důležitý, jako by o něho vůbec nešlo. Problémy může mít s krční oblastí (hlasivky, krční páteř nebo štítná žláza).  

 

HEDVIKA

 

Malá může ostatním připadat jako panenka, ale brzy zjistí, že má svůj život, s kterým jí nikdo nepomůže. Často si jakoby staví pomyslnou stavbu, ale vždy těsně před jejím dokončením padá. Nechápe proč. Kamarádky mají jiné zájmy, obvykle tráví čas sama, miluje knížky, příběhy v nich prožívá naplno, sžívá se s hrdiny. Realita zůstává stranou. Má velkou fantazii. Úspěšná bývá v umění - jako spisovatelka, malířka, herečka, tanečnice. Láska k ní přichází později, ale naplno. Tento muž je jediným v jejím životě, vedle něho vytváří domov, rodinu. Teprve pak je šťastná. Problémy mívá občas s průduškami.  

 

HELENA

 

Holčička často dlouho očekávaná, s ní přichází do rodiny sluníčko. Umí rozesmát smutné tváře, je pohodová, klidná, jakoby vyrovnaná se vším, co ji potká. Má vytvořený svůj obraz o tom, jak by měla žena vypadat, a snaží se do tohoto obrazu vstoupit. O ní jako o ženě nikdo nepochybuje, krásně se obléká, líčí, má vkus. Často za jejího života dochází ke kontaktům se zahraničím, buď je cizinec jejím partnerem nebo v cizině nějakou dobu žije. Naučit se cizí jazyky jí nedělá problémy, je přizpůsobivá jakémukoliv prostředí. Občas muž z její blízkosti nedokáže ocenit její kvality, pak zůstává sama. Nikdy se ničeho nedoprošuje. Může mít problémy s koleny.   

 

HERBERT

 

Tento chlapec a později muž mívá problém s uchopením času ve svém životě. Buď nezvládá chodit včas na schůzky, proto mu mnoho šancí unikne dřív, než se jich vůbec stačí chopit, anebo může mít pocit, že všechno je nějak rychlejší. Nedokáže si vychutnat kouzlo okamžiku, pocit radosti mu propadá mezi prsty. Často se i sám sobě diví, o co všechno přichází, ale nedokáže s tím nic dělat. Žije také v podivném strachu, co by se mohlo stát. Nedrží opratě svého života ve svých rukou.  

 

HEŘMAN

 

Chlapec, poeta, který je na první pohled uzavřen ve svém světě. Málokomu otevře svá tajná vrátka. Už od dětství stojí poněkud stranou v obavě, aby mu nebylo ublíženo. Kryje si svá záda. Ve vztahu k partnerce dokáže být nesmírně něžný a citlivý, dokáže si získat její srdce. Případné zklamání nese těžce, protože miluje maximálně, nic si nenechává na později. Ženy mohou být pro něho inspirací, pokud se vydá uměleckou cestou - hudba, tanec, balet, výtvarné umění. Není příliš zručný, pozor na zranění.  

 

HERMÍNA

 

Holčička jako panenka, nádherná, dlouhovlasá, tichá, poslušná. Ve škole vzorná, vždy má všechny úkoly v pořádku. Její život je naplněn pravdou a řádem. Lež a podvodná jednání nezná. Nedopustila by, aby se někomu ubližovalo, chrání slabší. Umělecky nadaná, baví ji zpěv, výtvarný nebo taneční směr. Rodiče ji často z její cesty zrazují, ale ona si to, co opravdu chce obhájí. Pak je teprve šťastná, když ví, že dokáže šťastným udělat jiné. Partnerství řeší až později, jako vy v mládí měla jiné priority. Jako matka i manželka je výborná. Občas problémy se srdcem.  

HORYMÍR

Muž - samorost. Už jako malý chlapec zjišťuje, že jeho představy o životě se liší od toho, jak to mají ostatní. Škola je pro něho procesem, který si musí projít. Cesta před ním je ale volná, nespoutaná. Nerad se podřizuje, nerad plní pokyny nadřízených. Jakmile je to možné, vydává se na svou cestu, zakládá vlastní firmu, odjíždí do zahraničí. Nemůže být zavírán do pasti, to potom trpí. Je neustále v pohybu, stále hledá svůj pevný bod v životě. Není zastáncem klasické rodiny, často zůstává sám, bez partnerky.

 

HUBERT

 

Chlapec a později muž, který nerespektuje rychlostní omezení. Nejčastěji se to projevuje na silnicích, kde pro něho neplatí žádné zákazy. Miluje především takovou rychlost, kterou on může řídit. Z koloběžky brzy přesedlá na motorku, tu mění za auto a někdy končí jako automobilový závodník. Zažívá vzrušení z jízdy, je to adrenalin, který mu nikdo nevymluví. Ostatní ho příliš nezajímá. Ve škole prochází jen nejnutnější učivo, není to jeho předmět zájmu. Ani duchovní svět mu nic neříká. Partnerka by měla mít pro jeho zájem maximální pochopení, nesmí ho zamykat doma.  

 

HUGO

 

Chlapec, před kterým se jakoby automaticky otvírají nečekané obzory. Může už jako malý vyslovit touhu objet nebo obeplout celou zeměkouli. Rodiče ani učitelé by mu to neměli vyvracet, za svým snem si totiž půjde dál. Je naplněn ideály, nevidí před sebou problémy, nepřipouští si, že by něco z toho nevyšlo. Nemá před sebou malé cíle, rád ostatní šokuje, rád zvedá nastavenou laťku, ale nedělá to pro potlesk nebo ocenění, ale protože on sám to tak cítí. Žádná omezení neuznává, všechno se dá zvládnout.   

 

HYNEK

 

Už od dětství má tento chlapec problémy s autoritami. Má svou představu, co by měl dělat, kudy by měl jít, ale není tady soulad s okolím. Celý život se vlastně pohybuje tak trochu nahoru a dolů, buduje často opakovaně stavbu, která se pak před dokončením zřítí k zemi. Podobné to má i v lásce. Potřeboval by se dostat ke svým kořenům, ke zdroji, odkud vzešel. Tady je klíč k porozumění sebe sama. Nerad přiznává chyby, postupuje ale pořád dál, skoro by se dalo říci až přes mrtvoly. Může mít občas problémy s koleny nebo s hrudníkem.  
IDA Statická, uzavřená. Často se upíná k jistému cíli, ale těsně před jejím dosažením se cíl rozplyne. Marná byla její snaha. Už jako malá zažívá příkoří od vrstevníků za to, že není jako oni. Bývá výjimečná, ale to jako dítě ještě nedokáže pochopit. Potřebovala by pevněji zakořenit, aby ji životní události jen tak nezlomily. Prochází si složitými životními křižovatkami, ne vždy se vydává tou nejjednodušší cestou. Zažívá krásné partnerství s člověkem, který na ni dokázal počkat.  

 

IGNÁC

 

Ignác přichází jako naděje do vztahu. Může to být dlouho očekávané dítě. Rodiče ale dlouho nedokáží přijmout jeho samostatnou roli, dlouho se na něho fixují a tím mu život komplikují. Má málo prostoru roztáhnout křídla a věnovat se vlastním zájmům. Pod lupou je všechno, co dělá a čemu se věnuje. Jednoduché to nemívá ani jeho partnerka. Pokud by chtěl být sám sebou, potřebuje se vzdálit a žít samostatně. V dětství zažívá problémy s dýchacími cestami.  

 

IGOR

 

Rád by vítězil, ale přirozenou cestou to nelze. Je schopen použít nekalé praktiky, aby bylo po jeho. Dokáže si podplatit vlivné osoby, které rozhodují v jeho záležitostech. Je to šelma, která je zvyklá na pralesní praktiky. Je těžké se s ním srovnávat v běžném životě. Má kolem sebe podivnou bariéru, pro kterou si nerozumí s ostatními. Vždy má ale jasno, co dělá a kam směřuje. Může být zásadně zastaven - nemocí nebo úrazem.  

 

ILONA

 

Jako holčička není příliš výrazná, má strach, že nenaplňuje očekávání ostatních, proto na sebe raději neupozorňuje. Škola není to, co by ji nejvíce zajímalo. Hodně času tráví u zrcadla, často si volí profesi, která souvisí s krásou, například kadeřnice,  kosmetička anebo poradenství v těchto věcech. Má vkus. Často se vydává mimo domov - studovat nebo za partnerem. Děti mívá brzy a ne jenom jedno. Vztah ale vydrží jen málokdy. Trápí ji žaludek, alergie.  

 

INGRID

 

Už od dětství může mít tato dívka pocit, že by měla vlastnit víc než ostatní. Chce se odlišovat od druhých, volí výraznější oblečení, barvy, doplňky. Nosánek má trošku nahoru. Vždy chce být perfektní, chce se líbit. Často bojuje s kamarádkami o přízeň chlapců, toho, kterého si vybere, obvykle získává. Muži vedle ní ale dlouho nevydrží, odhalí její kvality a odcházejí. V pozdějším věku zůstává často sama. Žije tak trochu ve svém světě. Problémy může mít s kostmi, měla by být opatrná při sportu.

 

IRENA

 

Holčička, která už od dětství působí dojmem, že měla být spíše kluk. Je středem zájmu, panenky ji nebaví, vyhledává dobrodružství, leze po stromech, nemá problém použít fyzickou sílu. Ve škole se trochu srovná, ale pořád je od holčičího kolektivu mírně vzdálená. Možná za to může její trochu klučičí vzhled. Nesmí jít cestou, kterou jí někdo ukáže. Potřebuje najít sama sebe, proto si má i profesi vybrat sama, bez tlaku okolí. V partnerských vztazích prožívá zpočátku nelehké období. Teprve po určité době potká muže, který pro ni bude odměnou po předchozích zklamáních. Měla by si víc věřit, najít vnitřní ženu.   

 

IRMA

 

Tato žena by chtěla žít jiný život, než ten, který prožívá. Má pocit, že je jinde, s někým jiným, dělá, co dělat nechce. Není jako ostatní, ani být nechce. Je v jistém smyslu krásnější než ostatní, ale to je jenom maska, za kterou se schovává. Ve škole příliš nevyniká, není vyloženě studijní typ. Těžko si hledá kamarádky, je individualista. Několikrát se dostane do bodu, kdy už nebudu chtít žít. Naštěstí je jí v tu chvíli někdo nablízku. Ve vztazích nemá štěstí. Partneři ji chtějí pouze využít. Nedostatek pohybu a únik od lidí k jídlu jí může způsobit problémy se srdcem nebo cévním systémem.  

ISABELA

Holčička jako malá droboučká, jemná, roztomilá. Každého si dokáže získat na svou stranu. Je kamarádská, dokáže se přizpůsobit druhým, nedělá jí problém měnit názory podle toho, s kým právě je. Dospělí jí věří, ona ale dokáže jejich důvěru zneužít. Bývá hezčí než ostatní dívky. Ty na ni žárlí, těžko odpouštějí úspěchy u chlapců. Má krásnou postavu, vzpřímené držení těla, světlé vlasy. Jako žena je žádaná, ale nedostupná. Svou lásku dá jen tomu, koho opravdu miluje. Dokáže být výbornou manželkou, vzornou matkou. Rodina je pro ni prioritou. V profesi se orientuje na taková povolání, kde může uplatnit svou výřečnost, preciznost, trpělivost a systematičnost. 

 

IVA

 

Děvčátko bezprostřední a bezproblémové, ale nijak nevýrazné. Zajímá ji sport, kamarády má spíše mezi chlapci. Teprve časem se z malé šedé myšky vyloupne krásná žena, takže okolí až nestačí žasnout. Životem pak už kráčí jako vítěz, vybírá si atraktivního, finančně zajištěného a spolehlivého partnera. Je věrná, jiní muži ji nezajímají. Zdravotní problémy ji příliš netrápí. Rodina je pro ni prioritní, dětem se snaží zajistit studia, ale nenutí jim školu, která by je nezajímala.

 

IVAN

 

Rovný, přímý, nekonfliktní, kamarádský.Často mu šťastné dětství komplikuje nějaká zásadnější nemoc, ale v dospělosti odchází nebo není tak hrozivá. Pokud mu zdraví nekomplikuje nemoc, rád by se věnoval sportu. Tíhne k technickým oborům, vědec. V mládí je spíše kamarád, nevyhledává cíleně společnost dívek. Partnerku nachází později nebo si spíše partnerka nachází jeho, ale bývá to šťastná rodina.

 

IVANA

 

Povaha mírně komplikovaná. Sice v dětství s kamarády ještě problémy nemívá, ale časem ve vztazích hledá spíš tu odvrácenou tvář. Jako by si vědomě k sobě přitahovala krize. Má v životě jasný plán, kam by to chtěla dosáhnout, nemá problém se studiem, často se ozdobí titulem. Výborná matka, domov pro ni představuje hodně. Nenechá si ale ubližovat, když to tak vnímá, odchází. Mohou přijít bolesti kyčlí, kolen.  

IVETA

Je neutrální dívka, v kolektivu oblíbená, nezkazí žádnou legraci. Při plnění úkolů přesná, někdy až příliš puntíčkářská. Ve škole nemívá problémy, je studijní typ, učí se snadno, umí si udělat vlastní názor na problém. V dospělosti často partnerské problémy, ne zcela jednoduché otěhotnění, jako by si měla chvíli počkat.

 

IVO

 

Už jako malý působí na ostatní jako bytost, která ví, co může od života očekávat. Má před sebou jasný cíl, za kterým si jde. Nepochybuje o sobě. Obvykle je tento muž studijní typ, bez problémů dosáhne na vysokoškolský titul. Má priority, zásady, z kterých neustupuje. Někdy může mít problém s kolektivem, když se nechce zapojovat do dobrodružství, která mu nesedí. Partnerku si nachází poněkud později, ale o nic nepřichází. Vztah je naplněn láskou. Ve sportu by měl být opatrný.

 

IVONA

 

Holčička, která trochu působí jako zakletá princezna. Nevyhledává ostatní, vyhovuje jí samota, má svůj svět, prožívá svá dobrodružství, v kterých je šťastná. Nerada na sebe jakkoliv upozorňuje. Ve škole zvládá všechno bez problémů, ale mohla by se stát terčem útoků spolužáků, pokud by je nechtěla uznávat. Volí si často cestu individuální (vědecký pracovník, lékař), anebo si najde svůj svět v umění (hudba, balet). Muže, s kterým prožije život, okouzlí právě tím, že je jiná než ostatní v jejím věku. Neměla by v tom vidět problém, ale spíše svou výhodu. Jako matka je nepřekonatelná. Problémy bývají s hlasivkami, krkem nebo alergiemi.   

 

JÁCHYM

 

Dlouho mu vydrží nálepka ´hravé dítě´. V životě nehledá problémy, ale věří spíš v to lepší, co by mělo být v člověku. Záleží ale na tom, s kým se potkává. Rodiče by mu neměli cestičku příliš zametat, konfrontaci s realitou se stejně nevyhne. Často je třídním šaškem, tíhne ke komediantství. Ve škole konflikty s autoritami, protože se odmítá zapasovat do nějakých krabiček. Je svůj. Jeho cesta je náročná, ale krásná. Postupně si plní své sny. Ženy ho obdivují, milují. Má problém dát přednost jen jedné. Do trvalého vztahu odchází často až později. Baví ho také sport, běh, lyže.    

 

JAKUB

 

Život s tímto jménem je sice na jednu stranu jednoduchý, ale zároveň hodně obtížný. Je v něm mnoho trápení, utrpení, ale také pochopení a naděje. Záleží na počátečních podmínkách, do kterých se tento človíček narodí. Nic nedostane zadarmo, všechno si musí zasloužit. Realizuje se často ve sportu. Škola není priorita. Další směr si vybírá sám, občas překvapí. Směrem k ženám vystupuje vždy jako gentleman. Ve vztahu je něžný, ohleduplný, miluje celým srdcem. Neodpouští ale zradu. Problémy mívá občas s koleny nebo kotníky.  

 

JAMES

 

Na svět přichází, aby naplnil nenaplněné naděje nebo ambice rodičů. Jméno je jako maska, která určuje, o čem bude celý život. To je těžký úkol. Často se už jako malý brání způsobem, jaký je mu přijatelný. Vstupuje do nemocí, aby od své výjimečné role odpoutal pozornost. Občas se mu to daří lépe, občas hůře. Potřeboval, aby ho okolí bralo takového, jaký doopravdy je. Láska se mu bude dlouho vyhýbat, protože i dívky kolem něho očekávají něco jiného, než sám dokáže nabídnout.   

 

JAN

Muž s tímto jménem má často složitý život. Občas rozvrat v rodině, komplikované vztahy, složitá studijní cesta. Má nedostižné vzory, snaží se o nemožné. Lásku si hledá dlouho a ani pak není jisté, že vyjde. Je výbušný až agresivní. Co nevychází po dobrém, si chce vynutit po zlém. Do všeho jde s odhodláním, že to musí vyjít. Když se nedaří, jde do boje, málokdy dokáže odpustit. Problémy mohou nastat s plícemi, žaludkem, chodidly.

 

JANA

 

Přichází do tohoto světa s mnoha nadějemi, ale cestu má už dopředu hodně komplikovanou. Jméno jí rozhodně štěstí nenadělí. Chtěla by mnohé jinak, ale staví domeček z karet, který stejně musí jednou spadnout. Komplikované vztahy už od dětství, případně později, rozchody, úmrtí v rodině, tragické osudy. Musí v sobě najít hodně sil, aby byla schopná jít dál. Někdy může tuto cestu vzdát, jindy pochopí, o co jde, a může najít zcela nový smysl života (ideálně v pomoci druhým - medicína, sociální oblast apod.). Nesmí se vzdávat. Problémy může mít s kůží, alergiemi. 

 

JARMIL

 

Tento chlapec a později muž žije program zrady. Jeho život se nevyvíjí tak, jak by si představoval. Potkává se se lží a podlým jednáním ostatních. Často se skrývá před světem, tají svou pravou identitu. Jen složitě nachází společnou řeč a témata hovoru s vrstevníky a později kolegy. Spíše by se vydal sám na cestu kolem světa než by vstoupil do konfrontace s druhými. Potřeboval by zvednout sebevědomí, ale obvykle není nablízku nikdo, kdo by tento úkol zvládl. Mohl by také nevědomě zvolit cestu do nemoci, aby zažil péči a blízkost jiných lidí.    

 

JARMILA

 

Přichází jako dlouho očekávané dítě, ale cesta před ní není osázena růžemi. Jako malá často odstrkována vrstevníky, těžko si hledá své místo na slunci. Vydává se cestou, s kterou může mít vnitřní problém, naplňuje ambice druhých. Ve vztazích není příliš šťastná. Může mít celý život v srdci jediného muže, který ale s ní nesmí být. Spojí své kroky s jiným, ale poznává, že ji to štěstím nenaplnilo. Dlouhodobě hledá lásku, kterou nutně potřebuje k životu. Někdy ji najde až za hranicemi. Měla by si hlavně vážit sama sebe.  

 

JAROMÍR

 

Výrazný chlapec už od prvních okamžiků svého života. V jeho společnosti se nikdo nenudí. Je středem kolektivu, sklízí obdiv u dívek, ostatní muži se mu snaží podobat. Má vlastnosti, pro které se stává nepřehlédnutelný, má charisma. Jsou před ním náročné cíle, ale postupně se k nim přibližuje, na své cestě váhá jen málokdy. Lásku poznává později, ale bývá to na celý život. Opatrný by měl být na vlastní myšlenky, mohl by si ublížit, aniž by chtěl. Pozor na zranění v přírodě.  

 

JAROSLAV

 

Klidný, tichý, nekonfliktní chlapec, spíše menší drobnější postavy. V kolektivu neprůbojný. Dlouho zůstává v rodině, jako by se nechtěl osamostatnit, drží se máminy sukně. Tíhne k technickým oborům nebo ekonomice, je precizní, nedělá chyby. S partnerkou se seznamuje za podivuhodných okolností, vztah vydrží dlouho a je až překvapivě šťastný a pohodový. Žije pro rodinu, děti, vnoučata.

 

JAROSLAVA

 

Rázná a jednoznačná bytost, spíše mužské energie. O téhle dívce se nedá pochybovat, hned každý ví, co přijde, s čím je třeba počítat. V kolektivu je oblíbená pro svou poněkud dravou povahu, zajímá se o auta, motorky, koně. Žádný sport, resp. pohyb jí není cizí. Úkoly plní, ale nerada se podřizuje, když ji něco nebaví. Nesmí pracovat pod tlakem. Partnera potkává poněkud později, také na děti si má chvíli počkat. V životě potřebuje mít řád, uplatní se například v knihovně, v archivu, ve vězeňské službě. Umí být i něžná, ale to nedává znát každému. Neměla by kouřit.   

 

JASMÍNA

 

Na první pohled holčička hodná, pěkná, ale dokáže také něčím překvapit. Už v dětství se u ní obvykle projeví zájem o estetiku nebo umění obecně. Upozorňuje na sebe, chce být středem pozornosti. Když si jí nevšímáte, snaží se o vaši pozornost za každou cenu. Partnerství pro ni představuje radost, když se zamiluje, je to naplno. Ve vztahu k dětem by si měla zachovat otevřené srdce.

 

JERONÝM

 

Muž s rytířským srdcem, gentleman, který se do dnešní doby tak trochu nehodí. Ctí vyšší hodnoty, nepsané zákony. Rozumí přírodě a srdcím žen. Může mít problém s naplněním života, s materiálními hodnotami. Jen těžko se přizpůsobuje, pokud necítí vnitřní soulad. Dbá na vybrané chování, na vkusné oblečení. Nevyhledává konflikt, je pro mír, nadčasový, univerzální. Nachází se v oborech, které v sobě jaksi zahrnují záchranu planety (ekologie, příroda nebo sociální oblast).  

 

JINDŘICH

 

Dítě už odmalička má v sobě energie vyvyšující ho nad ostatní. Směřuje k oborům, místům, domům, partnerkám apod., které jsou ostatním nedostupné. Dává si obtížně zvládnutelné cíle, protože ho baví překonávat překážky a potom rád vnímá obdiv druhých. Není nijak atraktivní, ale svým přístupem k životu si dokáže každého získat. Je charismatický. Jeho životní partnerka s ním nemívá snadný život, je středem zájmu všude, kde se objeví. Rád se obklopuje hezkými věcmi. Občas problém s nadváhou, zažíváním, zrakem.  

 

JINDŘIŠKA

 

Milá, tichá holčička, která dělá rodičům jenom radost. Často má dlouhé tmavé vlasy. V kolektivu ale dokáže druhým ublížit, když se nedívá nikdo z dospělých. Ve škole plní úkoly svědomitě, vlastní iniciativa je jí ale spíše cizí. Spíše se najde v pozicích, kde pomáhá druhým, než by se snažila o vedoucí místa nebo o politické posty. Láska a partnerství jsou pro ni důležité, často jde životem s první láskou. Děti jsou pro ni vším. Komplikace pro ni mohou představovat zimní sporty.  

JIŘÍ

V dětství je jako sluníčko, usměvavé a hravé dítě. Dokáže si dospělé získat na svou stranu. Profesní dráhu by si měl zvolit sám, nesmí být do ničeho tlačen. Ve vztazích složitě hledá pravou lásku, po několika zklamáních se ale obvykle dočká krásného vztahu. Touží po souznění srdcí. Často si vysnívá vzdušné zámky, které se ale za žádnou cenu nedaří realizovat. Prožívaná realita ho obvykle ubíjí.

 

JIŘINA

 

Rázná, jednoznačná, s ničím se dlouho netrápí, hned má jasno. Spíše kamarádí s chlapci, s kočárky si moc nehraje. Školou jen tak prochází, není vyloženě studijní typ, aby lehávala v knihách, ale postupuje bez problémů. Ve vztazích to nemívá jednoduché. Často řeší vztah přes hranice, buď žije mimo republiku, nebo má za muže cizince. Pravou lásku si ale musí zasloužit a přibližuje se k ní jen pomaloučku.  

 

JITKA

 

Nevýrazná, nenápadná dívka, nekonfliktní, nebývá středem pozornosti, spíše stojí v koutku, bázlivá. Není vnitřně orientovaná žádným směrem, občas je posunována rodiči nebo autoritami. Nemá život úplně jednoduchý. Často problémy ve vztazích, opakované rozchody a setkávání. Konflikty také s vlastními rodiči. Teprve časem nachází svoji pravou cestu. 

 

JOHANA

 

Křehká něžná holčička, šikovná, samostatná. Je vždy o krok dál, ví, co se po ní chce. Ve škole nemívá problémy s učením, má jasno, čím chce být. Dospělé kolem sebe často překvapuje svými závěry. V kolektivu nemá jednoduchou pozici, není obletovaná. Baví ji veškeré výtvarné aktivity. Své zájmy nesmí v sobě potlačovat, ideální je, pokud si sama zvolí svou další dráhu. V partnerství to nemá jednoduché, láska se jí nejprve vzdaluje, ale později na ni se vší parádou počká. Opatrně na lyžích.  

 

JOLANA

 

Holčička je zpočátku trošku stranou, s nikým nechce kamarádit, raději se drží doma, u maminky. Ve školním kolektivu není dominantní, povinnosti si plní, ale nijak se neprosazuje. Spíše než sport nebo jiné kolektivní aktivity (sborový zpěv), ji baví činnosti, kde je sama za sebe a potichu. Tíhne k baletu, tanci nebo k výtvarnému umění. Dokáže beze slov vyjádřit víc než ostatní slovy. Partnerství pro ni nebývá prioritou, muže si nachází později: Domov a rodina jsou pro ni vším. Trápit ji mohou průdušky nebo plíce.  

 

JONÁŠ

 

Jméno, které jeho nositeli umožňuje dlouho zůstat dítětem. Nic si zbytečně nekomplikuje, nedramatizuje. Mívá štěstí na autority, dělá to, co ho baví. Otevírají se před ním tajemství v pravou chvíli. S děvčaty je dlouho kamarád, bývá zaskočen, když to má být najednou jinak. Není dobyvatelem dívčích srdcí, tohle se zařídí jinak, jakoby samo. Miluje cestování, hlavně loď. Připadá si, že to je on, kdo objevuje nové světy. Se zdravím problémy nemá, občas se mohou ozvat kolena.  

 

JOSEF

 

Tento muž mění v tom dobrém životy druhých. Sám se ale často dostává na nejistou půdu. Především nevnímá stabilitu své rodiny. Buď je jeho život už v raném dětství poznamenán tragickými úmrtími, nebo se později složitě zakořeňuje. Potřebuje vnímat city a blízkost svých milovaných. Často tento ideál hledá a hledá, dokud nenajde. Zažívá opakované zklamání a rozchody, než dojde k poznání, že nemá lásku hledat, že ji má ve svém srdci. K tomuto poznání zraje celý život.

 

JOZEF

 

Kdyby tento muž žil v jiné době, nejspíš by pořád chodil s vytaseným mečem v obavě, aby se stačil ubránit před případným útokem. Je naplněný zradou a strachem, který k němu přichází z okolí. Zažívá otřesy, které si ale sám vlastním uvažováním přivolává, projektuje. Jeho život připomíná sestavu z tragických prožitků, podrazů, zklamání a z toho plynoucích beznadějných vyústění. Je náročné s tímto mužem najít společnou řeč, je náročné s ním žít. Partnerka by měla být buď na stejné vlně, anebo velice brzy rezignuje.

JÚDIT

S příchodem do světa se novému človíčkovi otevírá krásná cesta. Přichází žena, která ví, kam jde a proč. Nebude si připadat jako oběť. Tam, kde se ocitne, je vždy správně. Vypadá to, jako by byla vedena nějakou neviditelnou silou shora, jako by měla vyšší ochranu. Všechno kolem je kompletní, ucelené, v pořádku. Prioritou jsou pro ni vztahy s blízkými, především ve vlastní rodině. Fixuje se na otce, který je pro ni vzor životního partnera. Zastává tradiční způsob života, moderní pro ni není.  

JUDITH

   

 

JUDITA

 

Těžký osud, tato holčička nebo spíše mladá žena si musí sáhnout na úplné dno. Není to její rozhodnutí, spíše osudová zkouška, které se nevyhne. Je to procházka nad propastí, kde jediný chybný krok může způsobit tragédii. Tato žena je postavena před rozhodnutí, kde je buď - anebo. Nic mezi tím není. Záleží na ní, co udělá, jak se rozhodne. Je to zásadní zlom v životě. Teprve potom si může oddechnout a začíná opravdu žít.  

 

JULIA

 

Dívka a později žena přímá, jednoznačná. Jak se rozhodne, tak také jedná. Nestojí o žádné podvody, nedovolí, aby někdo ublížil slabšímu. Často je rozčarovaná, když zjistí, že někdo to má jinak než ona. Se školními povinnostmi nemívá problém. V životě si jakoby musí projít těžkou zkouškou, vypadá to, jako by teprve potom měl začít její opravdový život. Může se jednat o zastavení (úraz, zranění) nebo krizi v rodině. Když miluje, je to opravdové. Je výborná partnerka i matka.  

 

JULIANA

 

Dívka tohoto jména nemá nejjednodušší cestu životem. Přichází často do rodiny, aniž by naplnila očekávání svých rodičů. Buď je prioritně otevřena náruč chlapci, nebo je těhotenství nějak zvláštní, nežádoucí anebo se ohlásí v době, kdy už se s dětmi nepočítalo. Připadá si pořád jakoby odstrčená, stojí stranou. Ráda by měla totéž co ostatní, ale na ni nikdy nevyjde. Podobné je to i ve vztazích. Chlapci, kteří by se jí líbili, se rozhodnou pro jinou. Na partnera, s kterým pak bude šťastná, si musí nějakou dobu počkat.  

 

JULIE

 

Rodiče, kteří se rozhodnou dát své dceři toto jméno, předpokládají, že holčička ve svém životě prožije příběh románové lásky. Tak tomu ale nebývá. Už jako malá může mít problémy se svými vrstevníky pro nějaký svůj handicup. Objevit se může oční vada nebo nadváha, kterou se dostává na jinou kolej. Má složitější cestu ke kamarádům. Učení nebývá tím, co by ji nejvíc bavilo. Složitě si hledá lásku, i profesi, nemá vyhraněný zájem. Sport ji nebaví. Partnera do života pozná později, stává se pro ni celoživotní láskou. Musí si ho ale zasloužit.  

 

JULIUS

 

Tento chlapec a později muž je jakoby naplněn očekáváním nebo nějakou nadějí, která se dlouho nerealizovala. Může mít celoživotní sen, ke kterému se upíná, nějaká neobvyklá tužba. Je to sen z kategorie neobvyklých. Tímto směrem se stáčí celý jeho život, nic jiného jakoby pro něho neplatí. Nevidí před sebou překážky, přestože jiní by touto cestou nešli. Jeho touha je časem naplněna. Vypadá to, jako by se mu jeho sen přiblížil, jako by se konečně dočkal. Není třeba slov, není třeba o ničem pochybovat.   

 

JUSTINA

 

Celý její život je jednou velikou zkouškou. Přestože by chtěla tzv. plout životem, pokaždé se jí do cesty dostanou překážky, s kterými se musí nějak srovnat. Jsou to často zlomy na poslední chvíli, neočekávané. Okolí je pro ni sice oporou, ale jsou situace, s kterými si musí poradit sama. Jsou to krize ve škole, s kamarády, v partnerství i v práci. Je to odplata za minulost, je těžké se vyladit. Těžké, karmou zatížené jméno. Problémy bývají s končetinami, zlomeniny, operace.  

 

KAMIL

 

Tichý, skromný, nepříliš výrazný, neupozorňuje na sebe, nechce být středem pozornosti. Nerad je součástí většího celku, má to jinak. Prožívá tento svět vnitřně, čímž se liší od ostatních. Ale potřebuje své vnitřní zážitky ventilovat, nejčastěji je to do umění (slova, obrazy, tóny). Ve vztahu k ženám nemá úplně jasno, nebývá pravidlem, že musí zakotvit v rodinném přístavu. Jeho tělesná konstituce je křehčí, proto si poměrně často prochází nemocemi. Měl by si hlídat jídelníček a omezit jakékoliv závislosti.  

 

KAMILA

 

Na svět přichází s velkým úkolem, je na ní, aby jej změnila. Bývá pro ni složité pochopit, co je smyslem jejího života. Dlouho to nechápe, nedostává správné odpovědi. Často musí projít těžkou zkouškou, kdy se jí otevřou jiné obzory. Pak teprve zjistí, že je třeba jednat jinak, nesmí ztrácet čas. Partnerství není pro ni prioritou, často život stráví bez muže, bez dětí, ale nebere to jako trest. Problémy může mít s dýchacím ústrojím, neměla by kouřit.      

KAREL

Citlivá duše, miluje krásno, ale za cenu velkých obětí. Člověk s tímto jménem zažívá během života těžké zkoušky. Jsou to nejčastěji problémy ve vztazích, buď žije  zcela sám, nebo potkává partnerku až v pozdním věku. Často umírá dřív, než si na "svou osudovou partnerku" stačí zvyknout. Smrt přichází podle jiných dřív anebo člověk odchází nepřirozeně, umírá násilnou smrtí. Často přeceňuje své síly, riskuje, příliš si neváží života. Nese jakousi pomyslnou štafetu, snad aby ostatní pochopili, aby se zamysleli, aby něčemu uvěřili...

KARIN

KARINA 

Děvče tvrdé, nepřístupné, ne každému odhaluje své nitro. Je jako sněhová královna. Často má mužské rysy, které ji staví do poněkud odlišné role. Není typická holčička, panenky nevyhledává, později s mateřstvím může mít problém. Občas dokonce vůbec děti nechce, vnímá je jako zbytečné omezení. Její cesta se může vychýlit za hranice, kde studuje, pracuje nebo si zde dokonce usadí. Často mívá bolesti hlavy.  

 

KAROLÍNA

 

Jako malá sympatická, spolehlivá, vzorná. Je na ni spolehnutí. Jde směrem, který rodiče schvalují, často umělecké (hudba, tanec, výtvarné umění) a sportovní (kolo, lyže, plavání, koně) zájmy. Rozumí si více s kluky než s děvčaty, zamilování ale přichází později. Vdává se za muže, kterého miluje. Je vzornou matkou i manželkou. Mívá problémy s nohama, trápí ji hlavně kolena a kyčle.  

KAŠPAR

Přichází do tohoto světa s jistým poselstvím. Okolí ale ani jeho nejbližší ho často nechápou. Těžko si hledá spojence, těžko s nimi nachází společnou řeč. Je samorost, který nejvíc věří sám sobě. Nepouští se do nejistých projektů, dlouho trvá, než si někde zvykne. Má své názory na život. Partnerku si nehledá, má pocit, že ji nepotřebuje. Dlouho také zůstává sám. Pokud má žít ve dvojici, je to ona, která mu náhle vstoupí do cesty.

 

KATEŘINA

 

Holčička milá, bezprostřední, už v dětství ji ale najdeme spíše mezi chlapečky. Nalézá své zájmy ve sportovních aktivitách a je všude tam, kde se něco děje. Není stydlivá, pouze neznámé prostředí nebo lidé, kteří by jí mohli změnit život, ji dovedou znejistět. Ráda boduje, ráda vítězí. Zajímají ji výzvy,potřebuje si pořád něco dokazovat. Partner je pro ni oporou, i když nemusí být pro okolí hned akceptovatelný (víra, vzhled, minulost). Své názory nemění. Pozor by si měla dávat na kolena a kotníky, zranění jí mohou komplikovat život.  

 

KAZIMÍR

 

Muž, který ví, kde je jeho místo, kdo patří do jeho života a také s kým má jít po kterých cestách. Neztratí se. Jeho životní pocit je bez násilí, přestože dojem z jeho jména může na první pohled působit jinak. Jeho náruč je otevřená, ví, co se po něm chce, snaží se s každým najít společnou řeč, případně hledá řešení problému. Je přátelský, nekonfliktní. Je symbolem čestnosti. Nikdy by nikomu neublížil. Partnerku si nachází s podobně otevřeným srdcem, je vzorný partner i otec.  

 

KLÁRA

 

Těžké jméno, těžký osud, těžká životní cesta. Nemoci, složité vztahy, zklamání a smrt. To, co se jeví jako nádherné a pozitivní, se najednou mění v krizi a tragédii. Tato žena ale jakoby za nic z toho nemůže, všechno se tak nějak přihodí samo, bez nějakých zjevných důvodů. Smutek v ní, smutek kolem ní. Působí jako zakletá žena, někdy se objeví dokonce i kletba v rodině.   

 

KEIRA

 

Děvčátko, které může mít problémy ve škole, protože ji nebaví vstřebávat informace, nechce jakoby uvažovat. Je pro ni mnohem důležitější to, co se děje v krajině srdce. Ráda se líbí, ráda je středem pozornosti. S autoritami bojuje, nechce přijímat žádná omezené. Vyniknout může ve sportu nebo v umění, ale vědecká pracovnice z ní nejspíš nebude. S láskou se potkává poměrně brzy, potřebuje vnímat, že je milována. Svému muži a rodině je ochotna dát úplně všechno.  

 

KLAUDIE

 

Krásná, až nádherná, jejím pokladem bývají vlasy. Působí jako bohyně, nedostupná. Její svět je tak trochu jen jejím tajemstvím, nerada se svěřuje, působí, jako by pomoc od nikoho nepotřebovala, jako by si uměla se vším poradit sama. Brzy se vedle ní objeví princ, který je pro ni věrným průvodcem v životě. Nemyslí na úniky, působí šťastně, ve své rodině nachází smysl života.  

 

KLEMENT

 

Chlapec s tímto jménem nevnímá život jako procházku růžovým sadem, spíše naráží na obtíže a překážky, které musí většinou sám zvládat. Komplikované má už vztahy s původní rodinou ve svém dětství, přichází nečekaně nebo nenaplňuje očekávání rodičů. Má se postavit na vlastní nohy, aby ostatním dokázal, že něco umí. Není to ale vůbec snadné. Na svých postech studijních, pracovních, vztahových začíná často opakovaně, než se něco povede. Měl by se naučit vnímat svět srdcem.  

 

KONSTANTIN

 

Muž tohoto jména nemá úplně jednoduchý život. Učí se postupně, zkušenostmi. Často musí začínat znovu, opakovaně se ocitá na startovní čáře - s profesí, partnerkami. Složitě hledá své místo v životě, musí o svých kvalitách druhé přesvědčovat. Není úplně čitelný, své tajemství má skryté uvnitř své duše. Málokdo je hoden se tam podívat. Kontakty navazuje složitě, je opatrný. Má strach ze zklamání. Může mít problémy se zrakem.  

 

KRISTIAN

KRISTIÁN

 

Chlapeček, který už při příchodu na tento svět zaznamená jisté problémy. Buď je to komplikovaný porod nebo se již v prenatálním období něco mění mezi jeho budoucími rodiči. Každopádně si není moc jistý a nějakou dobu trvá, než svou jistotu opět najde. V kolektivu rozhodně nepatří k vůdcům, kamarády má spíše mezi děvčaty. Blízko má k výtvarnému umění nebo k hudbě. Je něžný, do vztahů vstupuje poměrně brzy, lásku potřebuje. Je vzorným otcem a manželem. Trápit ho mohou v pozdějším věku kolena a kyčle.  

 

KRISTÝNA

 

Milé, roztomilé děvčátko. Není příliš akční, sporty ji nebaví. Obdivně se dívá na starší kamarádky, jak se baví s chlapci. Touží prožít romantickou lásku, ale bývá často zklamána. Partner ji buď opouští anebo dlouho nechává ve lži. Složitě si hledá novou lásku, už nechce jen tak slepě věřit. Děti jsou pro ni vším, často zapomíná na sebe. Potřebuje vnímat lásku, měla by žít veseleji, ale to pro ni je těžký úkol. Spíše přijímá roli trpitelky. Pokud zůstává bez partnera, upne se obvykle k domácímu zvířátku.  

 

KRYŠTOF

 

Chlapec trochu nezvládnutelný. Přichází na tento svět jako protest, možná nechtěné dítě, které si ale svoji pozici uhájí. Složitá role. Nikdo mu nedá nic zadarmo, všechno si musí zasloužit. Ve škole naráží na podivné praktiky autorit, ale zjišťuje, že jinudy cesta nevede. Je zklamán, zkouší opakovaně uvěřit, že život má smysl, ale opakovaně se dozvídá, že o něho tady ani tak nejde. Je ale schopen velkých skutků, umí překvapit, když se nebude na nikoho ohlížet. Má v sobě obrovský potenciál.   

 

KVĚTA

 

Holička čistá, nespoutaná. Potřebuje ale dostat v životě prostor, jinak se z ní stane vadnoucí květ ve váze. Měla by dělat to, co ji baví. Nalinkovaný směr od rodičů nebo jiných autorit by ji brzy přestal bavit. Mívá tendence prosadit se v umění - jako tanečnice, herečka, baletka, malířka. Vidí krásu kolem sebe, kterou ostatní mohou přehlédnout. Citlivá duše. Jako malá nemá příliš kamarádek, nerozumí jí. Její partner dokáže její duši pochopit, pak se z ní stává výborná maminka a manželka.  

 

KVĚTOSLAV

 

Muž s tímto jménem si nedělá s ničím problémy, netrápí se, když něco nejde. Vidí svět kolem sebe v nádherných barvách a nadějný, přestože skutečnost může být jiná. Je rozený optimista, v každém vidí přítele a kamaráda, s každým chce sdílet svůj prostor. Má otevřené srdce, nepřipouští si, že by ho někdo mohl zklamat. Ovšem životní zkušenosti ho přesvědčí, že tomu tak vždycky není. V krizových chvílích se pak uzavírá do sebe nebo naopak všechna energie musí ven.  

 

KVIDO

 

Tento muž má pocit, že celý svět se proti němu spiknul. Už v dětství zjišťuje, že je jiný než jeho vrstevníci, nemá kamarádky, zůstává sám. Komunikace k druhým lidem vázne. Někdy mívá i vadu řeči, slova od něho odcházejí jen komplikovaně. Potřeboval by poznat otevřenou náruč, srdce a důvěru, ale bez toho, že by se od něho něco očekávalo na oplátku. Měl by být milován. Jen složitě prochází nastavenými cestami, ale prochází. Blízkou osobu do života poznává později.   

 

LADA

 

Děvčátko tiché, nenápadné, spíše se schovává za ostatní, nechce být středem pozornosti. Ostatní ji jakoby ruší v jejím přemýšlení, má svůj svět. Ve škole problémy nezná, nepotřebuje ale autoritám dokazovat, že učivo umí. Často bez problémů dosáhne až na vysokoškolský titul. Sporty jsou stranou, spíše ji najdete v knihovně než na hřišti nebo s míčem. Partnerský život poznává později a je to právě její muž, který ji přesvědčí o další společné cestě. Děti jsou pro ni odměnou. Pozor by si měla dát na alkohol.  

 

LADISLAV

 

Jako dítě se od ostatních příliš neliší. Teprve v období kolem puberty se začíná profilovat a pak už si jde svou vlastní cestou. Nerad se podřizuje autoritám, nerad opakuje chytrá slova. Moudro a krásu totiž objevuje sám. Může se rozhodnout pro umělecký směr - herectví, balet, výtvarno, hudbu. Snaží se druhým předat něco ze svého nitra a daří se mu to. Občas naráží na nepochopení ze strany rodičů. Ve vztazích není příliš šťastný, napoprvé to vychází jen zcela výjimečně. Často ale končí sám. Se zdravím problémy nemívá, občas musí držet dietu.

 

LAURA

 

Malá holčička je výrazně krásná, ale její osud je poznamenán tragédií. Může to být náhlá smrt v rodině, s kterou se jen složitě vyrovnává, anebo se sama dostává do krizové situace, která nedopadne nejlépe. Všechno to jde jakoby mimo ni, jako by za to sama ani nemohla. Nemůže si vybrat jinou variantu, je jako v pasti. Všechno ostatní jde pak najednou mimo ni. Potřebuje se v první řadě vyrovnat s touto krizí. Jen těžko se staví na vlastní nohy, potřebuje mít jistotu, aby uvěřila, že má život smysl.  

 

LENKA

 

Dívenka drobná, nenápadná, ale je v ní schovaný čertík. Často se dopouští drobných podvůdků, ráda s kamarádkami pomlouvá ostatní. Sportovně založená, hyperaktivní. Nemá jasný směr v životě, spousta zájmů. Vztahy komplikované, obvykle zůstává po nevydařeném manželství sama. Zjistí, že jí tato situace v životě nakonec vyhovuje. Vypadá to, jako by to, co v dětství plánuje špatného, se v dospělosti jako bumerang vrací.

 

LEONA

 

Zvláštní dívka. Pomalejší, trochu mimo, jakoby vzdálená od všech svých vrstevníků. Rozumí si se staršími chlapci, později muži. Ti stejně staří jí nic neříkají. Oni se na ni dívají jako na "hloupou". Není tady žádný prostor pro společnou řeč, což ji může nějakou dobu trápit. Zájmy má různorodé, dělá ale jen to, co ji opravdu baví. Často problém s otěhotněním. Dlouho a složitě se hledá. Mohou ji trápit průdušky.  

LEONTÝNA

Holčička s tímto jménem má krásnou tvářičku a vůbec celkově je pěkná. Ovšem přináší si s sebou na tento svět problémy, které bohužel nejsou na první pohled vidět. Jsou to často neuvěřitelné peripetie, kterými se musí prodírat, než dojde k pomyslnému cíli. Jméno je jakoby složené ze dvou - Leon a Týna, dívka, která by se měla chovat jako lev, ale něco jí v tom brání. Omezení osudová, zdravotní. 

 

LEOPOLD

 

Dalo by se říci, že tento muž má v životě více štěstí než rozumu. Přestože se může často dostat do komplikovaných nebo dokonce neprůchodných situací, vždy se jako zázrakem stane něco, co ho posune dál. Týká se jak pracovních tak i vztahových rovin. Je pod vyšší ochranou, ale nesmí tuto přízeň hvězd zneužít. V jistém okamžiku pozná, že kolem něho jsou lidé, kteří to takhle nemají. Měl by si vážit každé vteřiny, každého slova, které k němu dojde. Všechno je pro něho důležité.  

 

LEOŠ

 

Od dětství má zjednodušenou roli v životě, krásný vzhled, vnitřní krása, charisma. Díky tomu mu vychází mnoho věcí, o kterých si mohou ostatní jen nechat zdát. Přestože se vydává cestou s ostatními, jemu se jakoby otevírají dveře jinam. Neleká se překážek, nepřipouští si je. Nedosahuje žádný výrazných studijních výsledků, ale to není pro něho důležité. S ženami problém nemá, líbí se. Získá obvykle všechno, co si přeje. Zahraniční cesty, majetek. Potkává se ale se závistí a měl by se připravit na možnost znejistění.  

 

LIBĚNA

 

Zvláštní holčička, taková jiná. Nekamarádí s každým. Vyrůstá často ve světě dospělých, uznává jiné hodnoty než ostatní děti. Ve škole celkem bez problémů, není nijak vyhraněná. Měla by ale jít cestou pomoci druhým, sociální oblast nebo školství. Vidí krásu kolem sebe, může se věnovat výtvarnému umění nebo třeba fotografování. Muže si hledá v okruhu svých zájmů, musí si ho vážit. Jsou spolu pak dokonalý tým, kde se jeden spoléhá na druhého. Děti jsou pro ně naplněním smyslu života. Občas mívá problémy s plícemi, průduškami.  
 

LIBUŠE

 

Dívka krásná, vědoma si sama sebe, plnějších tvarů, stojící trochu stranou od kolektivu. Mívá problém s tělocvikem, ale krásně zpívá nebo maluje. Má svůj vnitřní svět, který ale nerada někomu jinému odkrývá. Vystačí si sama, nepotřebuje kamarádky, vnímá, že mají jiný okruh zájmů. Je jakoby vyspělejší, vyzrálejší, dříve se z ní také stává žena. Pro partnery není moc čitelná. Jako matka drží nad rodinou svá ochranná křídla, výborně vaří a hledí na to, aby se tady všichni cítili dobře. Má touhu vlastnit partnera víc, než se mu líbí, což se později může odrazit v jejích zdravotních  (gynekologických) problémech.

 

LIBOR

 

Chlapec zpočátku samotářský, straní se kolektivu, má svůj svět. Ostatní ho nepřijímají, občas má tento muž nějaký handicup, pro který ho ostatní odmítají. Hloupý ale není, studia zvládá výborně, často pokračuje na vysoké škole. V profesi se dostává na vyšší pozici. Ženy pro něho nejsou prioritou, vztah neřeší. Pokud mu nějaký vstoupí do života, je to z její iniciativy. Občas je tohle složité, může najít cestu k muži. Trpívá na nemoci kůže, občas se ozve srdce.  

 

LILIANA

 

Komplikovaný život. Holčička už odmalička prožívá příkoří. Objeví-li se nějaký problém, může si být jista, že se jí bude nějakým způsobem týkat. Problémy mezi vrstevníky, s rodiči, ve vztazích, v její mateřské roli. Život je složený ze zkoušek, kterými musí procházet. Měla by se naučit jen tak životem plout, nezlobit se na to, co jí nevychází, ale spíš děkovat za všechno, co vůbec má šanci zažít.  

 

LINDA

 

Holčička přichází na tento svět jakoby rychleji, než by měla. Buď se rodí až příliš mladé mamince, nebo přichází nečekaně, neplánovaně. Najednou se všechno kolem ní mění, po původních pochybnostech se otevírá náruč. Je očekávána panenka, ale je to najednou trochu jinak, přichází malá čertice. Má tisíce zájmů, škola není její prioritou. Na cestu partnerství se vydává možná až příliš brzy, často mívá problém s přijetím vlastního těla, mateřství se u ní přihlásí později. Ve vztazích nebývá šťastná.   

LJUBA

Na své pouti může být tato žena znejistěna, může se dostat na samou hranici mezi životem a smrtí. Mnohé v tu chvíli může pochopit. Lidé jsou od ní vzdáleni, musí se spoléhat jen sama na sebe. Může se v jistém smyslu uzavřít před ostatními, může také zanevřít na celý svět. Anebo se v ní otevře inspirační zdroj, kterým pak funguje jako prostředek k dorozumění. Může se věnovat výtvarnému umění, herectví, poezii. Její vnitřní svět je nesmírně bohatý.

 

LUBOMÍR

 

Chlapec má už odmalička v sobě jistý řád. Ctí tradice, hodnoty a čísla. Nemá rád chaos a pokud je to jen trochu možné, snaží se o nápravu věcí, které se mu nezdají. Je v něm gentleman, ochránce slabších i záchrana na poslední chvíli. Ve škole tíhne k technických předmětům, fantazie je trochu jinde. Nerad vystupuje na besídkách, nerad se předvádí. Lásku si získává na rozdíl od svých vrstevníků poměrně později, ale zato natrvalo. Vybírá si profese, kde může pomáhat druhým, často v sociální oblasti. Opatrný by měl být na kolena a občas mívá problémy se žaludkem. 

 

LUBOR

 

Často přichází jako druhý v pořadí, po bratrovi, který je pro něho tak trochu jako nedostižný vzor. Bojuje s autoritami i o své místo na slunci. Život nemá úplně jednoduchý. Během osudové zkoušky se může dostat k pochopení minulého života, odhalí propojení na svou lásku. Tato dívka se v jeho životě může objevit několikrát, než oba pochopí, že spolu mají jít životem. Komplikace mohou být se srdcem, není vhodné pouštět se do adrenalinových aktivit.  

 

LUBOŠ

 

O tomhle chlapci se ví, nechybí nikdy tam, kde se něco děje. Ve škole bývá třídním šaškem, dokáže bavit. Učení jde mírně stranou, ale problémy nemívá. Autority dokáže přesvědčit svou přirozenou autoritou. Profesní dráhu by si měl zvolit bez násilí, ideální je pro něho kontakt s diváky nebo posluchači (herec, moderátor ap.), potřebuje vnímat od druhých obdiv. Má široké zájmy, dokáže se bavit o všem, s děvčaty je na jedné vlně, k lásce nemá daleko. Partnerku do života si vybírá obvykle mezi kolegyněmi. Nemívá závažnější zdravotní problémy.  

LUCIE

 

Celkově tichá, nevýrazná, spíše individualistka, nepotřebuje kolektiv, vystačí si sama. Hezká, někdy až příliš, přesto ale pozornost nepřitahuje právě pro svůj "jiný svět". Nemá vlastní výraz, je celkově taková mdlá. Spíš věty opakuje, než aby byla schopná přijít s něčím novým, zajímavým. Dosahuje výborných studijních výsledků.

 

LUDĚK

 

V dětství je to chlapec individualista, hraje si raději sám, druhé nepotřebuje. Je tichý, nevyhledává kolektiv, nerad recituje před ostatními. Teprve kolem 10. roku dochází ke změně. Uvědomuje si najednou sám sebe a začíná se prosazovat. Někdy oční nebo logopedická vada. Není příliš studijní typ, volí si takový směr, aby o pro něho nebylo násilné. Často si vybírá partnerku právě během studií nebo je to kolegyně. Společné zájmy jsou prioritní. Dokáže postavit dům, zasadí strom a má syna. Je to takový muž, který stojí oběma nohama na zemi. Je radost ho potkat.  

 

LUDMILA

 

Karmické jméno, těžké. Život s ním není vůbec jednoduchý. Dívka prochází mnoha životními peripetiemi, už jako malá bývá mírně odstrčená od ostatních dětí. Krize ve vztazích, buď poznává partnera až v pozdějším věku nebo dochází k tragédiím v rodině. Často problémy s těhotenstvím, dětmi. Všechno jakoby je jenom na ní, nemá, na koho by se spolehla. Musí hledat sílu sama v sobě.

LUKÁŠ

Chlapec roztomilý, bezprostřední, impulsivní. Dokáže si za každou cenu prosadit, co chce. Ve škole se jen sotva vyhne problémům, jako by se na něho lepí. V učení nevyniká, to by ho předmět musel výrazně zaujmout. Odmítá se učit, co ho nebaví. Chybí mu řád v životě, složitě se orientuje i ve svých věcech, přichází pozdě na schůzky. Dívky na něm obdivují takové to bohémství. On se kontaktům s opačným pohlavím nevyhýbá. Často mu zůstávají "kamarádky" na dlouho, je oblíbený. Do trvalého vztahu je ale jaksi vsunut, nebývá to jeho rozhodnutí. Miluje sport, aktivity, kde se může předvést. Líbí se mu, když je okolím obdivován.

 

LUMÍR

 

Tento chlapec a později muž se vždy objeví ve správný okamžik tam, kde se děje nějaké bezpráví. Hájí nevinné, zachraňuje tonoucí nebo vybíhá s hořícího domu s dítětem v náručí. Vedle něho se každý cítí bezpečně. Přestože navenek působí drsně, uvnitř skrývá něžnou a citlivou duši. Pokud se jeho plány, v kterých by nejraději objal celou planetu, nedaří naplnit, uzavírá se do svého světa a tvoří ve svém soukromí (píše básně, maluje obrazy, fotografuje). Má pocit, že do tohoto světa nepatří.  

 

LYDIA

LÝDIE

 

Tahle malá holčička, dívka a později žena připomíná tak trochu opičku na gumě. Stojí připravená na startovní čáře, tolik by si přála vyběhnout dál, ale jakási neviditelná síla ji pokaždé po několika krocích vrací zpět. A musí začínat znovu. Nedokáže překročit svůj stín, nedokáže se odpoutat od konvencí, kterými je spoutána. Chce se podobat obrazu, který o ní mají ostatní, chce být tou hodnou, chce být chválena, ale až později zjistí, že ji tento proces vnitřně nenaplňuje. Měla by se naučit žít sama za sebe, měla by si věřit. Pak se začne měnit i její život.   

 

MAGDA

 

Tahle dívka nebo žena touží prožít zamilovaný příběh, nejlépe takový, který nikdy nekončí. Už od dětských krůčků se dívá po rytíři, který by ji provedl životem. Brzy ale poznává, že tohle bude nějak jinak, rytíři ani princové na ni nečekají. Sundává své růžové brýle a nerada začíná žít to, co ji příliš nebaví. V lásce se zklamává opakovaně. Vypadá to, jako by pro ni neexistovala slova, jako by chtěla, aby ten druhý sám od sebe věděl, co si ona myslí, co má udělat. Její procitnutí ze snu bývá hodně bolestivé.

 

MAGDALÉNA

 

Holčička malá, něžná, úžasná, ale zpočátku obvykle pod tlakem rodičů, musí se podřídit jejich představám o vzorné dceři. Chvilku to snáší, ale vnitřně trpí. Později se odhodlá a vzepře rodičům. Často, jak to jen je možné, opouští rodinu a odchází studovat, vdá se, mimo své bydliště, i do zahraničí. Je ambiciózní, ale musí najít vlastní cestu, zvládne i vysokoškolská studia. Obtížně nalézá rovnocenného partnera. Děti přicházejí později.

 

MAHULENA

 

Holčička, o které se ví. Výrazná, musí být a je za každou cenu středem pozornosti. Už jako malá bez problémů odříkává básničky nebo zpívá před více lidmi, nemá trému, nemá žádné zábrany. Ve škole jí tohle hodně pomáhá, často stačí úsměv ve správnou chvíli a správné známky k ní chodí samy. Její profesní cesta by měla vést tam, kde je hodně lidí, kde uslyší potlesk a obdivná slova. Může z ní být herečka, zpěvačka, ale odsvědčí se i jako učitelka. Má široké srdce. Občas může mít problém v tom, kdo by měl být jejím partnerem do života. Nakonec se nějak rozhodne, ale nebývá to na dlouho. Sama nezůstává, vždy je kolem zástup jejích obdivovatelů.  

 

MARCEL

 

Chlapec, který přichází, aby bořil bariéry. Má svůj názor, nerad se podřizuje, nerad podléhá vlivům autorit. Musí si všechno sám vybojovat, ostatní ho neposlouchají, není pro ně důležitý. Přesto se nevzdává. Vymyká se všemu a všem, je nespoutaný, neochočitelný, samorost. Volí si profesi i koníčky takové, aby byl sám za sebe. Ženu svého srdce poznává za zvláštních okolností, všechno je jasné od první vteřiny.  

 

MARCELA

 

Holčička často mnohem dospělejší než její vrstevnice, větší rozhled, dospělé řeči. S dětskými kamarády mívá problém. Pokud s někým kamarádí, jsou to spíše kluci. Ve škole ji učení nezajímá, pokud ovšem učitel nedokáže dítě získat. Umělecké sklony, ale těžko se realizují. Časté zdravotní problémy, těžko se jich zbavuje, nebo nehody, zranění... jako by skoro nebylo dovoleno posunout se dál. Rodina naplněním života, děti ovšem nenaplní očekávání, z toho pramení zklamání.

 

MAREK

 

Jako dítě dělá rodičům radost, ve škole nekonfliktní, pohodový. Učení by ho mělo především bavit. Hodně mohou pokazit autority. Spousta zájmů, je žádán v kolektivních sportech, uvažuje-li týmově, jeho družstvo vyhrává. Děvčatům se líbí, je galantní, ohleduplný, pohledný. Partnerku si ale vybírá poměrně složitě, dlouho jakoby neví, co se po něm chce. Má problém se svou rolí otce. Může mít problémy s krví.  

 

MARIAN

 

Chlapec s komplikovaným osudem. Narušené vztahy, do kterých přichází, jako by do budoucna naznačovaly, že on to bude mít podobně. Není součástí davu, vždy si jde svou cestou, nesmí být spoutáván. Sportovně nebo umělecky orientován. Nezajímá ho nic, co se nehýbe, nic, kde by se nudil. Bojuje s autoritami. Dlouho trvá, než se usadí, než přijme do života nějaký řád. Partnerka to s ním nemá jednoduché, občas může mít tendence unikat z tohoto světa do světa závislostí.  

 

MARIANA

 

Pro Marianu je důležité teplo domova, láska, kterou tady potřebuje cítit. Pokud v jejím dětství tyto hodnoty nenalézala, a to se často stává, zažívá rozchod rodičů nebo dokonce tragické konce, pak celý svůj život potřebuje zaměřit právě tímto směrem. Láska a domov jsou pro ni nejdůležitějšími hodnotami. Dokáže pro sebe a svého partnera, který jí do života přichází jako největší odměna, vytvořit opravdový domov. Nehoní se za penězi, vybírá si mezi přáteli. Její největší poklady jsou v jejím srdci.   

 

MARIE

 

Jako malá je vzorná, milá, roztomilá. Teprve později - v pubertě - se může stavět na odpor dospělým, má svou hlavu, nechce všechno jen pasivně přijímat. Hloubavá, zajímá se o podstatu jevů, přemýšlí, problém ji dělá učit se něco nazpaměť. Věří v něco vyššího, chápe smysl života. Často nachází profesní zaměření v sociální oblasti, ráda se stará o druhé. Má srdce na dlani, nikdy by nikomu neublížila. Vztah sama nijak neřeší, pravý partner si ji musí najít sám. Pokud se vdá, je to na celý život.    

 

MARIKA

 

Holčička přichází do tohoto světa s nadějí a vírou, že ona může přinést také srdce na dlani. Osud si s ní ale zahrává, často se dostává do situací, kdy to ani dál už nejde. Zastavení, tragédie, úrazy, z nichž nevychází nejlépe. Chtěla by změnit svět, ale nejspíš tohle neumí uchopit za správný konec. Přesto ale v naději, že bude lépe, věřit nepřestává. Je spíše samotářská, má svůj svět, kam každého nepouští. Její omezení ji od lidí vzdalují. Partner je pro ni vším i pár přátel při ní zůstává napořád.  

 

MARINA

 

Tahle dívka nebo žena potřebuje vnímat blízkost člověka, který ji vede životem. Zpočátku to jsou rodiče, kterým bezmezně věří, pak to může být kamarádka, později partner. Občas se ale v této osobě zklame, především pokud přistoupí na její hru a nechá sebou manipulovat. Lidem příliš nerozumí, nejsou pro ni čitelní. Je pro ni velice složité zjistit, kdo jí přichází pomoci a kdo ji zklame. Mimo dům by měla být opatrná, komu svěří důvěrné informace. Věřit by měla především sama sobě.  
 

MARKÉTA

 

Na první pohled krásná, bezstarostná bytost, ovšem všechno tak jednoduché není. Holčička je krásná, má mnoho kamarádek, dobře se učí. Její život se ale může najednou zcela otočit, zkomplikovat. Buď přichází o někoho z rodiny, někoho velice blízkého, anebo se sama ocitá ve zlomovém okamžiku. Tím může být nemoc, zranění, je to zeď v cestě, po které chtěla jít. Najednou ale není proč zpívat, proč se radovat. Musí v sobě najít dostatek sil, aby mohla jít dál, což někdy opravdu není jednoduché. Tuto krizi překonává často za pomoci partnera nebo někoho jiného z rodiny. Je to obdivuhodná žena.  

 

MARTA

 

Holčička nebo později žena působí tak trochu nepřístupně, jakoby stroze, udržuje si od druhých odstup, snad aby ukryla svou vlastní nejistotu. Může se odlišovat od ostatních (výška, váha, dioptrie, způsob chůze ap.). Má svůj svět. Často si nachází svůj směr v umění, snad aby nemusela být sama sebou, často je to hudba, herectví, tanec, malířství. Tady je šťastná. Tzv. normální život ji ubíjí. Ve vztazích to nemá jednoduché, naráží často na bariéru, než se dostane k opravdové lásce. Často si musí počkat.  

MARTIN

Aktivní, atraktivní a sebevědomý chlapec. Líbí se dívkám, i když sám s tím může mít zpočátku trochu problém. Časem tuhle bariéru překoná a dokáže být dobrým partnerem. Je na něho spolehnutí, plní sliby. Neměl by vstupovat do nekalých plánů, kamarádit se s falší a závistí, přátelství nesmí přetvářet ve vlastní výhody. Spíše než technicky se orientuje v oblasti krásna. Baví ho práce rukama, rád něco vytváří a dobře mu dělá pochvala od druhých. Vydá-li se duchovní cestou, jeho život se stane po mnoha stránkách bohatší. Závislost by ho mohla dostat na kolena.

 

MARTINA

 

Holčička malá, drobná, neduživá, často zdravotní komplikace, oční problémy. Setkává se s krizí mezi rodiči už v útlém věku, musí se s ní vyrovnat, není jiné cesty. Často tím trpí. Nedokáže si představit, že by se i ona mohla zamilovat. Ovšem i pro ni si přijde princ a začne pohádkový příběh. Záleží jen na ní, jak dlouho bude trvat. Jsou zde osudové zkoušky, kterými musí projít. Časté jsou komplikace s otěhotněním. 

 

MATĚJ

 

Chlapec už od útlého věku velice hezký, komunikativní, nejsou s ním problémy. V kolektivu ale spíše kamarádí s dívkami, kde je středem jejich zájmu. Je citlivý, tíhne k umění (balet, tanec, fotografování apod.). Tvrdé mužské sporty jsou poněkud stranou. Ve škole není vyloženě studijní typ, ale dokáže si autority získat na svou stranu. Dbá o svůj zevnějšek, často si volí svou profesní dráhu zaměřenou na krásu, módu. S ženami má trápení, nedokáže si vybrat tu pravou. Usazuje se později.  

 

MATOUŠ

 

Originál, samorost, už odmalička se lehce vymyká, stojí trochu stranou, ale není tam vytlačen, naopak je to jeho volba. S mnoha věcmi nesouhlasí, protestuje proti nim. Pokud zjišťuje, že je jeho snaha marná, nepokračuje, ale rozhodně se nepoddá, spíše si myslí své. Neusiluje o společenskou prestiž. Často si volí dráhu sólisty, v umění, sportu, ve vědě. Na partnerce hledá především vnitřní krásu, přestože sám bývá atraktivní a je o něho zájem. Mohl by mít žen víc, ale on čeká na tu pravou.
 

MATYÁŠ

 

Chlapec drobnější, tmavovlasý, energický, se silnou vazbou na rodinu. V dětství mnoho zájmů, učení bez větších problémů, nemusí trávit dlouhé hodiny nad knihami. V kolektivu oblíbený, ale nebývá vůdcem party, spíše je "tím druhým". Dívkám se líbí, ale spíš pro povahové vlastnosti než fyzickou krásu. Když si vybere partnerku do života, myslí to vážně. Je spolehlivý i jako otec rodiny. Ctí pravdu a čisté životní hodnoty. Podvody a lži nemají v jeho životě místo. Uplatní se všude tam, kde se klade důraz na preciznost a řád.

 

MATYLDA

 

Holčička, která přichází na svět, ale kolem ní je nějak málo lásky. Někdy se mohou její rodiče snažit zachránit rozpadající se vztah, marně, nebo se brzy dostává do podivných zamotaných situací, které vůbec nejsou v její režii (nemocnice, dětský domov, náhradní péče). Opravdovou lásku ale postrádá. Pokud se víckrát zklame, může rezignovat na partnerství, zůstává sama nebo odchází stranou od dění, např. do kláštera. Víra je pro ni důležitá. Nachází v ní jistotu, pevný bod.  

 

MAX

 

Chlapec s tímto jménem přichází na svět už s jistým plánem. Jeho podvědomí ví něco o výjimečnost své duše, ale okolí to nechápe. Chlapec je už od dětství spíše samotář, nevyhledává podivné kamarády, podivné hry. Má svůj svět a ostatní tam nepouští. Tíhne k jazykům a vědám. Složitě si hledá cestu mezi omezeními, na která naráží. Je jiný. Měl by si zvolit profesní dráhu sám, ne pod tlakem rodičů nebo jiných autorit. Láska si ho nachází za použití zvláštních mechanismů. Někdy zůstává dlouho sám. Problémy mívá s hlasivkami, kotníky.  

 

MAXIM

 

Chlapeček přichází na tento svět, aby naplnil jisté ambice svých rodičů. Ti nechápou, že toto jméno znamená pro dítě problém. Netouží být středem pozornosti, přesto se v ní často ocitá. Od Maxima se chce, aby byl maximální, ve všem, což dítěti dělá problém. Schválně se uzavírá do sebe, nechce recitovat básničky na pokyn, nechce se předvádět. Rád by zůstal svůj, anonymní. Časem se ale může této roli přizpůsobit a ocitne se na profesní dráze někam směrem k extravagantnosti - ať už v umění nebo literatuře. Nemá rád žádné normy, žádná omezení.  

 

MAXMILIÁN

 

Tento muž představuje symbol, který si vystačí sám. Často je vůdcem kolektivu. Směrem k ženám je gentleman, ale spíše se orientuje na muže. Problém může mít s vlastní rodinou, která tohle nemusí chápat. Pak se často odpoutává a jde si svou cestou. Nerad se podřizuje. Často si zakládá svou vlastní firmu, nemohl by být podřízený. Nemá problém přijít k penězům. Nachází možnost spolupráce se zahraničím, nemá problém s cizími jazyky.

 

 

MEDARD

 

Muž, který může druhým připadat tak trochu jako jiný druh. Všechno s ním je najednou jinak, neplatí žádná pravidla, normy. Dělá si všechno po svém, je neochočitelný. To zjistí učitelé ve škole, stejně jako později jeho nadřízení. Často se vydává svou cestou, po které před ním nikdo jiný nešel. Baví ho výzvy, nevnímá omezení. Ženy do svého života nepotřebuje. Je svým způsobem dobrodruh. Vyhovoval by mu život na pustém ostrově.  

MELICHAR

Těžké jméno. Vypadá to, jako by se už od prvních chvil tento muž rozplýval. Komplikovaný zdravotní stav, nemoc neslučitelná se životem, obtíže, s kterými se jen těžko žije. Jeho rodiče jsou často starší, nechtějí pro syna tradiční jméno. Problémy mohou být s krví, srdcem, s životně důležitými funkcemi. Obvykle přichází jako symbol, jako pouto. Jeho rodiče se vedle něho mají ubezpečit o své další společné cestě.

 

MICHAL

 

Muž, který přichází, aby udělal kolem sebe jasno. Kromě toho má schopnost vydělat peníze, nežije v chudobě. Vydává se směrem, kde potkává vstřícné společníky. Často si volí směr netradiční, proto se nemusí obávat o své zákazníky nebo klienty. Ti si k němu cestu najdou. Není orientován příliš duchovně, pro něho je jasné to, na co si může sáhnout, co lze obsáhnout smysly. Často je ale konfrontován s jinými světy během osudové zkoušky, kterou si má projít.

 

MICHAEL

 

Muž, který obvykle už od dětství stojí na té správné straně "barikády". Je spolehlivý, čestný, ale i pohledný. Už ve školce se o něho mohou holčičky prát. Volí si takový profesní směr, který ho baví. Vlastně všechno, co dělá, by ho mělo bavit. Nepodléhá autoritám, nepřelévá se do forem, které tady nalinkovali druzí. Často si vybírá uměleckou dráhu, je individualita. V partnerství často doopravdy začíná až na druhý pokus. Pozor by si měl dát na závislosti, adrenalinové sporty a závodění.

MICHAELA

Holčička nepříliš čitelná. Má svá tajemství, která ostatní kolem ní nesmějí vědět. Má svůj svět, své obrázky, své informace, často si píše jako malá deník, protože nemá nikoho, komu by se s tím světem, který je kolem a je tak pozoruhodný, mohla svěřit. Je hezká, ale rozhodně na tom nebuduje kariéru. Partner ji musí nejprve pochopit, aby byla schopna dát mu své srdce. Volí si taková povolání, kde nemusí odhalovat příliš své nitro, např. na úřadě, v bance. Její svět jí tak pořád zůstává.

 

MIKULÁŠ

 

Netradiční jméno přináší tomuto chlapci do života dobrodružný rozměr. Často už ve vlastní rodině nachází počátek své cesty, která nenásleduje přesně jen to, co se běžně očekává. Záleží na mnoha okolnostech, ale může se věnovat uměleckým aktivitám, extrémním sportům nebo se vydává daleko od domova. Nemá rád regule, když se musí něco plnit, dodržovat. Je svůj. Partnerka není prioritou, a pokud už se nějaká žena objeví, svatba je tím posledním, co by ho zajímalo.  

 

MILADA

 

Dívka tichá, nepříliš výrazná, která jakoby nežije svůj život. Dlouho se snaží naplnit touhy svých rodičů (studijní, vztahové, vzhledové ap.). Trvá dlouho, než si uvědomí, že tento život je opravdu jenom její. Nechává se často vmanipulovat i do manželství, ale brzy chápe, že to nebylo v pořádku a tento vztah končí. Často je postavena do situace, kdy se musí konečně rozhodnout, že nejdůležitější je ona. Osudové zastavení, nemoc, krize. Jakmile tohle pochopí, všechno se otáčí. Opravdovou lásku potkává později.  

 

MILAN

 

Jako dítě nenápadný, tichý. Ani později nevyvolává konflikty, všechno se snaží urovnat klidnou cestou. Jeho život není příliš dobrodružný, snaží se moc nevybočovat z řady. Školy projde, bez většího zaváhání, nebaví ho. Raději než knihám se věnuje manuální činnosti. Pokud se najde partnerku podobnou, jako je on, život zvládne v klidu. Může se ale také rozhodnout pro extrém, potom trpí. Chce být spokojeným manželem i otcem. Zdraví nemívá nejlepší, trápí ho záda, páteř.  

 

MILENA

 

Holčička nenápadná, tichá, může se až stranit kolektivu. Nerada na sebe upozorňuje, má problém recitovat básničku před více lidmi. Uzavírá se do svého světa, celé hodiny si dokáže povídat se svými panenkami. Ve škole nijak nevyniká, naučí se, co je třeba, ale nijak ji to nebere. Měla by se orientovat na druhé lidi - do školství nebo zdravotnictví. Empatie je jí vlastní, rozumí bolesti druhých. Ve vztahu nemívá štěstí, jako by to nebyla její cesta. Manželství často končí rozvodem.   

 

MILOSLAV

 

Se svou tělesnou konstitucí nebývá spokojen, ale je to pouze do chvíle, než zjistí, že jsou ještě jiné možnosti, jak na sebe může upozornit. Nebývá to v tělocvičně, ale spíše na prknech, která znamenají svět. Rád se předvádí, miluje diváky a potlesk. Může překvapit silou vlastních myšlenek, najednou se najdou posluchači, kteří nechtějí přijít ani o jediné jeho slovo. Partnerka je pro něho oporou na celý život. Problémy mohou být s koleny.  

 

MILOSLAVA

 

Žena, která životem prochází s jistým tajemstvím. Nemá důvod chlubit se ostatním. Může to být traumatizující zážitek z dětství, který ji ve vteřině vzdálí dětským radovánkám. Předčasně vyspěje, pochopí, že život není jen o lásce. Potřebuje ale najít kolem sebe jistotu, že to je jen dočasný pocit. Příliš ale už nevěří druhým, hlídá si své nitro. Složitě navazuje vztahy. Často se ani nezamiluje a zůstává sama.  

 

MILOŠ

 

Poměrně nekonfliktní jméno. Tento muž chce mít v životě pořádek, jasno. Nepřipustí žádná znejistění, neprochází se po okraji propasti, neriskuje. Není nijak výrazný, neupozorňuje na sebe. Je pro svou partnerku zárukou jistoty a bezpečí. Roli otce hraje výborně, i když si ji v mnoha případech vychutnává až v pozdějším věku. Může mít problémy s vnitřními orgány.  

 

MILUŠE

 

Tichá, klidná, mírná až trochu statická dívka. Nemívá mnoho přátel, neupozorňuje na sebe, je často pod výrazným vlivem autorit. Školou prochází bez větších extrémů, naučí se, co je třeba. Má problém s výběrem povolání, nijak se neprofiluje. Potkává se s mužem, který jí život dokáže projasnit, teprve vedle něha nachází smysl života. Je výborná kuchařka, je šťastná, když se může o někoho starat. Ráda se obklopuje květinami nebo zvířaty.  

 

MIRIAM

 

Už ve věku děvčátka je patrná výrazná osobnost. Dívka se poněkud vymyká, je jiná než ostatní, je nepřehlédnutelná, výrazná. Je na ní něco, pro co si ji každý zapamatuje. Ve škole mívá problém s autoritami, protože má svou pravdu, nerada někomu ustupuje. Nemusí být nádherná, ale je zajímavá, zvláštní, tím dokáže zaujmou. Často si už v dětství určí svůj cíl a za tím jde. Potřebuje mít volnost, rozlet. Jako žena nemá jednoduchou cestu, má vysoké nároky na partnera.   

 

MIROSLAV

 

Nějakou dobu trvá, než tento muž pochopí, že se životem nesmí bojovat. V dětství zažívá mnohá příkoří, trápí se, když si s ním ostatní nechtějí hrát. Teprve když přestane sám o něco usilovat, najednou to přijde. Měl by se naučit plout životem, neubližovat si. Radost je pro něho důležitá. Často má pocit, že musí sloužit ostatním, ale měl by myslet více na sebe. Opatrný by měl být při sportech, hlavně při adrenalinových aktivitách.  

 

MIROSLAVA

 

Od dětství je tato dívka svázána jistými dogmaty (např. náboženskými), stojí maličko stranou od kolektivu, anebo je vychovávána pouze dospělými. Často má starší rodiče. Problém se sourozenci, anebo tady vůbec nejsou. Je opečovávaná, žije ale jakoby v pasti, nějakou dobu trvá, než pochopí, že svět je jinde. Nedosahuje žádných závratných úspěchů. Často prožívá platonickou lásku, která se nenaplní. Někdy může vyměnit život v partnerství za službu druhým, extrémem může být politika.  

 

MOJMÍR

 

Poněkud zvláštní chlapec, který se odmalička liší od ostatních. Může to být tělesnou konstitucí, vzhledem nebo handicupem. Připadá si méněcenný, snad proto usiluje za každou cenu o pozornost. Ve škole se může potkat se šikanou, vnímá, jak je svět k němu nespravedlivý. Snaží se zapojit do různých kroužků nebo sportovních oddílů, ale většinou marně. Ostatní jsou lepší, mají náskok, takže on často rezignuje. Podobné je to i ve vztahu k dívkám. Naštěstí se ale časem pozná s ženou, která pochopí jeho citlivé srdce. Pozor na horké letní dny.  

 

MONIKA

 

Hezká, tichá, nenápadná, obvykle dlouhé tmavé vlasy. V kolektivu jako dítě spíše vyhledává chlapce nebo stojí stranou. Často se pasuje do role oběti, má pocit, že se musí o někoho pořád starat - rodiče, děti, partner. Je precizní, je na ní spolehnutí, ale člověk z ní má pocit, že pracuje z donucení, bez radosti. Sport nevyhledává, orientuje se spíše na duchovní věci. Osud jí může připravit nepříjemnou zkoušku.

 

NADĚŽDA

 

Ambiciózní, rázná dívka. V její životě panuje řád, nikdo o ní nemusí pochybovat, všechno má srovnané. Už jako malá má před sebou jasný cíl, co by chtěla dělat a jak. Tento plán postupně naplňuje, tomu se snad ani nikdo nediví. Často si dojde pro vysokoškolský diplom. Často jsou její kroky nějakým způsobem propojeny se zahraničím - studia, pobyt nebo partner cizinec. S problémy života se dokáže snadno vyrovnat. Občas ji trápí bolesti hlavy.  

 

NATÁLIE

 

Holčička, která může mít svůj vstup do tohoto světa mírně zkomplikován. Buď přichází do rodiny, kde došlo k tragédii -  miminko se nenarodilo, byly jiné problémy, anebo se přihodí dramatická situace za jejího života. Často to bývají zranění, nehody, ale i náhody, které není možné za náhody považovat. Mnohokrát se pohybuje na hraně mezi životem a smrtí, ve hře jsou vteřiny nebo milimetry. Její vnitřní svět je bohatý, má fantazii, je spolehlivá. Kamarádů ale příliš nemívá. S láskou má spíše trápení. Kromě úrazů ji mohou trápit také alergie nebo problémy s dýcháním.  
NATHANAEL Příchod tohoto chlapce do života není jednoduchý. Vypadá to, jako by si byl dobře vědomý toho, co na něho tady čeká. Ještě během těhotenství může matka vnímat, že je něco jinak, porod se může opozdit. Časté jsou porody císařským řezem, kdy už se čekat nedá. Proces, do kterého dítě vstoupí, se zdá být od začátku komplikovaný, pořád tady něco jakoby vadí nebo drhne. Pevné kontury se často rozplývají, nic není jisté. Cesta je nejednoznačná. Není snadné nastoupit profesní dráhu. Nejčastěji se muž tohoto jména drží doma, důvodem mohou být i zdravotní problémy, které neumožňují začlenit se do většího celku.  

 

NATAŠA

 

Může přijít do tohoto světa s jistým problémem, znejistěním, nemocí nebo handicapem. Po počátečních obavách se ale stav zklidní. Celý život ale vnímá jistá omezení, není jako ostatní. Musí na sebe dávat pozor. Mohla by na sebe upozornit v oborech, kde není důležitá její fyzická stránka (výtvarné umění, poezie, literatura). Pozor by se měla dávat při aktivitách, kde vítězí rychlost. Muž je pro ni důležitým spojencem.  

 

NELA

NELLA 

Těžké, karmické jméno, jehož nositelka se svému osudu nevyhne. Komplikace v původní rodině nebo i později. Nejasná úmrtí, zvláštní problémy, všechno složité jako by se na ni lepilo. Snaží se být se všemi na stejné vlně, není si vědoma chyby, a přesto zase přijde propad. Vytváří image nedotknutelné bytosti, má okolo sebe jakoby vystavěnu zeď. Jen těžko se seznamuje s přáteli, složitě hledá partnera.   

 

NIKOLA

 

Dívčí i chlapecké jméno, to je ale pozoruhodné. Dívka s chlapeckými rysy, chlapec něžný, s andělskou tvářičkou, jako by jeden ani druhý nevěděli, čí jsou, kam patří. Bojuje v nich ta druhá identita, není jednoduché přijmout to, co by mělo být. Souvisí s tím i zmatky v životě, tento člověk se dlouho hledá, neví, odkud ani kam jde. Jako by se až na poslední chvíli před porodem rozhodlo pohlaví, které ale mělo být to druhé. Cesta zpět ale není. Komplikovaný život. Problémy bývají s hlasivkami, se štítnou žlázou.

 

NINA

 

Holčička přicházející sem do tohoto světa jakoby odjinud. Žije si to své, je ukryta jakoby pod neprůhledným závojem, málokdo jí porozumí. Nedává příliš šancí odkrýt své soukromí, v kolektivu je stále tak trochu stranou, je jiná než ostatní. Má pocit, že se na ni v mnoha směrech zapomnělo. Láska k ní přichází později a velice pozvolna. Trvá, než se zamiluje, než vůbec vztahu uvěří. Když pak ale pozná osudového partnera, je to na dlouho. Jediné, co nepromíjí, je lež.  

 

NOEL

 

Chlapeček tohoto jména má problém zařadit, přijmout jisté meze nebo mantinely. Má zcela jinou představu o své cestě než jeho rodiče nebo autority ve školu. Jen složitě plní úkoly, nechce být spoutáván, nesouhlasí, pokud se mu něco nelíbí. Nechce se přizpůsobovat, je to v jistém smyslu samorost, který si v životě dělá, co chce. Také v partnerství mu chvíli potrvá, než přijme jistá omezení. Jeho žena ho má bezmezně obdivovat. Jen tehdy je ochoten jít s ní životem.  

 

NOELE

 

Děvčátko, které má směrem ke světu otevřenou náruč. S každým chce být za dobře, s každým chce kamarádit. Někdy tohle ale může být na úkor ztráty vlastní identity. Jako by jí samotné na ní nezáleželo, chce vždy být chválena a obdivována. Na sebe zapomíná. Nepřipadá si důležitá. Pokud by to šlo, obětovala by se pro druhé. Čeká na obdivné pohledy, na potlesk. Pokud se jí tohle nedaří, uzavírá se do sebe, nechce komunikovat. Může mít problémy s hlasivkami, štítnou žlázou.  

 

NOEMI

 

Těžké jméno, těžký osud. Láska, která se může zdát jako nekonečná a nekončící, najednou je zlomena, ztracena. Není možné protestovat, vyhnout se tomu a chtít to jinak. Jediné, co je v takové chvíli možné, je přijmout tento osud. Časté jsou například rozchody mezi rodiči už v útlém věku, případně náhlá úmrtí. Jistoty, ke kterým se tato dívka upíná, nikdy jistotami nejsou a být jimi ani nemohou.  

 

NORA

Holčička, která se už odmalička snaží žít svůj život za sebe. Není ráda součástí programů jiných, nechce se podřizovat autoritám. Má jasno, čeho chce dosáhnout, jde za svým cílem, je ambiciózní. Nedělá jí problém naučit se učivo, které jí baví. Často dojde k vysokoškolskému titulu. Umí vydělat peníze. Jsou v ním občas mužské energie, není příliš "holčičí". Dokáže se odreagovat ve sportech. Občas jsou problémy se zrakem.  

 

NORBERT

 

Muž, který přichází jakoby z jiné doby, z minulosti. Vedle něho má člověk dojem, že všechno má nějaký smysl, jistoty jsou jistotami a sliby jsou od toho, aby se plnily. Nepodvádí, nelže, je v něm jistý vyšší řád, který si cení každou chvíli, každou vteřinu. Jeho profesní dráha se přibližuje oborům, kde je pořádek a řád, jako jsou například studia práv nebo technické obory. Improvizace a chaos do jeho života nepatří.  

 

OLDŘICH

 

Jméno poměrně těžké, komplikované. Už v dětství mohou přicházet varování, omezení. Chlapec vnímá svou těžkou roli, a to v rodině i mezi vrstevníky. Spousta úkolů, povinností, málo radosti. Často zažívá těžkou osudovou lekci. Vypadá to, že je okolnostmi "semlet", že za to ani nemůže. Práci by měl vykonávat srdcem, volba by měla být jen na něm, nesmí podlehnout vlivu autorit. Věří v lásku, ale to mu v životě příliš nepomůže, obvykle zůstává sám, nepochopen. Může mít pocit, že jsou všichni spolčeni proti němu.  

 

OLDŘIŠKA 

 

V kočárku roztomilé miminko. Často přichází do rodiny později, buď starším manželům nebo po delší pauze po předchozích sourozencích. Je ve výjimečné pozici, vnímá, že jsou na ni kladeny jiné nároky, často má tzv. zostřený dohled. V kolektivu stojí trochu stranou. Uzavírá se do sebe, v učení nachází únik od reality, má vynikající studijní výsledky. Ale vnitřně šťastná není. Podobné to má i ve vztazích. Partneři od ní očekávají to, co jim nemůže nabídnout. Je to zvláštní kolotoč. Něco ve svém životě musí obětovat.

 

OLGA

 

Holčička bývá roztomile baculatá, v dospělosti může mít sklony k obezitě. Jméno těžké, komplikované. Často se obětovává pro druhé, a to v rodině nebo ve své profesi. Povolání si vybírá takové, kde může pečovat o druhé. Empatická, dokáže se vciťovat do druhého, srdce na dlani. Občas se na ni právě z tohoto důvodu mohou nalepit nejrůznější zdravotní komplikace, nejčastěji s dýcháním. V rodině výborná matka, domov je pro ni vším.

 

OLEG

 

Muž, který ihned rozumí – i beze slov, co se po něm chce. Nemá problém v komunikaci, bez obtíží se učí cizí jazyky. Mohl by se uplatnit v sociálních službách nebo v diplomacii. Je si vědom sám sebe, nechce se příliš spoléhat na ostatní. Je plný energie, nových nápadů, je radost být v jeho blízkosti. Nezkoumá svůj věk, netrápí se při pohledu na kalendář. Partnerka po jeho boku pochopí nový rozměr života, nenudí se. Každý život je něčím zvláštní.  

 

OLIVER

 

Chlapec s tímto jménem prochází životem poměrně bez problémů, ale dospělí kolem něho se nesmí snažit ho někam zapasovat. Má svou cestu, po které chce kráčet pokud možno sám, sám si volí studijní obor. Nespokojenost dokáže dát najevo. Dalo by se říci, že je takový samorost, který ví, kde mu to nejlépe vyhovuje. Navazuje na jakési své vnitřní kořeny, které vnímá pocitově, dokáže se po nich vrátit zpět k tradicím, předkům. Je zde veliká náruč pro každého, kdo je podle něho  "hoden jeho lásky". On má svou stupnici, podle které druhé hodnotí. Život nikdy nevnímá jako boj, jde cestou, která je pro něho.  

 

OLÍVIE

 

Má jasno, co by v životě chtěla dělat, ale často naráží na překážky ze strany rodičů nebo jiných autorit. Narodila se, aby kolem sebe šířila krásu, pohybem, ladností, zpěvem. Rodiče ale mají jiné představy o tom, co by měla dělat. Chvíli je hodnou holčičkou, ale brzy, když přijde její chvíle, se vzepře a vydává se jinudy. Svým talentem může až šokovat, je to v ní. Je výborná, nejlepší. Může bodovat i v zahraničí. Představuje hvězdu, která jediná vychází na obloze.  

 

ONDŘEJ

 

Muž s tímto jménem má andělské vlastnosti. Přichází do tohoto světa, aby sem přinesl světlo. Vylaďuje vztahy, spojuje nespojitelné, daří se mu nemožné. Obvykle už na první pohled působí jako ne z tohoto světa, má hluboké oči a tajemný výraz. Za svého života se potkává s mnohým bezprávím, které se snaží napravit, někdy je dokonce u záchrany života. Neubližuje, ale pomáhá, hladí. Hodí se k němu profese ze sociální oblasti, ale výborný může být i jako učitel. Kolem něho jsou samé pozitivní energie. Je radost mít ho vedle sebe.  

 

OSKAR

 

Muž - individualista. Už odmalička si dělá, co chce, nevyhledává společnost, vystačí si sám. Jeho vnitřní svět je nesmírně pestrý, ale druzí mu nerozumí. Uspokojení nachází ve vlastním vyjádření skrz obrazy, hudbu, pohyb. V kolektivu vyčnívá, spíš je sám. Jeho profesní cesta bývá pestrá, následuje své srdce, často je to za hranice vlasti. Ocenění k němu dorazí později. Lásku neřeší, tak nějak je součástí jeho života, a současně není. Pozor na hlasivky, nemoci horních cest dýchacích.   

 

OTA

OTO

 

Solidní, spolehlivý muž. Už jako dítě ctí autority a jistý řád, který je podle něho v životě důležitý. Jinak vzniká chaos, v kterém se ztrácí. Nesnáší přetvářku a podvodné jednáním, s každým chce mít ve všem jasno. Nerad půjčuje peníze, nemá jistotu, že se mu vrátí. Rád jí, ale rád i vaří. V manželství je pro každou ženu poklad, děti miluje, ale nechává jim patřičnou volnost. Občas mívá problémy s koleny a se zažíváním.  

 

OTAKAR

 

Technicky zaměřený, tento cíl vidí před sebou už od dětství. Často ale prožívá těžký život, potkává se se smrtí nebo je s ní přímo konfrontován. Jsou to zkušenosti, kterým se nelze vyhnout. Teprve po tomto osudovém prožitku se jakoby znovu narodí, pozná svou pravou tvář a dál už jde životem sjednocený. Je mu jasné, co se po něm chce. Partnerka je pro něho oporou, často poznává druhou polovinu své duše. Mají spolu zestárnout.  

 

OTMAR

 

Vydává se po neprobádaných cestách. Nepotřebuje se nikoho držet za ručičku. Svůj cíl si před sebou vytýčí většinou už jako malý, nic ho nedokáže zastavit. Může to být v uměleckém sféře, ale i ve sportu nebo plavbě kolem světa. Nezná omezení. Všechno je podle něho možné. Rád překonává rekordy, rád vítězí. Často je v oboru jediný, kdo se odváží vydat touto cestou. Partnerka není pro něho zásadní. Může mu do života vstoupit náhle, jakoby náhodou.  

 

OTÝLIE

 

Snadno ovladatelná, nechá se manipulovat druhými, nevěří si, bez vlastního názoru. Kolektiv ji nepřijímá, protože si je sama sebou nejistá. Chce se za každou cenu zalíbit, pochybuje o sobě. Mívá vzhledový handicup, něco, čím se odlišuje od ostatních. Splní, co se jí řekne, ale chybí jí vlastní iniciativa, zaujetí pro věc. S partnery to nemá jednoduché, bývá často klamána. Muž by jí měl dodat sebevědomí, což není proces pro každého. Problémy mívá s průduškami, plícemi, časté jsou také alergie.   

 

PANKRÁC

 

Muž, který mívá problém se svou identitou. Dlouho trvá, než pochopí, jakou roli by měl v životě hrát. Často se snaží vpasovat do představ, které i něm mají rodiče nebo jiné autority. Tuhle manipulaci z jejich strany odhalí až ve chvíli, kdy v sobě najde odvahu žít sám za sebe. Může to být v souvislosti s jeho partnerským vztahem, s profesním směrem nebo naplněním jeho aktivit ve volném čase. Až když z něho konečně spadne obrovská tíha, začne teprve žít. Brání se - zbytečně - duchovní cestě.  

 

PATRÍCIE

 

Holčička, dívka, žena nepříliš vitální konstituce, spíše drobná, hubená, chlapecký typ. Tíhne ke sportovním aktivitám, zajímají ji náročnější disciplíny. Škola není důležitá, není třeba ji řešit. Studijní typ, který často dosáhne na vysokoškolský titul. Potřebuje mít vedle sebe muže, autoritu a oporu v jednom, ale protože má vysoké nároky, zůstává dlouho sama. Svého životního partnera může potkat na netradičním místě, v extrémních podmínkách. Může být problém s otěhotněním, ale pak je výbornou matkou a manželkou.

 

PATRIK

 

Výrazný, sebestředný, problémy s autoritami ve škole i později. Musí mít vždycky pravdu. Touží po vítězství, první zkusí alkohol, cigarety, děvčata... Sportovně založený, ale když se musí podrobit pravidelnému tréninkovému režimu, vnímá to jako násilí. Vyhledává spíše starší kamarády, chce být jako oni. Pozor na úrazy - zastavení v životě.

 

PAVEL

 

Oblíbené, ale poměrně těžké jméno. Tento muž si musí procházet mnohými zkouškami, často nechápe, co se děje. Jako malý jde do všeho hned, hlavou proti zdi. Upozorňuje na sebe, nepřipouští si žádné zaváhání. Ale osud ho zastavuje, hned několikrát. Mohou to být nemoci, zranění, operace, co ho odsouvají stranou. Má být zastaven, aby pochopil, že se ztratil. I v partnerství začíná několikrát. Věří ale, že štěstí na něho někde čeká, nevzdává se.  

 

PAVLA

 

Děvčátko hodné, tiché, nenápadné, neupozorňuje na sebe, raději si hraje stranou od ostatních. Ve škole prochází bez obtíží, má ale jiné spíše zájmy, škola to není. Miluje přírodu a netradiční sportovní aktivity. Lásku si nachází často právě tady, s partnerem je pojí společný zájem, rodinu často odkládá na později. Děti nejsou prioritou. Měla by si dát pozor na klouby - kolena a kyčle a měla být dbát jistých dietních omezení.  

 

PAVLÍNA

 

Pavlínka je na rozdíl od Pavly méně akční, nevyhledává sporty. Jako malou ji najdete spíše s knížkou nebo s pastelkami. Má velkou touhu pomáhat druhým, tímto směrem jde i její profesní dráha. Často pracuje ve zdravotnictví, sociálních službách nebo ve školství. Hledá vždy to lepší, co je v lidech, věří v lepší zítřky, nikdy se nevzdává. Není ale soupeřivá, nestojí o medaile a ocenění. Život jí chystá odměny, ale musí být trpělivá. Smysl života vidí v rodině a dětech. Opatrná by měla být při všech aktivitách, které mají nějakou souvislost s vodou.  

PETR

Je přímý, logicky uvažující, kamarádský, štíhlejší postavy, sportovní typ. Má ve svém životě obvykle jasný cíl, ke kterému už od dětství směřuje. Je přesvědčen o své pravdě, nemá problémy se školou, často se profesně vypracuje na vyšší pozice. V životě má pořádek, jasno. Neodpouští lži. Když miluje, je to naplno. Ve vztahu musí vnímat vstřícné reakce, jinak odchází.

 

PETRA

 

Dívka s poněkud chlapeckými rysy nebo chováním. V životě se může objevit zásadní komplikace, zastavení, které je pro ni důležitým vykřičníkem. Teprve po jeho pochopení se může vydat dál. Není pod vlivy autorit, volí si sama svou další cestu. Profese by ji měla bavit, jinak je zbytečně nešťastná. Zlom v jejím životě nastává až s partnerem, který jí dokáže rozjasnit oči. Pak se jí začíná dařit, jako by v sobě objevila nový motor. Nesmí se podceňovat.

 

PRAVOSLAV

 

Chlapec už jako malý nikde nepostojí, rodiče mají problém udržet ho při jakékoliv činnosti. Dělá, co ho baví. I později se vydává snadnou cestou, často dokonce mimo hranice zákona. Má touhu zbohatnout, peníze by si ale přál nejraději bez vynaložené námahy. Nejprve se pokouší o drobné krádeže, postupně se ale odváží do větších projektů. Není nic, co by ho zastavilo. Do cesty mu přicházejí zkušenější. Jeho nejbližší nerozumí, co se s ním děje.  

 

PROKOP

 

Chlapec, který si do tohoto světa přichází něco odtrpět. Osud s tímto jménem není jednoduchý. Žije v podivném napětí, jako by tušil, že se na něho něco chystá. Nedokáže se uvolnit, pořád jako by čeká ránu do zad. Je si nejistý, složitě navazuje kontakty, nerad vystupuje před více lidmi. Je uzavřený do sebe. Ve škole udělá, co se po něm chce, ale příliš aktivní není. Podobně to má i v partnerském životě. Je nesmělý, obvykle si ho musí jeho budoucí žena najít. Jako otec je výborný, je rád, že našel konečně jistotu. Může mít problémy se zlomeninami, hlavně nohou.   

 

PŘEMYSL

 

Chlapec hravý, věří v lepší svět. Často se potkává s takovými důkazy, že to ani jinak nelze. Může si připadat jako dítě štěstěny, vychází mu mnohé z toho, pro co se rozhodne. Baví ho sporty, ale spíše kolektivní. Jako součást týmu si připadá důležitý. Je atraktivní, nemívá problémy s ženami, jen občas neví, pro kterou se rozhodnout. Opatrný by měl být při sportech, kde jde o čas, na kole, na lyžích. Zklidnění v životě by měl pochopit jako cestu k sobě.  

 

RADANA

 

Klučičí typ. Nepotrpí si na volánky ani na panenky. Spíše vyhledává společnost chlapců, leze s nimi po stromech, hraje fotbal. Láska chodí jinudy než ona,  proto mívá problém s nalezením partnera. Často si musí počkat na opravdovou lásku hodně dlouho. Uplatní se v technických oborech, u policie, obecně ve státní správě. Trpívá na bolesti kyčlí a kolen.

 

RADEK

 

Řečeno jedním slovem: kamarád. Ví, co to znamená dodržet slib, je na něho spolehnutí, nelže, nepodvádí. Snaží se jít životem jako kladný hrdina. Často ale narazí na opak a pak musí chtě nechtě nějak reagovat. Zažívá zklamání od lidí, kterým maximálně věřil. Je to těžká škola života, čím vším si musí projít. Komplikované jsou i partnerské nebo rodičovské vztahy. Na miminko si buď musí počkat nebo se ocitá nakonec někde jinde, než by to chtěl. Na zdraví by měl být opatrný, hlavně pozor na úrazy.

 

RADIM

 

Už jako chlapec působí mezi vrstevníky jako starší, má svůj vlastní názor na život, je autoritou, ke kterému ostatní vzhlíží. Líbí se i dívkám, má jisté charisma, není to běžný typ. Vyniká ve sportu nebo v jiných aktivitách, které nejsou zcela obvyklé. Ani učení mu nedělá problémy. Občas neví, která partnerka by měla být tou pravou, ale nevzdává se, hledá. Když konečně najde, je na něho spolehnutí. Je výborným mužem i otcem. Trpívá na úrazy, hlavně zlomeniny.  

 

RADKA

 

Živá, bezprostřední holčička, s ničím si nedělá problém. Oblíbená, každý s ní chce kamarádit. Dělá jen to, co ji baví, nesmí se do ničeho nutit. Občas se ráda předvádí, vnímá obdiv druhých. Skvěle se uplatní ve školství, je přirozenou autoritou, ale i v umění, má ráda potlesk. Je muzikální, tančí, zpívá. Nemá zvláštní zdravotní problémy. Jen občas se mohou ozvat záda. Často spojí své kroky s první láskou, má obvykle víc než jen jedno dítě.  

 

RADMILA

 

Děvčátko výrazné, za každou cenu na sebe poutá pozornost. Pořád zaměstnává okolí svými nesplnitelnými přáními. Ve škole dokáže narušit vyučování, kdy se jí zamane. Časem se ukázní. Ve škole se dokáže nauřit prakticky cokoliv, ale vlastní uvažování je jinde. Realizuje se ve sportu nebo v tanci, dosahuje výborných výsledků. Pokud pochopí svou cestu, může zvládnout i vysokoškolská studia. Partnera si volí po zralé úvaze, když moc dobře ví, o koho jde.

 

RADOMÍR

 

Chlapec houževnatý, cílevědomý, má před sebe velké ambice. Na své cestě však může být náhle zastaven. Nechápe, co se stalo. Ale náhody v životě neexistují. Může být dokonce na nějakou dobu znehybněn, umístěn na lůžko, dál od svých blízkých. Má čas udělat si pořádek ve všech svých úvahách. Jakmile pochopí, o co se v životě hraje, jeho zdravotní komplikace zázračně ustupují. Měl by dávat dobrý pozor na signály, které mu vstupují do cesty.  

 

RADOSLAV

 

Šťastný muž, který zůstane dítětem celý život. Má bezstarostný pohled na svět kolem sebe, starosti si nepřipouští. Nic v životě si nechce zbytečně komplikovat. Prochází cestami, které jsou lemovány růžemi, potkává se s vílami a skřítky. Přesto se může ocitnout v krizovém bodě, kde má pochopit, co se po něm chce. Musí vyslovit jasný názor, stanovisko, buď – anebo. Je možná jenom jedna varianta. Tady na chvíli zaváhá, vnímá znejistění.  

 

RADOVAN

 

Chlapeček může přijít na svět s problémy, komplikované těhotenství nebo porod. O to více se mu ale chce žít. Vysoký, urostlý, sportovní typ. Má mnoho zájmů, sportovních i esteticky zaměřených. Už v dětství má jasný plán, kam by to chtěl v životě dotáhnout. Stoupá pořád výš, nebojí se překážek. Škola pro něho není problém, ale jen cestou, po které se musí jít. Dokáže si poradit s autoritami, najde s nimi společnou řeč. Partnerku nachází obvykle mezi profesními kolegy, je vzorný otec rodiny.

 

RAFAEL

 

Muž s tímto jménem je džbán přetékající láskou. Může to být uznávaný básník, skladatel nebo malíř, který se dokáže do svých uměleckých aktivit zcela ponořit. Realita s nějakými povinnostmi nebo úkoly ho příliš nezajímá. Už v dětství je jiný, je stranou od ostatních. Spíše si bude někde v koutku kreslit než by s ostatními hrál na hřišti. Je individualista, složitě hledá spřízněnou duši. Životní partnerku potkává později.  

 

REBEKA

 

Děvčátko, které se odmalička touží někomu podobat. Může to být starší sestra, kamarádka, známá zpěvačka, herečka nebo modelka. Hraje si už jako malá na dospělou, chodí doma v maminčiných lodičkách, zkouší se líčit. Kamarádky ji moc nezajímají, má svůj svět. Reaguje ale na pohledy kluků, mužů, chce se líbit. Učení jde tak nějak mimo ni, není důležité. Až časem zjistí, že v životě jsou důležitější jiné hodnoty. Ve vztahu nebývá nejšťastnější, touží po ideálu. Problémy může mít s krkem, hlasivkami, štítnou žlázou. Pozor také na stravu.

 

REGINA

 

Často se dostává do situací, v kterých má prokázat, co v ní opravdu je. Jsou to lekce, které se nedají plánovat dopředu. Mohou se týkat školy, práce, ale i vztahů. Někdy si potřebuje svůj postoj obhájit před ostatními, nejtěžší to bývá před vlastní rodinou. Má svou pravdu, které věří, ale ostatní tomu moc nerozumí. Ve chvíli, kdy podá důkaz o své cestě, začnou jí najednou do života přicházet zázraky. Na ty si má počkat.  

 

RENATA

RENÁTA

 

Není to jednoduché jméno, tahle holčička sice věří v lepší svět, ale neustále se potkává s tím horším. Bývá-li často zklamána blízkými lidmi, může se uzavřít do sebe. Nemá moc sebevědomí, potřebuje se najít. Důležitou roli v jejím životě hraje muž (muži), který jí nastaví zrcadlo, takže pak pochopí, jaká opravdu je. Sama by k tomuto poznání došla jen těžko. Opatrně s adrenalinem, vyhovuje jí spíše turistika než létání s padákem. Pozor při plavání. Jakýkoliv extrém ji zastavuje.

 

RENÉ

 

Muž, který to má v životě jinak. Jinak se obléká, dělá jiné věci, vyhledává podivnou společnost. Vymyká se tomu, co se od něho očekává. Je svůj, nechce nikoho v ničem napodobovat. Těžko si hledá kamarády. V době, kdy jeho vrstevníci objevují tajemství dospělých, uzavírá se do sebe. Často ani partnerský vztah nenaváže, zůstává sám, případně mu do cesty vstoupí podobně naladěný muž. Potrápit ho může srdce nebo ledviny.  

 

RICHARD

 

Jméno, které se na sebe snaží strhnout pozornost za každou cenu. Jako chlapec je u každé lumpárny, později chce být první ve sportu, láme i dívčí srdce. Je v něm kus z rytíře. Je atraktivní, umí zaujmout, každý si ho pamatuje. Dělá jen to, co ho opravdu baví. Do ničeho se nedá nutit. Volí si profesi zajímavou, ne stereotypní (design, grafika).Partnerství je pro něho dlouho nepřijatelné, nechává se umluvit. Dětem je příkladný otec. Občas ho trápí alergie.  

ROBERT

Jméno s výrazně mužským aspektem, dynamický, pevný, rozhodný, postava vypracovaná, výrazný typ, nemá problém s menšími podvody, je si sám sebou jistý, nepřipouští si komplikace, věří, že mu to nějak vyjde. Rysy mužné, oblíbený mezi ženami, smysl pro humor, rád se napije, ale nepropadá závislostem, sportovně založený, nemá problém ve škole, profesi volí takovou, aby vynikl, jde mu o prestiž před ostatními, rád si kupuje krásné věci, oblečení, auto. Výrazná osobnost, má šanci v životě mnohé dosáhnout, zvlášť vnímá-li od ostatních podporu.

 

ROBIN

 

Přestože se za svého života může dostat do komplikovaných situací, neměl by si přestat věřit. Je nad ním vyšší ochrana, takže vše nakonec dopadne dobře. Ale nesmí toho zneužívat, nesmí riskovat. Občas se ocitne v místech, která na něho silně promluví, i když je dosud neviděl. To jsou doteky minulých životů. Všechno se mu děje z jistých důvodů. Opatrný by měl být při jakýchkoliv aktivitách, kde je v hlavní roli rychlost.  

 

ROLAND

 

Jeho pozice na tomto světě není úplně jednoduchá. Měl by často naplnit očekávání svých rodičů, ale on se vydává svou cestou. Okamžitě si dokáže vytvořit názor na lidi nebo na situaci, do které má vstoupit, má perfektní odhad. Nepotřebuje se nic dlouho učit, vnímá víc svým vnitřním zrakem. Pokud mu v životě něco nebo někdo nevyhovuje, nedělá si násilí a řeší jinou možnost. Poměrně časté jsou rozchody v partnerství, neumí odpouštět.  

 

ROMAN

 

Od dětství maličko rozkolísaný. Jako by hledal nějaký pevný bod, které se má chytit. S kamarády to nemá jednoduché, může to být pro jeho handicup, ale je pro něho složité bodovat. Ani v lásce nesklízí vavříny, dlouho hledá tu pravou. Může mít víc dětí s více partnerkami. Miluje cesty, občas zapustí kořeny jinde. Potřebuje mít jistotu, že někam a někomu patří. Může mít úrazy ze sportu, jinak celkem zdravý.  

 

ROMANA

 

Malá holčička se může ostatním jevit jako poměrně silná osobnost. Působí vyrovnaně a nepozastavuje se nad problémy, které druhé rozhodí. Ovšem tohle je pouze slupka, uvnitř je citlivá dušička, která se potkává chtě nechtě s nástrahami života. Není možné je minou, v pravou chvíli, kdy už si myslí, že je vše za ní, na ni vybafnou. Často si prochází komplikovaným partnerstvím, složitě hledá toho pravého. Občas jistou část života prožívá o samotě, případně s dětmi. Mnoho přání zůstává nesplněných.  

 

RUDOLF

 

Malý podvodníček, který se často schovává za druhé. Ví, že dokáže svým na první pohled jasným obličejem mnohé... Zkouší, kam až se dá jít. Když trochu vyroste, zkouší podobné nepříliš ideální postupy i směrem k děvčatům. Mívá i několik souběžných vztahů, které různě kombinuje. Ono to vychází do doby, než se partnerky náhodou potkají. S trvalým vztahem mívá problém. Často se stává závislým na drogách nebo alkoholu.

 

ROSTISLAV

 

Muž, který už jako dítě byl rád středem pozornosti. Baví často ostatní jako třídní šašek. Všude je ho plno, ostatní se mu snaží podobat nebo aspoň přiblížit. Vládne. Kamarádky ho obdivují a chtějí ho mít pro sebe. Dlouho si ale vybírá. S partnerkou dokáže vytvořit harmonický vztah, ale nesmí vnímat žádné omezování. Občas musí nějakou chvíli počkat, než se naplní jeho rodičovská role. Jako otec je spravedlivý, přísný. Závislosti ho zbytečně omezují.  

 

rOZÁLIE

 

Od raného věku se potýká s tématem lásky. Pravděpodobně už na pískovišti dostává první pusu. Ráda je středem pozornosti, vždy si svůj plán upraví podle toho, aby se druzí točili, jak ona potřebuje. Později si s muži docela zahrává. Líbí se jí, když se líbí. V partnerství příliš spokojená není, vypadá to, jako by se jí její mladická nerozvážnost vracela právě v gestech partnera. Zažívá často zklamání, možná proto, že začne věřit až příliš.  

RÚT

RUTH

Už od dětství působí dojmem, že není nutné jí nic složitě vysvětlovat, rozumí často i beze slov, co se po ní chce. Empatická, vnímá, co se odehrává v druhých. Chodí po světě se srdcem na dlani. Profesi si vybírá tam, kde může pomáhat nebo dokonce tam, kde se jedná o záchranu životů. Často se obětuje ostatním, sama si nepřipadá nijak důležitá. Vnímá poslání, s kterým sem přišla. Pokud narazí na nepochopení nejbližších,může odejít do ústraní.

 

 

růžena

 

Žena, která působí na ostatní dojmem, že pro ni nic není složité. Poradí si s mnohými překážkami, hned má jasno, co je třeba dělat. Muži se snaží ji ovládnout, ale to se jim nepodaří. Je svá, nespoutaná. Často si na toho pravého, který odhalí její srdce, musí nějakou dobu počkat.Opatrná by měla být na všechno, co nemá pod kontrolou, pozor hlavně na rychlou jízdu. V práci je systematická, spolehlivá, přímá. Je štěstí mít ji v týmu.

 

 

ŘEHOŘ

 

Jeho příchod na svět není jednoduchý, jako by do poslední chvíle nevěděl, jestli sem vůbec chce vstoupit. Komplikovaný porod nebo narušená komunikace v rodině, kam přichází. Vnímá, jako by tady na něho nečekala otevřená náruč. Dlouho si hledá jistoty, místo, kde se může cítit dobře. Vnímá, že je jakoby odstrkován, nezván. Projde si důležitým duchovním přerodem ve chvíli, kdy ztratí směr své budoucí cesty. Tato chvíle přichází k němu jako výzva, které se má chopit.

 

 

SABINA

 

Už jako malá by ráda byla s každým na přátelské vlně. To se jí ale příliš nedaří. Její vrstevnice se s ní pokoušejí manipulovat, dostává se tak proti své vůli do podivných pastí. Mívá pocit, že si s ní život zahrává. V partnerství zažívá občas bolestná zklamání, ve chvíli, kdy absolutně věří. Partner vnímá spíše její vnější stránku, nerozumí její duši. Chvíli se s tím snaží vyrovnat, ale je to pro ni náročný boj. Později ale jakoby za odměnu potkává pravou lásku.

 

 

SAMUEL

 

Jméno něžné, až andílkovské. Muž s tímto jménem bývá drobnější, obvykle s blond vlasy, něžnou tvářičkou, povahou spíše introvert, který si nechává prožitky pro sebe, navenek je dokáže transformovat do nádherných obrazů, tíhne spíše k umění než k vědám, zpívá, tančí, skládá básně, maluje, je zastáncem něžného pohlaví, umí vyjádřit i lítost, ví, co je empatie, dokáže druhým pomoci v nouzi, nikdy by nepoužil násilí nebo podvodné jednání, aby něčeho dosáhl. Snaží se šířit lásku mezi ostatní, věří v to lepší, co je v člověku, umí milovat celým svým srdcem.

 

SABRINA

 

Krásná, sebevědomá, energická. Ale nevyhledává konflikty, naopak hledá s druhými společnou řeč. Všude, kde se objeví, je středem pozornosti. Líbí se mužům. Chce si jít svou cestou, nesmí být nikam manipulována. Často se vydává do ciziny, studovat nebo pracovat. Získává tak zkušenosti, z kterých čerpá celý život. Je na ni spolehnutí. V partnerství je stálá, pro svého muže a děti představuje jistotu a bezpečí.  

 

SALVATORE

 

Chlapeček přichází na tento udělat svým rodičům radost. Je to často až po delším čekání. Brzy ale naznačuje vším, co má, že jejich představy se mohou od reality docela lišit. Je svůj, je to individualita. Nikdy nereaguje tak, jak se od něho očekává nebo jak to mají jeho vrstevníci. Nebojí se nových řešení, nových postupů. Vydává se do nových sfér, například jako vědec nebo cestovatel. Se ženami zažívá problémy, jeho duše není na první pohled čitelná. Ta pravá si s ním ale ráda dá práci. V životě ho čeká vystřízlivění z iluzí, bude muset sundat tzv. růžové brýle.  

 

SANDRA

 

Život je ve znamení změny. Mnoho z toho, co se rozhodne dělat, čemu se hodlá věnovat, nebo co ji zaujme, nevychází. Do cesty jí vstupují nepřekonatelné překážky, plány se bortí. Vypadá to, jako by tady byl jistý vyšší plán, jako by se jí nemělo dařit. Podobné trápení mívá i ve vztahu k mužům. Často vítězí kamarádka, objekt jejího zájmu se ztrácí. Tohle se děje opakovaně. V partnerství kotví později, mívá obvykle problém s otěhotněním. Nakonec ji v životě najde muž, který o ní nebude pochybovat.  

 

SÁRA

 

Dívka tohoto jména se snaží okouzlovat muže, její program je zalíbit se, Ráda by na tvářích všech lidí viděla souhlasné úsměvy, nerada je ale porovnávána s ostatními. O sobě nepochybuje. S učením není problém, pokud si zvolí obor, který ji naplňuje. Nesmí se v životě nudit. Udělá všechno pro to, aby každý den byl dobrodružstvím. Naplňuje ji mateřská role, touží mít děti brzy a tento plán jí obvykle vychází.  

 

SASKIE

 

Krásná, vznešená, povahou kněžna, která miluje svůj poddaný lid, ale sama je samozřejmě nad ním. Obvykle si potrpí na nádherné šaty, doplňky, ale i všechno kolem ní ladí, nábytek, nádobí. Umí se narodit správným rodičům, netrpí nedostatkem, jen je jí někdy líto, že to ostatní nemají také tak. Ale vstupovat do sociální sféry by neměla, příliš by prožívala příběhy klientů. Měla by žít v luxusu, ideální jsou pro ni prkna, co znamenají svět. Potřebuje slyšet potlesk a vnímat obdivné pohledy ostatních.  

 

SÁVA

 

Složitý život, problémy, málo kamarádek. Tato dívka se už v dětství komplikovaně snaží najít směr, kudy by měla jít. Dlouho ho nenachází. Dospělí na ni často kladou nároky, které nemůže naplnit, připadá si nepochopená nebo neschopná. Nedaří se  jí bodovat, pořád se jí boří domeček z karet, který staví. Musí opakovaně začínat znovu. Překvapením nejsou ani myšlenky na předčasný odchod ze života. Měla by mít kolem sebe lidi, kteří ji podrží, na které se může spolehnout. Potřebuje věřit nějakým jistotám.  

 

SERVÁC

 

Může se během svého života dostat do komplikované situace, kdy přijde téměř o všechno. Nemusí se nutně jednat o živelní katastrofu, někdy dost zmatků udělají vztahy mezi nejbližšími. Jako jediné řešení se mu v tu chvíli jeví opustit rodný kraj. Často se tak najednou ocitá v daleké cizině, kde začíná od nuly. Vazba s domovem bývá na dlouho přerušena. Ale začne se mu tady jako zázrakem dařit. Objeví konečně své místo v životě.

 

 

SILVESTR

 

Vstupuje do života s jasným plánem – najít svou osudovou ženu a s ní zestárnout. Ale tohle není úplně jednoduché. Nějakou dobu trvá, než se dokáže v ženách zorientovat. Někdy dokonce může své kroky spojit s jinou, ale je to jen dočasná fáze. Ve chvíli, kdy svou partnerku do života objeví, všechno ostatní jde stranou. Jiné záležitosti života nejsou pro něho podstatné. Studia i profesní dráhu si vybírá jednoduše. Měl by ve svých plánech spolupracovat s druhými.

 
SILVIE Miminko nádherné, jako andílek. Později při kontaktu s jinými dětmi je spíše stranou. Neupozorňuje na sebe. Jeví se jako hloubavá, často se věnuje svým zájmům, ke kterým nikoho nepotřebuje. Sport pro ni není. Ostych z ostatních z ní začne padat kolem 15. roku, to si začne uvědomovat sama sebe. Partnera si musí vážit. Je dobrou matkou i manželkou. Ze zdravotních komplikací by ji mohla zaskočit zlomenina kolene nebo kotníku.  

SIMONA

Dívka stojící trochu stranou. Často dostává od života rány, které si snad ani nezaslouží. Je hodná, ale v porovnání s ostatními dětmi pasivní, najdete ji spíš někde v koutě než v centru pozornosti. Občas se na ni lepí problémy. Může jí připadat, jako by je přitahovala, ale není tady jiné cesty. Do všeho se dostane tak nějak náhodou... Mívá problémy ve vztazích, je jakoby nepochopena. Bývá překvapena těhotenstvím, které jí může zásadně změnit život.

 

SLAVĚNA

 

Na všechno má dost času, nespěchá. Často ale přichází o životní šance, když se dostavuje pozdě na schůzky. To se týká pracovních i osobních vztahů. Tohle si potřebuje v životě srovnat. Vždy se ale ukáže něco naléhavějšího nebo důležitějšího, čemu musí dát přednost. K mužům má zvláštní postoj, skoro jako by pro ni neexistovali. Vytváří si v sobě bariéru po minulé nedobré zkušenosti. Odemknout její srdce dokáže jen muž velice trpělivý.  

 

SLAVOJ

 

Je aktivní všude, kde se objeví. Nezná nudu, všechno si chce maximálně užít, denně prožívá dobrodružství. Je cílevědomý, ale jde jen do takových projektů, které ho zajímají. I ve škole vyniká jenom v některých předmětech, nedělá si násilí. Dokáže se mistrně vyjadřovat slovem, mohl by se uplatnit jako spisovatel, básník nebo textař. Jeho myšlenky mají obrovský náboj promlouvat k druhým.  

 

SLAVOMÍR

 

Mívá problém s tím, co má, porovnává se s druhými. Tohle začíná už při hrách na pískovišti. Často se dostává do podivných příběhů, snaží se, jak by přišel snadno a rychle k penězům. Může propadnout automatům nebo se dostane do podivné společnosti. Tito lidé ho mohou zneužít. Vlastní rodina s ním může mít problém. Sám časem vnímá, že se mu jeho vlastní plán poněkud vymkl. Pokud má vedle sebe silnou osobnost, vrací se na správnou cestu.  

 

SOBĚSLAV

 

Hraje ve svém životě roli prince z chudého království. Obvykle bývá druhý, nevítězí. V poslední vteřině se objeví někdo nový, jasný vítěz. Takhle to má už od školních let. I ve vztazích obvykle o partnerky přichází, protože jiný muž byl lepší. Nechápe to a i když se snaží, nic zásadního se nemění. Opakuje osudový vzorec svého dědečka. Realizuje se často v soukromí, kde nepotřebuje vítězit. Mívá vzácné sbírky, originály. Nerad vystupuje na veřejnosti, vnímá předem svou porážku.  

 

SOFIE

 

Už jako malá holčička ovládá zbraně, jak jít na opačné pohlaví. Je typická svůdkyně, ví, jak se obléknout, jak se upravit, jak se podívat. Muži pak tají. Mezi kamarádkami proto není příliš oblíbená. Umí sama od sebe něco, co se druhé jen složitě učí. Je bezprostřední, ví, co má kdy komu říct. Vybírá si profese, kde na sebe může upozornit. V partnerství nachází jistotu vedle muže, který ji bude uznávat bez jakýchkoliv omezení. Ve zlaté kleci by byla nešťastná.  

 

SOŇA

 

Holčička a dívka, která se dlouho vnímá jako jiná, jako by na ní bylo cosi, čím se odlišuje od ostatních. Moc tomu ale nerozumí. Je spíše tichá, přemýšlivá. Prochází si zkouškami, které ji mají posunout k duchovnu, nic není zadarmo, za všechno se platí. V životě často začíná znovu, upíná se k nereálným cílům, k nereálným směrům. Je v ní sociální cítění, trpělivě se dokáže starat o rodiče, o nemocné. Když miluje, je to naplno, když ale už uvěří partnerovi, často bývá zklamána. Teprve později si vytvoří kolem sebe území, kam pouští jen toho, komu důvěřuje.

 

SOPHIE

 

Tato žena prochází ve svém životě zásadní změnou, kdy se jakoby znovu narodí. Nemusí to být obrat tragický, spíše je to posun v duchovní oblasti. Může dojít ke konfrontaci s tím, v čem žije, a tím, v čem by chtěla žít. Možné jsou cesty, dobrodružné výpravy do jiných civilizací nebo kontakty s duchovními bytostmi. Zraje každým dnem, přichází k univerzálním pravdám, chápe nadčasový plán. Potřebuje mít vedle sebe blízkou duši, s kterou jakoby zázračně splyne.  

 

STANISLAV

 

Přestože se snaží pochopit, že všechno má nějaký řád nebo pravidla, často bývá zaskočen. Věci se totiž obvykle dějí jinak, než předpokládal. Dostává se do situací, které nemají řešení, potkává se s podvodníky. Dlouho trvá, než se dostane z tohoto podivného kolotoče. Rozhodující roli na tomto jeho procesu může mít jeho partnerka, vedle níž najednou pocítí jistotu a klid. Měl by být opatrný na závislosti.  

 

STANISLAVA

 

Žena, v níž převažují mužské energie. Chybí něha, objetí. Je rázná, jednoznačná, uplatní se na vedoucích místech, kde je třeba dodržovat kázeň (např. armáda, vězeňství). Život jí nachystá zkoušky, které nejsou úplně jednoduché. Může se dokonce ocitnout na hranici mezi životem a smrtí. Pokud pochopí svou šanci, přicházejí odměny. Neměla by zapomínat na sebe. Až později se naučí odpočívat, nesmí být v životě obětí.  

STELA

STELLA

Holčička s tímto jménem bude trošku silnější, ale čím dřív své tělo přijme, bude to pro ni jen dobře. V tělocviku vynikat nebude, zato ji budou bavit jazyky a humanitní vědy. Technika půjde jinými cestami než ona, na Nobelovu cenu z fyziky nedosáhne. To není její cesta. Smysl života najde ve vytváření hezkého domova, je šťastná, když se sladí se svými nejbližšími. Dokáže dávat lásku, když má komu.

 

SVATAVA

 

Na první pohled tiché, nenápadné děvčátko. Má ale svůj svět, kam nechce nikoho pouštět, netouží po pozornosti druhých. Ve škole pečlivá až precizní, plní úkoly, ale nijak nadšená není. Občas se jí podaří najít svou cestu - skrz hudbu nebo výtvarné umění. Není příliš atraktivní, ale je v ní skrytá krása, do které dovolí nahlédnout jen málokomu. Má vazbu na zahraničí. Buď sama se tam vydává, nebo spojí své kroky s cizincem. Jako matka vzorná, domov je pro ni vším.

 

SVATOPLUK

 

Muž - bojovník. Už jako malý si potřebuje něco dokazovat, potřebuje vítězit. Časté experimenty s drogami, jen aby mu něco neuteklo. Ve škole spíše problémový, učení ho nebaví. Ve volném čase vymýšlí nejrůznější taktické plány proti druhým. Nesmí se podcenit ani jediný detail. Studia pro něho nejsou, má jiné zájmy. Až příliš často končí v náručí děvčat a pak - tak trochu proti své vůli - vstupuje do vztahu pod tlakem jiných okolností. Celý život s něčím bojuje, hledá pevný bod, kterého by se mohl chytit.  

 

SVĚTLANA

 

Život komplikovaný. Nástrahám se musí vyhýbat už jako malá. Často se objevuje v rodinách později, starším partnerům nebo až v dalších vztazích. Je svými nejbližšími směřována na cestu, kde být nechtěla. Sama tíhne k umění, zvláště k hudbě, ale blízko má i k výtvarnému umění a tanci. Působí starší proti svým vrstevníkům, má problém najít si odpovídajícího partnera. Klade na něho vysoké nároky, proto občas zůstává sama, bývá zklamávána opačným pohlavím. opravdový partner si ji najde až ve zralém věku. Měla by být opatrná, aby nespadla na záda.  

 

SYLVA

 

Holčička v předškolním a mladším školním věku trošku baculatější, miloučká. Pohyb ji ale baví, často se věnuje sportu nebo tanci. Chlapci ji nezajímají, má spoustu vlastních zájmů, nic nechce podcenit. Často zjistí až později, že zůstala bez partnera, zatímco její vrstevnice mají již své rodiny. V životě je velice praktická, dokáže si poradit s mnoha problémy. Muž jí přichází do života jako dar, v pravou chvíli. Ti dva jako by se našli. Nevyhne se krizové situaci v životě.   

 

SYLVESTR

 

Neobvyklé jméno. Chlapec už s příchodem na svět je stavěn do role výjimečného a jiného. Není jako ostatní děti, je nespoutaný, má svůj svět, do kterého ale málokoho z dospělých pouští. S autoritami se snaží nejprve bojovat, ale jakmile si získá své místo na slunci, má klid. Často se odlišuje od druhých i vizáží. Jeho osudová cesta není jednoduchá. Vším si musí projít sám. Uplatní se v kreativních oborech, například jako návrhář, vizážista, architekt. Nebojí se experimentovat. Se ženami to má někdy složité.  

 

SYLVIE

 

Holčička jako malá učiněná panenka, nikdo se na ni nemůže vynadívat. Ostatní ji ale vnímají jako namyšlenou, nekamarádí s ní. Ona tomu nerozumí, ale cestu k ostatním si najít nedokáže. Není vyloženě studijní typ. Občas se sníží k menším podvodům, aby získala posun dál. Stále je pečlivě věnuje své kráse, neupravená by se nikomu neukázala. Její profesní cesta je zkomplikována tím, že jen těžko by ona mohla sloužit někomu jinému. Ideální je, pokud je sama sobě šéfovou. Partner v ní občas dokáže objevit její vnitřní krásu. Problémy mohou být s hlasivkami, se štítnou žlázou.  

 

ŠÁRKA

 

Holčička usměvavá, nekonfliktní. Nevymýšlí žádné nekalé plány, co si myslí, to řekne. Upřímná. Často naráží na nepochopení lidí ve svém okolí, kteří ji chtějí jinou. Mohutnější kostra, chutná jí. Někdy může mít problém s váhou. Baví ji sport, hlavně plavání, lyžování a atletika. Má před sebou cíl, za kterým si jde. Partner jí do cesty vstupuje zcela nečekaně. Jako partnerka a matka nachází smysl života. Občas ji může trápit oční vada.  

 

ŠARLOTA

 

Jméno dostává miminko od rodičů s touhou, aby ji odlišili od ostatních dětí. Většinou jsou to právě rodiče, kteří se sami pasovali do výjimečné role a dcera to samozřejmě musí mít také tak. Přitom holčička vůbec úžasná být nemusí. Nebývá hvězdou kolektivu, sport ji nezajímá a nemusí být ani nejkrásnější. Jméno se tak může stát handicapem, není možné za něho nikam schovat. Není v ničem výjimečná, spíše může mít problémy s uplatněním se mezi ostatními. Často se snaží naplnit sny svých rodičů, což není snadná role. Potřebovala by jít sama svou cestou. Problémy může mít s hlasivkami a s pravou rukou.  

 

ŠIMON

 

Složitý osud, složité vazby, které přichází vyladit, ale protože na to zůstává často sám, nedaří se mu. Bývá smutný, uzavřený do sebe, duše chápe, že tohle jsou náročné úkoly, na které ale nemá. V kolektivu je přijímán spíš na pokyn autorit. Škola může mnohé v jeho životě posunout, ovšem i negativním směrem. Záleží na tom, s kým se potká. Často směřuje tam, kde půjde o jeho vnitřní výpověď - výtvarné umění, hudba, poezie. Čistá duše, ale nepochopena okolím. Ani se vztahy to nemívá jednoduché. Je to tak nějak jiný muž v tomto světě, pro jistotu má kolem sebe postavenou zeď.  

 

ŠIMONA

 

Dívka a později žena tak trochu jiná, může mít pocit, jakoby tam, kde je, nepatřila. Obtížně nalézá kamarádky, ve škole si nerozumí s vrstevníky. Zajímají ji jiné věci, je vnitřně vyzrálejší. Často si připadá jako oběť, když zůstává stranou, ale tohle by měla přijmout spíše jako výhodu. Může se najít v umění (poezie, hudba, výtvarný směr), vyjadřuje se často v pojmech beze slov. Složitě hledá spřízněnou duši, partnera do života.  

ŠIMONKA

Tato zdrobnělina jména Šimona má zcela jiný duchovní náboj. Dívka s tímto jménem je křehká, jemná, žije s nadějí do budoucna, doufá, že svět se změní. Je citlivá, často pláče nad knihou nebo při sledování filmu. Rozumí tomu, co prožívají hlavní hrdinové, jejich příběh se stává jejím. Sama je zosobněním krásy, něžnosti. Není výbušná, konflikty se snaží řešit smířlivě, dobrým slovem. Když se jí nedaří, stáhne se do sebe. Doufá, že zítřkem bude všechno jinak.  

 

ŠTEFAN

 

Těžký osud, těžký příběh, komplikovaný život. Chlapec se často pohybuje mezi dvěma extrémy, jako by se marně snažil svou pravou cestu. Přesto se potkává se situacemi, kdy má pochopit, že je třeba udělat něco jinak, je to tzv. nastavené zrcadlo. Jeho život provázejí náročné zkoušky, mezi vrstevníky, v partnerském vztahu, mezi ostatními. Nesmí se považovat za středobod vesmíru a neměl by se o nic násilně snažit. Pak by mohlo dojít ke znejistění. Jeho cílem by mělo být - naučit se plout životem, nebojovat, nedělat nic násilím.  

 

ŠTEFANIE

 

Holčička, která sem do tohoto světa přichází napravit křivdy. Často vstupuje do tohoto života za pozoruhodných okolností nebo po mnoha letech čekání. S ní přichází slunce, jako by všem ve svém okolí měla rozsvítit smutné dny. Je to na ni dost těžký úkol. Snaží se, ale ne vždy se jí to úplně daří. Zažívá zklamání, dostává se do rizikových situací. Nakonec ale pochopí, že ve svém životě je ona nejdůležitější, že nemůže spasit svět. Jakmile tohle pochopí, uleví se jí. Partner si ji najde starší, tolerantní a se smyslem pro humor.

 

ŠTĚPÁN

 

Individualista, chlapec, který často využívá svoji dobrou pozici u dospělých, ví, že mu spousta věcí, které by si jiné dítě nedovolilo, vyjde. Silné pouto na matku, obtížně se zařazuje do kolektivu. Partnerku si vybírá později, pokud k tomu nazraje, jinak zůstává sám.

 

ŠTĚPÁNKA

 

Holčička, která dlouho zůstává malým dítětem, má dětské vidění světa, je optimistická, veselá, život si zbytečně nekomplikuje. V kolektivu je oblíbená, je kamarádská, nikdy nikoho nepodrazí. Ve škole nemívá problémy. V partnerství se dopracuje k partnerovi často až po předchozí krizi, zažívá občasné rány od osudu, ale zůstává silná, nezlomená. Nemá problémy s váhou, miluje sport (atletika, lyže ap.), kterému se ráda věnuje do pozdního věku.   

 

TADEÁŠ

 

Nenápadný chlapec, ničím na první pohled nezaujme. Má ale svůj vnitřní svět, který nerad někomu odkrývá. Trpí na dýchací problémy, záněty průdušek. Ze sportů by mohl vynikat v orientačním běhu nebo tam, kde je sám sebou. Těžko by byl platným členem nějakého sportovního týmu. Děvčata bere spíše jako kamarádky. Impuls ke vztahu musí vzejít spíše od partnerky.

 

TAMARA

 

Často může mít jako dítě pocit, že naplňuje přání svých rodičů. Sama se tak nějak ztrácí. S ostatními dětmi se míjí. Svou cestu pochopí později, často až ve chvíli, kdy se řeší směr středoškolských studií. S láskami začíná později, neprožívá je ale úplně šťastně. Často dokonce o životního partnera přichází. Nechápe to, uzavírá se do sebe, bere tuhle zkušenost jako vlastní trest. Musí se spolehnout sama na sebe. Neměla by kouřit, časté jsou problémy s plícemi.  

 

TAŤÁNA

 

Holčička, která před sebou nemá jednoduchý život. Přestože některé události mohou vypadat jako náhody, náhody to nejsou. Rodinné vazby se záhadně trhají, všechno zůstává na ní. Dětství je poznamenané krizemi, časté je i stěhování. Ani později v partnerství to nemá snadné. Partner je buď nemocný, anebo odchází jinam. Musí si hledat vlastní cestu sama. Častá onemocnění průdušek, alergie.  

 

TEODOR

 

Tento chlapec a později muž jde jinými cestami, než by správně měl. Proto naráží na překážky, proto se mu nedaří. Jen málokdy slyší potlesk, který by patřil jemu. Často se snaží o nemožné, vstupuje do projektů, které nemají reálný základ. Dostává se k lidem, kteří ho ale spíše stahují ke dnu, než aby mu pomáhali. Často podléhá závislostem, musí se dostat přes svůj vlastní stín. Jinak nemá moc šancí.  

 

TEODORA

 

Holčička, která dokáže plány druhých zásadně změnit. Dělá si to, co ona považuje za vhodné. Je těžko "ochočitelná", jde si svou cestou, má svou pravdu. Pro tyto vlastnosti také mívá konflikt s autoritami, pokud nedostane svůj prostor. Dokáže-li si druhé ale jednou získat, pak toto pouto trvá dlouho. Je v ní cosi tajemného, neuchopitelného. Jako žena je magnetem pro druhé pohlaví, je výrazná. Pokud nebude vnímat, že je respektována, mohla by propadnout závislostem.  

TEREZA

Dívka je šikovná, dynamická, ví se o ní všude, kam přijde. Trochu drzá, ale je si vědoma mantinelů, za které už nemůže. Život nemá úplně jednoduchý, přicházejí ztráty, s kterými se musí vyrovnat. Někdy tohle hodně bolí. Ale po každé takové ráně dokáže zase vstát a jít dál. Nerada ukazuje ostatním vlastní slzy. Chrání se vlastním štítem před světem.

 

TIBOR

 

Už jako chlapec a později muž je čestný a přímý, který dobře ví, co se od něho v danou chvíli očekává. Nikdy by nikomu neublížil. Školní povinnosti si plní, ale nijak na sebe - pro jistotu - neupozorňuje. Nebývá středem pozornosti, spíše je tichý. Tíhne k umění (výtvarnému nebo poezii). Uplatnit se může také jako tanečník nebo baletní mistr. Žena je pro něho květinka, kterou je třeba opečovávat. Je skvělý otec.  

 

TOBIÁŠ

 

Nad tímto chlapcem a později mužem je jakási vyšší ochrana. Je to osobnost čistá, upřímná, hájící pravdu. Jako muž je ženami obdivován pro své charisma, které z něho vyzařuje. Není zdatným sportovcem, má v sobě spíše uměleckého ducha. Projevit se může jako básník, spisovatel, tanečník. Občas se dostává do konfrontace s opačným pólem světa (alkohol, závislosti), ale má pochopit, že tudy cesta nevede. Ve vztahu k ženám je něžný, ohleduplný a tolerantní.

TOMÁŠ

Už jako dítě výrazný, má touhu odlišovat se od ostatních, ať už vzhledem, chováním nebo zájmy. V kolektivu je často vůdcem - co řekne, to platí. Bojuje s autoritami, neuznává pravidla, zákony, regule, vždy si najde cestičku, kudy se dá jít. Hodně mu toho prochází. Je středem pozornosti, dívky ho milují pro jeho postavu, oči, vlasy nebo pohled. Školou proplouvá celkem lehce, pedagogové na něho jen tak nezapomenou. Má problém rozhodnout se pro životní partnerku, často přebírá tak dlouho, až není z čeho vybírat. Jako otec dává přednost synům. Volí takovou profesi, aby se nemusel na nikoho druhého spoléhat. Umí vydělat peníze.

 

VÁCLAV

 

Tento chlapec a později muž patří mezi důležité jistoty, které nosí tento svět. Má všechno srovnané, podvody a lež se s ním neslučují. Všechno, co dělá a čemu se věnuje, je v souladu s prospěchem celku. Nesnaží se sem vkládat sám sebe, protože to není důležitého. S přehledem dokáže vládnout světu, zachránit planetu. Tyto velké plány jsou před vším. Realizuje se také ve sportu, častá jsou zranění kolem. Partnerka do jeho života vstupuje později.  

 

VÁCLAVA

 

Holčička, která potřebuje mít ve všem jasno. Často se už na dětském pískovišti staví do role soudce, jde-li například o hračku. Urovnává všechny spory, dokáže usmířit protivníky. V kolektivu nebývá oblíbená, nerozumí legraci. Sebemenší konflikt mezi vrstevníky musí hlásit učitelům. Nemá ráda podvody a těžko se vyrovnává se lží. Cosi jí chybí, aby působila jako žena. Hodí se do soudnictví nebo do sociální oblasti, hájí práva slabších. Svého partnera do života poznává později.  

 

VALDEMAR

 

Muž tohoto jména je už od dětství samorost, nepřijímá pokyny, nechce se podřizovat autoritám. Věří svým pravdám, které se tolik liší od těch, kterých se má stát součástí. Přesto vzdělávacím procesem projde, ve chvíli, kdy zjistí, že už naráží na problém, stáhne se. Může trpět na dýchací potíže. Potřebuje mít kolem sebe volný prostor, přírodu, miluje lesy a vodu. Partnerku do svého života úplně nutně nepotřebuje. Své štěstí vnímá, je-li sám, těší se na stáří.  

 

VALENTÝN

 

Chlapec má už od raného věku problém se svým zařazením do kolektivu. Vnímá, že ostatní si již tady vytvořili vazby, on ale zůstává stranou. Připadá si jiný, ostatní mu nerozumí, ale ani se k němu nesnaží najít cestu. Školní povinnosti si plní bez problémů všude, kde není třeba spolupráce s ostatními dětmi. Je individualista. Není ideální jako týmový hráč, nerozumí síle celku. Má rád ve věcech pořádek a řád. V partnerství to nemá jednoduché, seznamuje se později. Může se ale dobře uplatnit ve vědě.  

 

VALENTÝNA

 

Holčička si žije tak trochu ve svém světě, věří iluzi. Chvíli jí trvá, než se na vlastní kůži přesvědčí, co je pravda. Občas se musí i spálit, ale jsou to pro ni cenné zkušenosti, přes které jde dál. Ráda je středem pozornosti, ráda se zdobí, dělá jí dobře, když může vystoupit na besídce, trémou netrpí. Je muzikální, miluje hudbu a pohyb. Častá zklamání zažívá od blízkých nebo lidí, kteří se tváří jako přátelé. Až později si kolem sebe vybuduje zeď a chrání si své území.

 

VALÉRIE

 

Krásná, úžasná, vznešená, je si vědoma sama sebe. Dává tohle vědět, zvlášť narodí-li se jako první dítě. Nerada je ve stínu někoho druhého. Pečuje o sebe, má vkus, krásně se obléká. Pro muže je ale nedostupná, je vyzrálejší, vrstevníci ji nezajímají. Za partnera si často volí podstatně staršího muže, který pro ni spíše představuje otce. Je vzorná manželka, pilná, pečlivá. Trápit ji mohou vnitřní orgány, žaludek, slinivka.

 

VANDA

 

Děvčátko přichází na svět s převahou mužské energie, chlapecké rysy. Vyhledává ke společným hrám kluky, hraje si více s auty než s panenkami. Také ve škole ji baví předměty spíše technické. Profesní dráhu by si měla vybrat sama, cesta pod tlakem by jí přinesla trápení. Poznává se až později, zraje dlouho, ale nakonec ženu v sobě probudí. Jako maminka je milá, něžná. Partner je jí oporou. Tento vztah vydrží opravdu dlouho. Mohou ji ve stáří trápit kolena nebo kyčle.    

 

VAVŘINEC

 

Chlapec je už od útlého věku trochu jiný než jeho vrstevníci. Je výrazný, nepřehlédnutelný, ale často také neuchopitelný. Má svůj svět, jen těžko se podřizuje autoritám. Pokud se mu něco nelíbí, raději se stáhne a nekomunikuje, než aby se přizpůsobil a trpěl. Boduje u dívek, vždy je středem jejich pozornosti. Je ochoten udělat cokoliv pro dívčí úsměv. Může se ale během života dostat do složité situace, kdy najednou začne všechno vnímat jinak. Přerovná si své životní hodnoty.  

VĚNCESLAV

Složitý život už od narození. Vypadá to, jako by tento muž ani neměl mít dětství. Hned se ho dotýkají starosti a problémy, často to jsou krize v rodině, náhlá úmrtí spod. Musí si často svou pozici budovat složitě a sám. Přestože nemá ideální vklad do života, postupně se dostává vlastní pílí a houževnatostí dál. Občas se dostává k víře, pak mu cesta životem připadá snazší a pochopitelnější. Neměl by si nikdy nic vyčítat.

 

VENDULA

 

Hodné, poslušné, často až nevýrazné děvčátko. Potřebuje dostat prostor, aby získalo svou jistotu, pak se nachází - například ve zpěvu. Ale potřebuje malinko popostrčit. Často vyrůstá ve stínu úspěšnější kamarádky. Má ráda zvířata, tady nepotřebuje s nikým soupeřit. Baví ji koně, psi. Dobře by jí bylo v přírodě, na farmě. Neubližuje druhým, nebojuje. Cesta k lásce není jednoduchá, opravdové to bývá často až na druhý pokus. Partner ji musí přijmout takovou, jaká je.   

 

VĚRA

 

Dívka, která už jako malá začne vnímat, že je jiná než ostatní holčičky, že má jiný svět, ale i jiný pohled na svět. Je to často duše odjinud, která tady má vyšší poslání, má druhým jakoby otevírat oči, ukazovat lepší stránky života. Není to ale pro ni snadné, z mnoha svých plánů musí slevit, ale chápe, že k životu není důležité materiálno. Opravdová láska na ni čeká až později. První lásky jsou důležitými zkouškami. Je pevně zakořeněná, ví, odkud jde a kam, ctí tradice. 

 

VERONIKA

 

Veselé, usměvavé, nekonfliktní děvčátko. Bývá středem pozornosti, odmalička ráda zpívá, tančí nebo recituje. Měla by se věnovat umění, ale materiální podmínky ji často zavedou k oboru, který ji příliš uspokojovat nebude. Všude kolem jí je radost, láska a smích. S partnery nemívá problém, jen je složité zvolit jednoho do života. Jako matka je výborný, dobře vaří a domov je pro ni vším. Pozor by si měla dávat na levou ruku.  

 

VIKTOR

 

Tento chlapec se v životě neztratí. Ví dobře, kam jde a proč. Nikdy o ničem nepochybuje. Je vyrovnaný se vším, co se ho týká. Baví ho sport a vůbec všechno, co patří ke klučičímu světu. Dívky ho obdivují, vzhlížejí k němu. Rád je středem zájmu, ale nijak tuto pozici nezneužívá. K děvčatům se chová galantně, kamarádsky. Partnerku potkává na své profesní dráze, mají společný zájem, což je pro něho důležité. Neměl by kouřit, plíce jsou ohrožené. Občas úraz v souvislosti se sportovními aktivitami.  

VIKTORIE

Dívka s tímto jménem je spíše klukovský typ než princezna v krajkách, je výrazná, nepřehlédnutelná. Spíše než v učení má zálibu ve sportu, dynamická, pružná. Vítězí tam, kde je možné vítězit. Miluje auta, motorky, rozumí si víc s kluky než s děvčaty. Nemá příliš kamarádek, ty nerozumí jejímu světu, žárlí na ni. Je svá, těžko ji někdo jen tak získá.

 

VILÉM

 

Chlapec na svůj věk tak trochu zpomalený, tichý, neprůrazný. Nehledá si své aktivity, spíš splní úkoly. Neodmlouvá, podřizuje se autoritě i převaze. Je snadné nad ním vítězit, protože on vlastně ani nebojuje. Vzdává všechno mnohem dřív, než to mohlo začít. Profesi si také nechá spíše doporučit. Dlouho trvá, než ho okolí přijme. Klid najde později, až když na něho nejdou kladeny společenské nároky. Partnerkou se mu stává žena, autorita, kterou obdivuje.   

 

VILMA

 

Holčička, dívka, žena pro druhé nepříliš čitelná, neodhaluje svůj vnitřní svět, nesvěřuje se s ničím, nemá příliš kamarádek, málokdo o ní ví úplně všechno, co prožívá. Chytrá, uvažuje logicky, v rozumových úvahách předčí své vrstevníky, ve škole často přichází s novými řešeními. Může mít ale problémy s pohybem, sport příliš nevyhledává. V partnerství příliš štěstí nemá, ale časem se dočká krásného vztahu, chce to trpělivost. Měla by si jako žena víc věřit.  

VINCENC

Život si užívá, je hravý. Nerad stojí stranou, vyzařuje z něho objímací, láskyplný aspekt. S každým chce být zadobře, konflikty nevyhledává. Holčičky a slabší se cítí v jeho společnosti v bezpečí, nikomu by neublížil. Umí najít cestu k druhým, je komunikativní. Ve škole nemívá problémy. Ve vztazích miluje absolutně, celým svým srdcem. Nic jiného neexistuje. Pokud se rozhodne vstoupit do manželství, bývá to na celý život.  

 

VIOLA

 

Holčička s dlouhými vlásky a citem pro krásno. Může začít už jako malá zpívat nebo tančit. V životě na ni čeká ovšem také trápení. S výběrem partnera to nebude mít snadné, možná bude mít oči pro jinou. Měla by si ale počkat. Vztah pak bude krásný, děti život projasní. Je výbornou kuchařkou, umí vytvořit krásný domov. Trápí ji dýchací problémy. 

 

VÍT

 

Jako dítě nebývá příliš oblíben, pro jistou odlišnost stojí spíše stranou. O pozornost ale nestojí, uzavírá se do sebe. Nechce se nikomu vnucovat. Splní, co se po něm očekává, ve škole ale zázrak nepředstavuje, není studijní typ. Potřebuje se najít, měl by si zvolit takový obor, který by ho bavil. Chce být ale platný druhým. Ve vztazích si ho spíše musí najít partnerka, není lovec. V rodině ale nachází smysl života, je vzorný otec i manžel.  
VÍTĚZSLAV Už jako malý je veselé a komunikativní dítě, reaguje na druhé a okamžitě si získává jejich pozornost. Velice brzy si v kolektivu nachází cestu ke kamarádkám, dokáže se jim dvořit, je jiný než ostatní chlapci, něžný, klidný. Vidí před sebou jasnou cestu, netrápí se tím, co by nemělo smysl. Ví, co a kdy má udělat. Je racionálně založený, ale současně si život dokáže užívat, zůstává dítětem po celý život.  

 

VLADAN

 

Celý život je pro něho procházkou mezi zkouškami. Sotva jednu zvládne, už je před ním další. Jako by měl prokázat, že je tady správně, že všechno, co se po něm chce, ovládá. Často se ocitá v situacích, z nichž není snadné se dostat s čistým štítem, často bojuje proti celému světu. Očekává se, že bude žít správně, ale okolí - nesprávní lidé - ho často svedou jinam. Měl by si být více jistý sám sebou. Podléhá cizím vlivům. Mohou ho trápit problémy s dýchacími cestami.  

 

VLADĚNA

 

Kamarádská, otevřená každému, nemá problém s navazováním kontaktů s cizími lidmi, se staršími dětmi. Učení jí nedělá problém, ráda vypráví, komunikuje. Rozumí, co se po ní chce. Baví ji odkrývat tajemství, objevovat neznámé. S muži problémy nemá, snadno se zamiluje. Vdává se ale později, po zralé úvaze nebo po nedobré zkušenosti. Rodinu uznává, ale nechce se nechat spoutat, má své zájmy, přátele, cestuje, poznává nová místa. Občas má problémy s kůží.   

 

VLADIMÍR

 

Člověk, který už od dětství svůj život naplňuje pravdou. Nikdy nikomu vědomě neublíží, nikdy nepoužije podvodné jednání ve svůj prospěch. Snaží se žít tak, jak žít se má. Smysl svého života nachází často ve sportu. Ctí kolektiv, mužstvo, tým, jeden za všechny - všichni za jednoho. Zájmy celku jsou mu přednější než zájmy vlastní. Partnerku si hledá složitě, tohle nemá jednoduché. Často i vztah už definitivně vzdává, když najednou mu ta pravá vstoupí do cesty. Mohou ho trápit dýchací cesty,  časté jsou úrazy ze sportu.  
VLADIMÍRA    

 

VLADISLAV

 

Muž, který má v životě jasno, řád, spravedlnost. Je charakter, nesníží se k nekalým postupům nebo praktikám. Hájí zájmy slabších, není úplatný. Je čest být jeho kamarádem, velice brzy pozná, když s ním někdo hraje falešnou hru. Podvody odhalí, ale neodpouští. Studijní typ, často dojde až k titulu doktor práv. Dokáže výborně formulovat své myšlenky (spisovatel, novinář), hodí se do politiky nebo za katedru. Opatrně s extrémními sporty.  

VLASTA

Holčička trochu jako by ani do této doby nepatřila. Upnutým chováním, účesy i oblékáním se odlišuje od ostatních. Je příliš vzorná, snaživá, pořádkumilovná, hned reaguje na pokyny dospělých, nedělá chyby, vzorně se učí, i když příprava jí zabere hodně času. Všechno chce zvládnout, ale někdy jí unikají souvislosti. Ve vztahu k mužům mívá problémy, nebývá správně pochopena. Nemá vyzývavé chování, neobléká se výstředně, partner na ní ocení spíše krásu vnitřní. Jako matka je vzorná, miluje domov, své děti, rodinu, ráda vaří. Výborně se uplatní v sociální oblasti, kde může pečovat o druhé.

 

VLASTIMIL

 

Výrazně hezký už jako miminko v kočárku. Jeho jemné rysy přitahují ženy. V životě ale naráží často na problémy, ne všechno se dá vyřešit jeho krásnýma očima. Komplikací se zbavuje jen velice těžko, bývá spojen s lidmi, kteří ho zbytečně poutají. On potřebuje volnost, ovšem současně z ní má strach, tak se raději nechává vézt. Je to pro něho pohodlnější. V pozdějším věku problémy s koleny.  
VLASTISLAV V životě nevnímá omezení, ale také se k ničemu nepoutá. Všechno kolem sebe nechává žít. Je jako hozený do prostoru, sám si má najít svou cestu i směr, kterým půjde dál. Nežárlí, nedělá si na druhé nároky, Má otevřenou náruč, ale když zůstává sám, zvládne to. Často trvá, než si dokáže vybudovat jistou pozici. Ostatní nechápou jeho záměry. Usazuje se až později. Mohou ho trápit problémy s rukama (ekzém).  

 

VOJTĚCH

 

Těžké jméno, těžký osud. Chlapec přichází ke svým rodičům obvykle později, často do katolické rodiny. Rodiče do něj vkládají své nesplněné plány a naděje.Komplikovaný, nikdo mu nerozumí, těžko se adaptuje na kolektiv. Vnitřně uzavřený, málo komunikativní, často se objevují problémy se srdcem a krví. Sport mu moc neříká, raději tráví čas v klidu (šachy).

 

VRATISLAV

 

Člověk s tímto jménem je trpělivý, systematický, pracuje pečlivě. Je platnou částí větší skupiny, je na něho spolehnutí. Jako malý se rád učí, ovšem jen to, co ho baví. Pak je ochoten studovat i další již nepovinné texty. Nudu nezná. Má spoustu zájmů. V kolektivu je oblíbený, nekazí žádnou zábavu. Dívky ho často vyhledávají, je výborný společník. Je atraktivní, ví, jak se oblékat. Může to ve svém životě dosáhnout daleko.  
WILLIAM Chlapeček už jako malý může působit na okolí dojmem, že je tak trochu jiný. Jeho život se odehrává ve vlnách, jednou nahoru, jednou dolů. Nebývá úplně vyhraněný, co se týče dětských her - sáhne stejně tak po autíčku jako po panence. Brzy se v něm ale probudí rytíř, gentleman, zaujme obdivný postoj směrem k dívkám, ženám. Zaměřený je spíše humanitně, technické předměty ho nezajímají. Někdy ho jeho cesta zavede do umění - herectví, malířství, balet. Materiální záležitosti tohoto světa ho příliš nezajímají, spíše je trpí. Opatrný by měl být všude tam, kde jeho tělo musí zvládat jistou zátěž.  

 

XENIE

 

Už jako malá holčička je výrazná, neochočitelná, nechce se podřídit, neposlouchá, má svou hlavu, své názory. Velice brzy dá všem vědět, co se v ní skrývá. Je to erotický symbol, bývá výrazným středem každé společnosti. Poutá na sebe pozornost, kamkoliv vstoupí. Muži ji ale mají spíše pro zábavu, jen složitě si hledá partnera do života. Často zkoumá, proč to tak má, proč nemůže mít lásku jako její kamarádky. Často se trápí. Škola ji příliš nebaví, určitě netráví večery nad knihami. Mohla by se vydat do takové profese, kde by radila s oblékáním, líčením, barevnou typologii ap. Tohle všechno je jí přirozené. Pozor na problémy s plícemi.  

Zachariáš

Celý život muže s tímto jménem se odehrává tzv. pod jinou optikou. Znamená to, že se na svět kolem sebe dívá jinak, že nevidí reálně, co se kolem něho děje, že očekává to, co nemůže nastat. S tím souvisejí problémy ve vztazích, ale i v pracovní oblasti. Naráží na problémy, které nedokáže řešit. Všechno se mu jeví mnohem komplikovanější a složitější, než to ve skutečnosti je. Dokonce se mu někdy může zdát, že všechno je otočeno proti němu. Ale není tomu tak. Řešením pro něho je dívka, která dokáže odemknout jeho srdce. V partnerství je věrný, spolehlivý.  

 

ZBYNĚK

 

Klidná povaha, nekonfliktní, studijní typ. Známky si zajistí, často pokračuje ve studiu na vysoké škole. V kolektivu není příliš oblíbený pro jisté vlastnosti, kterými se liší od ostatních (silnější postava, brýle ap.). Sport není jeho nejoblíbenější aktivitou, rád odpočívá. Partnerka je ve vztahu iniciativnější, ona je tou, která všechno rozhodne. Podřídí se ale celkem rád. Jako otec je vzorný, s dětmi tráví většinu volného času. Problémy mívá s plícemi. Opatrný by měl být na konzumaci alkoholu, je to pro něho cesta pryč, únik z problémů.  

 

ZBYŠEK

 

Těžký život, těžký osud. Může mít pocit, že všechno je zaměřeno proti němu, nechápe to, ale po původní fázi, kdy bojuje, nakonec rezignuje. Nikdy mu nepřísluší vyhrát. Každá lekce je pro něho složitá. Nedokáže si rozumět s kamarády, kteří takové problémy nikdy nemají. Problematicky si hledá partnerku, spíše než láska nastupuje v první linii společný zájem, koníček. Nerad je středem společnosti, neupozorňuje na sebe. V práci je spolehlivý, ale neměl by se dostávat do extrémních situací. Ty ho ničí. Pozor na psychiku.   

 

ZDENĚK

 

Jako dítě trochu nezařaditelný. Mohou s ním být problémy, ale záleží na autoritách. V kolektivu může hrát roli "šaška", umí si dělat legraci i ze sebe. Hudba je pro jeho život důležitá. Výrazným prvkem mohou být uši - špičaté nebo odstávající. Měl by se vydat směrem, který si sám zvolí, jinak je nešťastný. S výběrem životní partnerky může váhat, ale nakonec vybere dobře. Měl by být šťastný, ale chápe, že to nějak souvisí s jeho chováním k ženám. Pozor na jídelníček. V pozdějším věku častější kontakt s lékaři. 

 

ZDEŇKA

 

Těžké jméno, karmické, složitý osud. Často žena s tímto jménem působí, jako by čekala na nějaký impuls, zprávu o tom, jak má žít. Nerozumí tomu, co ji obklopuje, hledá klíč sama k sobě. Pokud dojde k nějaké krizi, může uvažovat i o odchodu z tohoto života. Je precizní, pečlivá, je na ni spolehnutí, ale spíše jen vykonává pokyny druhých. K vlastní cestě se dostává později. Pokud pochopí, kudy má jít a začne to i realizovat, stane se tou nejšťastnější ženou pod sluncem. Na vztahy s muži nemívá příliš štěstí, často končívá v životě sama. Mohou ji trápit oči.  

 

ZDISLAVA

 

Trochu mimo tento svět, jako by sem nepatřila. Ale netrápí ji to. Najde si celkem bez problémů spojence, ať už kamarády nebo později partnera. Často víra v něco vyššího ji dává jasný směr v životě. Je svobodnější než ostatní, přírodní, čistá duše. Může se věnovat léčitelství, rozumí bylinkám, kamenům. Připadá si jako víla a často tak i působí na ostatní. Ve své rodině je pečlivou matkou a starostlivou manželkou. Mívá více dětí, v těhotenství nejsou problémy. Žádné zásadní nemoci ji netrápí.  

 

ZIKMUND

 

Toto jméno obvykle dávají rodiče chlapci, a předpokládají, že bude mít vlastnosti bojovníka. Ale tak tomu nebývá. Chlapec bývá spíše plachý, straní se kolektivu a rozhodně nechce s nikým zápasit. Nedokáže se zařadit do kolektivu jako dítě, ani později. Spíše je samotář v celém velkém vesmíru. Těžko hledá spojence, někoho, kdo by mu rozumět. Vnímá, že nenaplňuje očekávání, která jsou na něho kladena. Občas se mohou projevit i sebevražedné sklony. Měl by mít vedle sebe kamaráda na celý život, zklamání z druhých prožívá těžko. Může mít problémy s krkem, hlasivkami, se štítnou žlázou. Měl by se věnovat takovým činnostem, kterého ho baví.  

 

ZINA

 

Může mít dlouho pocit, že se narodila omylem. Možná si rodiče přáli chlapce nebo se s ní už ani nepočítalo. Je doma jaksi navíc. S tím se vyrovnává dlouho, vždy je o krok pozadu, za svými vrstevníky, kamarádkami, jen zcela výjimečně může vyhrát nějaký závod, ale spíš jen tehdy, onemocní-li favoritka. Je pro ni těžké projít školami a najít s práci. Vždy jsou kolem ní ti lepší. Partnera si nachází později a je to spíš starší muž, který si najde ji. Ona už možná lásku jako takovou vzdává. Pokud se vdá, je to jen jednou a tohoto partnera nikdy nezklame. Jakoby byla vděčná za to, co pro ni udělal. Trápí ji občas dýchací potíže, může mít alergie na pyl. 

 

ZITA

 

Jsou v ní hodně chlapecké energie, není tou krásnou holčičkou s copánky, kterou každý chválí. I v pubertě je spíše samá noha samá ruka. Ve škole příliš neboduje, učení ji nebaví, problémy mívá hlavně s technickými předměty, nebaví ji učit se vzorečky nebo rovnice. Je ale dobrou kamarádkou, rozumí si více s chlapci, kteří v ní ale vidí víc parťáka do fotbalového týmu než erotický objekt. Partnera do života si nachází často až v pozdějším věku, o to je ale šťastnější, může-li svou lásku někomu dát. Problémy se mohou objevit s koleny nebo kyčlemi.

 

ZLATA

 

Anděl. Občas může mít pocit, že sem nepatří, jako by byla z jiného světa. Všechno je pro ni složité a komplikovaně se sžívá s tím, co je jiným běžné. Také jí trvá, než se včlení do kolektivu, spíše si jako malá hraje raději někde v koutku sama než s ostatními dětmi. Celý život se snaží dopátrat k odpovědi na otázku, odkud vlastně je a kam směřuje. Měla by se věnovat takové profesi, která bude ladit s jejím srdcem. Nesmí vnímat žádné násilí, to se pak obrací proti ní. V partnerství zažívá často zklamání, je zrazena člověkem, kterému věřila. Podruhé uvěřit se už ani nesnaží. Může mít problémy s vnitřními orgány, nejčastěji se žaludkem nebo slinivkou.  

 

ZOE

 

Dívenka tohoto jména je od dětství položena na vlnu lásky. Dokáže se naladit na své vrstevníky, velice brzy zažívá první lásku. Je velice citlivá, dotýká se jí, když někdo v jejím okolí trpí. Miluje a je milována - tento pocit zažívá trvale celý život. Je výbornou partnerkou, manželkou i matkou. Láska ji neopouští ani později. Nesnese žádné násilí. Uplatnit se může v sociální oblasti nebo ve školství, rozumí dětské duši.  

 

ZORA

 

Malinko se vymyká představám rodičů, je jiná, je svá. Jde si vlastní cestou, nechce, aby jí někdo něco diktoval. Potřebuje rozlet, volnost, svobodu. Je přímá, veselá, s učením problémy nemívá, pokud ji škola nechce omezovat. Všechno, co dělá, ji musí především bavit. Nudu nezná. V kolektivu nemá snadnou pozici, rozumí si spíše s chlapci než s děvčaty. U partnera hledá především jistotu a bezpečí, pak je ochotna dát mu vše. Ve stáří ji mohou potrápit kyčle nebo kolena.   

ZUZANA

Dívka svérázná, pěkná, se spoustou zájmů. Mezi dětmi je oblíbená, kamarádská. Dokáže být intrikářská, často vymýšlí plány, které se mohou otočit proti ní. Ve škole nemívá problémy, ale nerada se učí to, co ji nebaví. Dokáže plést mužům hlavu. Nechce, aby se jí příliš diktovalo. Ve vztazích chce vítězit. Když vnímá jakékoliv výhrady ke své osobě, odchází středem. 

ŽANETA

Dívka poněkud víc výrazná, drzá, někdy až vulgární. Okolí si s ní často neví rady, dělá jen to, co opravdu chce. Neuznává autority, žádná omezení. Nemá úctu k sobě ani k nikomu jinému, má pocit, že všechno může. Obléká se vyzývavě, nectí pravidla a normy, je svá, neochočitelná. V životě má proto mnoho problémů, ale diví se, když s ní ostatní odmítají spolupracovat.

 

ŽOFIE

 

Výrazná už jako miminko, je na ní cosi, čím přitahuje pozornost ostatních. Všude, kde se objeví, je nepřehlédnutelná. Neuznává autority, má s nimi problém, nechce patřit do vymezených krabiček, je svá. Dělá jen to, co jí baví, život si nekomplikuje, jen se občas musí podřídit. To ale potom trpí. Muž ji musí uznávat a také jí má dopřát volnost. Je kamarádská, přímá, nikdy nezradí. Život i užívá, nesmí se nechat spoutat. Pak by měla problémy se srdcem nebo s hlasivkami.  

 

© Wahlgrenis   28.3.2009

 

Milá Wahlgrenis,
chtěla bych Vám moc poděkovat, že jste sestavila příspěvek (který mi udělal opravdu radost, narazila jsem na něj před chvilkou)
pro všechny, které zajímají jména "Jmenuji se, jmenuješ se, jmenuje se... co nám říkají jména?".
Ve své reakci na příspěvek paní Jitky Numeroložka navrhla jméno Iveta, to už má sestřenice,
jsem si dovolila požádat Vás o stručnou charakteristiku jmen Petr a Tereza.
Hned vzápětí přišla ke stejnému příspěvku další reakce (slečny nebo paní) Ivety,
kde pisatelka zmiňuje knihu o jménech (odpověď či vodítko ke mnou žádané odpovědi tak přišlo téměř okamžitě, děkuji:o).
Mám v plánu si knížku sehnat (i když už mají naše děti jména daná) spíš proto, abych si ověřila a porovnala,
zda jsem tenkrát ještě v těhotenství vnímala a cítila miminka tak, jak jsem o tom dodnes přesvědčena, že to bylo
a jak se třeba dnes jeví naše jedenáctiapůlletá Terezka a čerstvě devítiletý Petřík povahově, lidsky, energeticky
(a jestli tedy vykazují shodu s popsanou charakteristikou)...
už by to asi nemělo být důležité, pro mě ale přesto nějak je - není to pouhá zvědavost, ani sama vlastně nevím proč.
Nejsem překvapena, že charakteristiky sedí na naše děti přesně
(ještě si vyhledám ve zmiňované knize - až se mi dostane do ruky - Zuzanku ...
o které jsme tenkrát na počátku "Terezčina" těhotenství také uvažovali, ale brzy jsme ho vyloučili,
jak už jsem psala, miminko se jevilo jinak, "Zuzanka" se na naši holčičku moc nehodila a ani logicky nedokážu vysvětlit moc proč...
byl to silný intuitivní dojem...
také proto, že kdyby se nám ještě narodilo děťátko, nějak se "domnívám", že by to byla ona...tedy Zuzanka).
Wahlgrenis,
děkuji Vám - z celého srdce za Váš čas i za to, co předáváte dál:o).
Hanďa 16.03.2009

Vážená pani Wahl,
chci moc poděkovat za Váš čas.
Právě jsem si četla charakteristiky jmen, je úžasné, jak každé jméno vypovídá úplně o někom jiném.
Budu tomu muset nechat čas a vnímat malou, na které jméno bude reagovat :o)
/ jak ostatně radí jedna paní v příspěvku/.
Jestli můžete, tak ještě připište charakteristiku jmen Beáta a Agáta.
Jsem Vám moc vděčná!
Přeji Vám hodně lásky a štěstí.
Zasloužíte si to!
Děkuji i za reakce ostatních čtenářek!
Jitka 16.03.2009

Draha Wahl,
prave som si vsimla, ze si sem umiestnila tabulku, v ktorej vysvetlujes co, ktore meno o cloveku hovori.
Ak by si mala cas, mohla by som Ta pekne poprosit o doplnenei mien Martin, Dagmar, Dusan?
Dakujem.
No rozmyslam cele dopoludnie nad snom a nad viacerymi vecami, ktore sprevadzau moje dni...
Prave som robila poriadok v zahradke so zelenajucou sa travickou, trosku som ju cistila a napadlo ma vela veci...
Moj syn ma stale problem s dychanim /dychanie je zivot/,
proste neustale chrape dost hlasno, ma stale akoby plne dutiny a povacsine dycha ustami...
Napadlo ma, ze by to mohlo sposobit to, ze akoby som mu ja sama doteraz nedala dychat,
akoby som ho stale brzdila a nechcela pustit /o tom som uz pisala/.
Myslis, ze je to s tym spojene?
Ze ma to s tym neico spolocne?
Ze je to sposobene u tohoto dovodu?
A k tomu snu...
Myslim, ze ten sen mi mal povedat, aby som sa konecne zacala mysliet pozitivnejsie, proste zacala zit a nie prezivat...
Zit s vedomim stastia, lasky, krasy...
Proste zit naplno...
Mala som si v tom sne uvedomit dar...DAR ZIVOTA...
Myslis, ze som si to vysvetlila spravne?
No neviem, mam pocit, ze vyznam toho sna je tesit sa zo zivota a zo vsetkeho, co mi ponuka...
Velakrat cez den si takto posedim pri sveicke a rozmyslam, zavriem oci a necham plynut myslienky...
na vela veci prichadzam.. len neviem, ci informacie, ktore prichadzaju chapem spravne...
ale verim, ze ano...
v poslednom case mam pocit akoby sa mi otvarali "obzory"...
napriklad so zistila, ze som velmi zila minulostou a nejak som si nechcela pripustit pritomnost,
roste som sa upnula na minule chvile, v ktorych som bola stastna...
pomaly sa toho zbavujem, viem ze treba zit tuto chvilu....
no a niekedy sa mi zda, akoby to zbavovanie sa minulosti, odpustanie a podakovanie..
akoby to odchadzalo, ale vzdy ked to pustam von prepadne ma choroba,
nic velkeho, proste mala nadcha, bolest v usoch, bolest hrdla, take prechadanutie a pocit slabosti...
akoby som to nechcela pustit...
Myslis ze to ma spojitost?
Clovek pocuvanim a poznanim seba sameho na vela veci pride a poviem Ti pravdu, niekedy je to poznanie seba sameho tazke.
Tolko slz a smutku, ktory musi vyjst von...
s pokorou a laskou
Dadika 16.03.2009

Milá Wahl,
mockrát děkuji za tento článek,
je velmi inspirující a musím říct, že charakteristika jmen, jak ji popisujete vy, neuvěřitelně sedí..
Je fakt, že při výběru jména pro našeho syna jsem se dlouho rozhodovala...
Kolikrát se mi nějaké jméno zalíbilo, ale když jsem si vybavila někoho, kdo to jméno nosí a nesedí mi, tak jsem ho hned zavrhla.
Určitě nás to ovlivní a hodně o druhém napoví..
Můžete prosím zařadit mezi ně jméno Matyáš a Libuše?
Matyáška už máme a Libušku nějak cítím, že by jsme mohli mít...
Děkuji.
Jana 16.03.2009

Milá Wahl,
mockrát děkuji za charakteristiku jmen Matyáš a Libuše..
Dala jsem to přečíst i manželovi a ten řekl, že v těch charakteristikách vidí nás... zajímavé, něco na tom opravdu je..
Milá Wahl, chtěla bych se tě poptat na pár věcí ohledně léčení miminek.
Náš 10timěsíční syn dobral před dvěma dny ATB (měl infekční vyrážku na kůži).
Byla jsem nešťastná, že takhle malinký musí dávat do sebe léky..:(
Ale měla jsem strach, je to infekční a nebezpečné..
ALE dnes do rána měl vysokou teplotu, hrozný kašel...
Šli jsme opět k dr..
Ta konstatovala zánět nosohltanu a nasadila OPĚT ATB.
Jsem z toho zoufalá, vnitřně myslím, že nejsou potřeba, cítím to tak..
Ale co když něco zanedbám?
Taky jsem četla, že nemoci dětí do 6ti let jsou vlastně odrazem nemoci maminky, tak přemýšlím a trápí mě to..
Už jsem přemýšlela i o léčbě homeopatiky..
Taky mě napadá, že jsem až moc přecitlivělá, pořád řeším jeho stravu, co mu dát, co nedát.
Pečlivě vybírám potraviny.. jen BIO..
Začaly mi pochyby i v téhle oblasti a to si myslím, že už není dobře..
Byla jsem přesvědčená, že dělám jen správné kroky, ale nyní ty dvě nemoci mě nějak vzaly..
Je přece jen malinkatý..
Já vím, všichni si tím museli projít.
Wahl, udělám dobře, pokud mu antibiotika nenasadím?
Jak to řešit..
Jak řešit sebe?
S láskou
Jana 18.03.2009

Milá Jano,
zrovna nedávno jsem mluvila s maminkou, která řešila svého devítiměsíčního chlapečka.
Měl na tělíčku ekzém, který nemizel ani po namazání žádnými krémy.
Už z toho byla zoufalá.
Kůžička chlapce svědila, bylo mu to jistě nepříjemné.
Společně jsme došly k řešení...
Ona se totiž nedokázala srovnat se svou novou rolí matky na mateřské dovolené.
Jak to šlo, dávala chlapečka na hlídání mamince nebo tchýni.
Nevytvořilo se mezi nimi pravé pouto, ale o to tolik stál.
Tahle velká holka nechápala, že být matkou je něco docela jiného, než co dosud prožívala.
Je to jiná role, kterou se musí naučit hrát, naladit se do ní.
Opravdu miminko není hračka, je mnohem víc.
Ve Vašem případě vnímám něco podobného, ale v bleděmodrém...
Vy jste zase maminka podle svého tak nějak tip ťop, ale je to moc.
Váš chlapeček reaguje podle Vás.
Ptáte se, jestli mu nemáte antibiotika dávat.
To je otázka položená na nevhodném místě.
Ideální stav, ke kterému byste totiž měla dojít, je ten, že vůbec žádná antibiotika nebudete řešit.
Nebude žádná vysoká teplota, žádný kašel...
Tohle přesně jsou projevy duše, která není spokojená.
Trochu se dusí, trochu na sebe upozorňuje, trochu Vám říká, že takhle to být nemá.
Všechno má své hranice, důležité je porozumět dětské "řeči", i když ještě vlastně ani nemluví.
Měla byste se pokusit naladit na jeho frekvenci, pochopit, co chce, i když nemluví.
Máte být skoro jedno tělo, jedna duše.
On je rád, že se k Vám dostal, ale nyní je trochu znejistěný Vašimi postupy, chce Vás, ale poněkud jinou.
Vím, tohle je poměrně složitá hádanka...
Ale věřím, že ji vyluštíte a s chlapečkem se sladíte.
© Wahlgrenis 18.03.2009

Milá Wahl,
mockrát děkuji za tak rychlou odpověď.
Několikrát jsem si ji pročítala.
Cítila jsem problém.. tak moc se snažím být dobrá máma, nic nechci nechat na náhodu.
Vše musí být správné..
Snažím se dávat synovi co nejvíce lásky, neustále ho mazlím,
neustále mu říkám, jak jsem ráda, že je tu s námi, že k nám přišel.
Byl vytoužené a dlouho očekávané miminko.
Uvědomuji si, že ho tím můžu svým způsobem omezovat - dusit.
Ale až s příchodem syna se cítím úplná, je součástí mne, tak moc ho miluji..
Snažím se mu porozumět, snažím se..
Nesmím tolik řešit věci okolo něj.
Jak je vidět, všeho moc škodí..
Zkusím změnit úhel pohledu.
Děkuji Wahl
Jana 19.03.2009

Dobrý skoro jarní den milá Wahlgrenis,
mám problém, který mě trápí už dlouhou dobu.
Nevím, jak to napsat, abych nevypadala, jako že nemiluju své dítě.
Vůbec to nechápu, hodně mě to trápí.
Mám dva syny.
Jeden má 9 a druhý 3.
Oba miluju stejně hodně.
Prostě to jsou sluníčka v mém životě!!!
Ale k tomu staršímu si nemůžu najít cestu, když ke mně přijde, aby se přitulil nebo mě hladí, tak nemůžu jeho obětí ani hlazení obětovat.
Maximálně na chviličku a hned se z toho obětí nějak vykroutím.
Třeba že musím něco udělat nebo tak...
Nechápu to, nevím, co to je, prostě jako bych ho nesnesla v mé blízkosti.
Už dlouho se snažím to překonat, ale nejde to, je mi to tolik líto!!!
Já vím, že mou lásku a pohlazení potřebuje, ale mně to nejde, už jsem strašně zoufalá!!!
Přemýšlela jsem, jestli to nemá nějakou souvislost s minulým životem.
Já už prostě nevím, co mám udělat, aby se moje city změnily.
Já vím, že to je nepochopitelné, já sama to nemůžu pochopit.
Jediný, kdo mi může to pochopit, jsi Ty, Wahlgrenis.
O nikom jiném nevím, k psycholožce bych s tímto problémem nešla.
Prosím, prosím Wahlgrenis, můžeš mi pomoci to pochopit?
Moc Tě prosím a za Tvůj čas předem děkuju, vím, že máš mnoho lidiček, kteří potřebují Tvou radu nebo pomoc.
Měj se krásně sluníčkově.
Lucka 19.03.2009

Milá Wahlgrenis,
chtěla bych Tě požádat, až budeš mít chvilku,
jestli by jsi do svého výkladu jmen mohla taky zařadit jména: - Antonín, Erika, Tomáš, Isabela a Ester.
Děkuji a přeji hezký den.
Erika 19.03.2009

Milá Wahlgrenis,
je zajímavé co se všechno dozvíme o našich jménech.
Charakteristika opravdu sedí.
Mám 3 děti Michaelu, Terezku a Lukáška.
O jménech pro své děti jsem byla rozhodnutá okamžitě.
Terezku jsem ve Vaší tabulce našla a tak Vás moc prosím o připsání Michaely a Lukáše.
Zajímala by mě i Vlasta.
Přeji Vám hodně prosluněných dní a děkuji za Váš drahocenný čas, který věnujete lidem.
Vlasta 19.03.2009

Milá pani Wahl,
neustále si se zájmem čtu jména, která na vašich stránkách přibývají.
Chtěla bych vás poprosit o připsání jmen Tadeáš a Radana.
Děkuji Vám moc a přeji pěkný víkend.
Jitka 21.03.2009

Milá Wahl,
moc mě těší, že na Tvých stránkách je místo pro vysvětlení jmen.
Malovala jsem si jména (jen jména) mých dětí - Laura, Lubomír.
Laurinka má velký uzavřený trojúhelník, Lubošek dvojité W.
U Laurinčenýho trrojúhelníku jsem v tabulce na Tvých stránkách vyčetla,že má silnou ochranu zhora,
ale Lubčův ornament není uzavřený,jakoby mířil zhora na zem.
elkan 21.03.2009

Milá Wahlgrenis,
tento článek je opravdu úžasný!
Děkuji.
Kdyby to bylo možné, chtěla bych Tě poprosit o jména Darja, Jasmína a Elisabeth...
Krásný den,
Darja 22.03.2009

Milá Wahlgrenis,
moc moc Tě prosím ( už tam těch proseb máš dost)...
ale mohla bys, až budeš mít chvilku, napsat, co znamená jméno Olga, Ludmila, Pavel, Jan a Honza?
O Honzovi jsem někde četla, že je to pozitivnější varianta jména, než Jan, ale za živou duši si nevybavuji proč.
Moc Ti děkuji za Tvoje stránky, přitahují mě jako mouchu na med.
Olga 26.03.2009

Milá pani Wahl,
můžete prosím ještě vysvětlit jména Valentýna, Soňa, Zita, Zina a Karolína?
Děkuji moc za Váš čas.
Jitka 30.03.2009

Drahá Wahl,
můžeš přidat ještě jména David, Viola a Nikola?
Děkuji Ti a přeji nádherné jarní dny.
S láskou
Monika 30.03.2009

Ahoj Wahl,
Tvá tabulka se jmény je úžasná.
Dost to sedí na lidi, kterých jména jsem v ní našla.
Prosím Tě,mohla by jsi tam doplnit také jména Dana, Michal, Zdeněk, pokud to půjde?
Moc děkuji za Tvé stránky, jsou nádherné.
Přeji krásné jarní dny.
Dana 31.03.2009

Dobrý den Wahlgrenis,
velmi mě na vašich stránkách zaujala tabulka o jménech.
Chtěla bych vás touto cestou poprosit, pokud je to možné, o zařazení jména Tobiáš.
Děkuji moc a přeji Vám krásný slunečný den
Pavla 02.04.2009

Moc Vás pani Walgrenis prosím o vysvětlení jména Zita.
Chci tak pojmenovat naši budoucí dcerku.
Narodí se v dubnu.
Děkuji.
Jitka 02.04.2009

Draha Wahl,
slnieckovo ta zdravim... dnes bol naozaj uplne krasny slnieckovy den.
Vsetko sa krasne usmievalo.
Bola som sa s jednou milou pani, s ktorou som sa zoznamila pred Vianocami a ktora tu zije uz 5 rokov prejst tuna v nasom krasnom parku...
Bolo to prijemne, uplna nadhera.
Takze jar je tu....
Inak este som Ti chcela napisat, ze je uplne super, ako pomalicky doplnas tie mena...fakt uzasne...
mozno Ti to bude smiesne, ale doteraz som to vobec tak nevnimala, ze by meno takto vystihovalo a ovplyvnovalo zivot cloveka...
je v tom kus pravdy...
no my pomaly bojujeme...hihihi...
Nas "odcestovany student a vecny bojovnik za spravodlivost" bojuje tiez...
mala si pravdu..
s ucenim problem nema, to, co sa od neho vyzaduje, to zvladne......
len zas v tej inej oblasti..
ach jaj...
ale verim ...verim..verim..v seba, v neho, v nas, v teba...v zivot...
v dobro..v lasku..
a sem tam si aj poplacem..a potom sa zas zasmejem...ale aj to vies...
posielam pozdrav plny slnka, pohody a lasky...a prajem este pekny den..
Dadika 03.04.2009

Ahoj Wahl,
mohla bych Tě poprosit o zařazení jmen do tabulky Jmenuji se, jmenuješ se ....?
Jde o jména Karin a Gabriela.
Děkuji a přeji sluníčkový víkend... a on bude :-)
Bára 03.04.2009

Milá Wahlgrenis,
se zájmem jsem se začetla na tvých stránkách do charakteristiky jmen.
Opravdu jsou velmi výstižná.
Ráda bych tě poprosila i o doplnění jmen Petra, Vlastimil, Dominik a Štěpán.
Děkuji ti a přeji krásný jarní den
Petra 03.04.2009

Mila Wahlgrenis,
teprve ted jsem objevila tvuj web.
Nemam vse prectene.
Brala jsem to podle nadpisu namatkou.
Cely zivot, uz od detstvi premyslim, proc je neco tak a tak.
Proc muj zivot je tezky.
Na jedne strane sebelitost, pak zase stud za takove chovani.
Na jedne strane jsem se vzdy snazila lidem pomoci a z toho nekdy povysene chovani, to pak nasledovaly vycitky, ze jsem se takto chovala.
Proste jsem se v tom motala.
A z toho vseho si pak rikam, ze asi musim byt strasne zla osoba, kdyz mam vse slozitejsi, prestoze se nekdy citim jako strasne hodna osoba.
U porodu se mi stala strasna vec.
Ano, taky mi nekteri rekli, ze to neni nahoda.
Chci pomoci svemu synovi a nevim jak.
Chci pomoci i sobe.
Modlim se a prosim za odpusteni.
Hned po porodu jsem poprosila za odpusteni i sveho syna a i ja jsem se nejak snazila mu odpustit, pokud jsme si nekdy neco udelali.
Ja to nevim a ani nemam zadny pocit, ze bych mohla vedet, v jakem jsme spojeni.
Jen vim, ze sve dite miluji.
A pokud se to opravdu melo stat, tak doufam, ze to nekdy pochopim, protoze ted to nechapu.
Na tve stranky jsem narazila, kdyz jsem premyslela, zda diteti zmenit jmeno.
Navic nektere numerologie maji i opacny vyklad.
Ted znam tvuj nazor a premyslim, zda nevhodne jmeno muze mit dopad na to, co se stane u porodu.
Ja si rikam, ze prece nemuze pusobit jeste pred narozenim ditete?
Nebo ano?
Pak jsem slysela pribeh, ze behem komatu jedne holcicky jeji duse odesla
a vstoupila do ni jina a s tou se pak holcicka z komatu probudila.
Je mozne neco takoveho i u porodu, kdy dite zemre a po ozivovani se vrati?
Nevim, na co bych se mela ci chtela zeptat.
Otazek je spousta.
Ale vim, ze by mi nejaka rada, "navod", cokoli, pomohlo.
A taky si myslim, ze pokud mi budes mit co rici, ze mi to napises i bez mych konkretnich dotazu.
Mila Wahlgrenis,
vim, ze muj mail toho moc nerika, ze je zmateny, ale ja jsem presvedcena, ze pokud budes moci, tak urcite napises.
Treba slovo, treba jen jednu vetu, ktera me navede, pomuze v cemkoli.
Neznam reseni nasi situace, a proto vlastne nemam konkretni dotaz.
Dekuji za odpoved nebo pripadne jen precteni meho mailu.
Mej se moc hezky, tva stranka je takova zvlastni, takova mysticka.
Ita 05.04.2009

Mila Wahlgrenis.
Dnes jsem po delsi dobe opet nakoukla na Vase stranky a co nevidim, charakteristiku jmen!
Jiz asi dva tydny jsem premyslela o tom, ze bych Vas mela poprosit o strucnou charakteristiku jmen...
a umisteni na internet a nez jsem se k tomu dostala, tak uz tam jsou.
Moc a moc dekuji za sebe i ostatni.
Mohla bych se, prosim, zeptat jeste na Annu, Julii a Jamese?
Dekuji moc.
Preji krasny dalsi tyden.
S pozdravem
Marketa 05.04.2009

Mila Wahl,
chtela bych Vas velmi prosit, zda by bylo mozno doplnit do sekce Jmenuji se, jmenujes se... vyklad jmena Milada.
Predem Vam mnohokrat dekuji a preji spoustu krasnych slunecnych dni.
Milada 06.04.2009

Vážená Wahlgrenis,
po přečtení charakteristiky svého jména Ludmila
(jméno těžké karmické, dětství v ústraní kolektivu, tragické události, pocit,že je na vše sama) to vše sedí.
Dnes jsem za ty všechny zkoušky vděčná, ale byly doby, kdy jsem se ptala "proč".
Stejné jméno má i moje dcera.
Zmírnily by se vibrace či energie tohoto jména, kdybych používala hovorové Lída, Lidka?
Jak je to vlastně se jmény, které dostanou děti po rodičicích?
Manžel je Lubomír, syn Luboš.
Zde cítím jakýsi rozdíl v energii.
Poslední dny mě napadá, jaký by byl vývoj dnešní situace premiéra Topolánka, kdyby jméno Mirek bylo Miroslav.
Za vše děkuji
Lída, Lidka (dříve Ludmila) - chápu to dobře? 06.04.2009

Vážená Wahlgrenis,
Děkuji za doplnění jmen - jsem Olga - Ludmila, používám ale Olgu.
Zcela Vám to vychází, vždycky jsem měla kulaťoučké tvářičky, mám sklon být baculatější,
ale přes můj věk 53 let nosím džíny, a jsem relativně štíhlá.
Pracuji ale na sobě i s bylinkami, reiki apod. a jsem Lev a mám ascendent ve Střelci - myslím, že tahle dispozice to trochu zmírňuje.
Moje babička i maminka byly Ludmily ve svém hlavním jménu,
a nedávnou jsem se náhodou při jedné konstelaci dozvěděla, že jsem byly svázané kletbou od prababičky.
Máma ale používala zkratku Lída nebo Lidunka, babíčka dokonce Lily, já to svoje 2. jméno nepoužívám vůbec.
Olga 06.04.2009

Zdravím tě Wahl a přeju krásný den.
Právě jsem se probírala tabulkou se jmény.
Je zvláštní, že i když člověk zná více lidí se stejným jménem a připadá mu, že jsou to lidé zcela odlišní
- najde se v tvé tabulce aspoň jedna věcička, která sedí na každého z nich :-).
Proto zvědavost zapracovala a chtěla bych tě poprosit o zařazení dalších jmen do tabulky - Kateřina, Roman, Alois .......
Děkujuuu :-)
Kačka 06.04.2009

Paní Wahl,
prosím o zařazení dalších jmen Anna, Barbora a Vít.
Moc děkuji za vše, co dokážete a děláte pro nás ostatní.
Moc díky
Anička 08.04.2009

Milá Wahl -
dnes jsem nakoukla opět do jmen a nedá mi nezeptat se, jak je to se jménem Judita -
ač původu téhož co Jitka - v magickém ornamentu vychází jinak ...
Ale další z důvodů, proč píši je, že od dvou let koktá.
Je to již 7 měsíců, ale než jí byly dva roky, mluvila krásně zřetelně, ve větách...
Před dvěma lety jsi mi odpovídala na dotaz, který se týkal jejích tiků následujících po třetí dávce hexavakcíny...
Trápilo nás to přes dva roky, ustalo to... ale cca 3 měsíce poté se dostavilo koktání.
Nedá mi to - ale působí to na mě jako "totéž" jen v jiné formě.
A zhoršuje se to.
Nenašli jsme žádný okamžik, který by se vymykal - stres, úlek, změna, hádky ...
A podle toho i koktání vypadá: nemění se, když je klid, když cestujeme, když probíhají nějaké změny...
Ani v přítomnosti či nepřítomnosti osob - myslím to tak, že nikdo konkrétní to nezhoršuje ani nezlepšuje... a opět si to žije svým životem...
Chvílemi ze sebe nemůže dostat ani slovo, je to pro ni frustrující a já sama jsem bezmocná...
Nevím, co pro ni můžu udělat, nevím, co mi tím naznačuje a nevím, co mám změnit...
Do školky nechodí, jsem s ní doma, máme ji moc rádi - jen ten bráška (nyní 9let) jí dává trochu zabrat - žárlí a nemá moc pochopení, že je malá...
Víš, zkoušela jsem i kinezku, homeopatika, SRT ... nějak se to míjí účinkem.
Snažíme se jednat naprosto v klidu, navozovat pozitivní radostnou atmosféru, neupozorňovat na handicap,
být trpěliví, říkat známé říkanky a písničky, odvádět pozornost, když se zasekne a nejde to dál...
Ale chvílemi jí nerozumím ani já a to mi je strašně smutno...
Kyvadlo mi říká, že jde o dočasnou záležitost - kéž by to byla pravda...
Jen ho podezřívám, že mi chce udělat radost :-)))
Milá Wahl, přeji ti krásné dny, spoustu milých přátel a pomocníků nejen pozemských...
Díky že jsi...
Marcela 20.08.2009

Srdečně Tě zdravím, milá Wahlgrenis.
Reaguji na Marcelin problém s koktavostí dcerky.

Milá Marcelo,
vím přesně, jaké to je.
Můj syn měl před lety stejný problém zhruba ve stejném věku.
U nás sice menší změny byly /výměna bytu s rodiči a narození mladšího brášky/.
Trvalo to necelé 2 roky, chodil do speciální Mš s logopedií, kde mu dost pomohli.
Také nás dětská doktorka poslala na psychiatrii, kde nám vůbec nepomohli, spíš naopak, udělali z nás rodičů viníky jeho stavu.
Po čase jsem si uvědomila, že jeho řeč nestíhala sled myšlenek,
to, jak nám chtěl spoustu věcí honem sdělit a najednou se zasekl na nějakém slovíčku,
připadalo mi to, jako když myšlenky jedou dál a on prostě nezvládá vše "vypustit" ven.
Časem se to samo upravilo, do školy už šel bez problémů.
Občas, když chce něco rychle říct, mírně se zadrhne, ale hned se řeč "rozjede " dál.
Vaše holčička je jistě moc chytrá a všímavá, kyvadlo Vám nelže.
Bude to dobré, mějte trpělivost a uklidněte se hlavně Vy.
Básničky a písničky jsou skvělá věc, hlavně pomalu a nespěchat.
Držím palce.
Bude to dobré.
Mějte se moc hezky.
Dana 20.08.2009

Krásnou neděli přeju Wahlgrenis,
mám potřebu Vám poděkovat za jméno Barbora, které jste přidala k popisku Jmenuji se, jmenuješ se....
Vím, že je to od Vás odměna a ještě jednou děkuji.
Posílám pozitivní energii.
S úctou a láskou
Barbora 23.08.2009

Hezký večer Wahlgrenis,
jestli Ti někdy zbyde chvilka, prosím o přidání jména Jakub...
Děkuji a moc Tě zdravím :)
Lucii 23.08.2009

Milá Wahlgrenis,
také děkuji za doplnění jmen František /přítel/, Eliška /praneteř/ a Hana.....
za ten čas co nám věnuješ / to každý nedělá a neumí /....
Hana 24.08.2009

Wahlunko,
dobré ráno ...
děkuji za doplnění "Hany" k ostatním jménům...
sedí to (bohužel?) až příliš přesně...
jak už jsem psala - spousta věcí a změn jde pomalinku a ne vždy úplně dobře a jednoduše...
ale jsem vždycky moc vděčná za každý milimetr...protože...
záleží mi na tom opravdu moc, člověk by měl využívat těch schopností, které mu byly shůry dány...smysluplně...
neplakat nad prvním neúspěchem, ale s důvěrou a láskou pokračovat vpřed a věřit
(i když v praxi to bývá obtížnější než takhle "jen poskládané do vět")...
vážit si těch dárečků a rozvíjet je, jak jen to jde a pomáhat...protože...v tom vidím právě ten smysl největší...
v tomhle se asi shodnem, viď?...
krásné úterý...
a opatruj se...
Tuleň 25.08.2009

Dobry den,
moc me zaujal Vas clanek o jmenech.
Opravdu to sedi!
Chapu, ze jste velmi zaneprazdnena, ale kdybyste preci jen mela chvili, prosim o vyklad zenskeho jmena Romana.
Predem moc dekuji a zaroven se i omlouvam, ze obtezuji.
Romana 31.08.2009Zdravím tě Wahlgrenis,
chtěl bych tě požádat, jestli by si mohla, jak budeš mít čas, doplnit v sekci "Co nám říkají jména" jméno ONDŘEJ.
Děkuji
Ektomorf 18.02.2010

Milý Ektomorfe
Děkuji za zprávu. Teď se ještě musí doladit pár detailů na novém webu. Ale to už nebude trvat dlouho... Na doplnění jmen se chystám, nebojte. Už před časem jsem je začala vyplňovat systematicky, podle abecedy. Jméno Ondřej určitě nepřeskočím.
© Wahlgrenis 18.02.2010

Dobrý den milá Wahlgrenis,
jukala jsem na oblíbený článeček o významu jmen - je až neuvěřitelné, jak se trefujete na hřebíček, třeba u mého příbuzného jménem František, ale to Vy jistě víte a já také, proč to tak je.
Už jsem měla čest se s Vámi setkat.
V tom seznámku jmen jsem nenašla Kláru... Nemáte už i výklad k ní? No a je pravda, že bych se pídila i po Janovi (syn i manžel) a také jméně Renata... Já vím, že jste měla v plánu to postupně doplňovat, ale je toho tolik, já vím.
Děkuji a přeji Vám moc hezký jarní víkend
Rozárka 01.05.2010

Paní Wahl.,
díky moc za doplnění jmen, je to náramně zajímavé čtení....
Čekám na význam jména Radim a učím se trpělivosti:)
Mějte se fajn.
Simona 01.07.2010

Dobrý den,
děkuji za doplnění jmen, hlavně toho jednoho:))
Přeju příjemný prodloužený víkend,
Simona 02.07.2010

Milá Wahl,
to jsem já, Sandrina, setkaly jsme se v Jenči ... Posílám pozdrav a chtěla jsem Tě o něco poprosit.
Všimla jsem si, že zase máš období, kdy děláš rozbory jmen, tak jestli by jsi nenapsala, co nám říká jméno Vladislava...
To jsem totiž já a protože poslední dobou prožívám velmi zvláštní období, tak se mě mírně řečeno zmocnila zvědavost, jestli to, co nyní prožívám, není dáno už tím mým ne příliš obvyklým křestním jménem.
Děkuji
Sandrina 02.07.2010

Milá Wahl...
krásné raníčko, krásný den a hodně pohody v něm :-) ......
Dívám se na ta jména a mé jméno tam není. Ani nachystáno :-(
Jasně že není náhoda, prostě já jsem od malička povídala mámě, že mi dala děsné jméno a ejhle, až se s ním postupně smířím, nemáš ho v plánu "vyjasnit" ani Ty. Víš, dneska cítím ve svém jméně hodně bojovnosti, pořád se s něčím prát ... a to mi nesedí, jako bych už si své "vybojovala", .. jako by mne to jméno nechtělo k tomu plutí pustit :-).
U toho mne napadá, jak vlastně dušička, co přichází na svět dostává jméno ??
Má-li tady na Zemi se něco naučit, pak s ním by mělo být spjato i jméno.. nebo se mýlím ???
Vím, že nemáš prostor odpovídat, ale možná že to tady někde u Tebe najdu ...
S láskou
Rosa 09.07.2010

Wahl,
čítala som charakteristiku na moje meno hneď, keď si ju sem doplnila,... prišlo to v správnej chvíli.
Sedí... síce je mi z toho momentálne mierne nevoľno... ale sedí to.
Mám Ťa rada!
Mia 20.07.2010

Milá Wahlgrenis,
díky za doplnění jména "Jakub", snad se někdy stane součástí mého života.
Lucii 21.07.2010

Milá Wahl,
ako to prosím Ťa je so slovenskou podobou mien Lucie - Lucia, Marie - Mária, Júlie - Júlia, Petr - Peter...?
Možno sa tieto líšia a možno nie... ak by niekedy aj na ne došlo.
Maj sa krásne!

Mia 21.07.2010

Milá Wahl,
chcela by som ta veeelmi poprosit, keby si dala medzi vyklad aj meno Alexandra, lebo je tam len muzsky tvar a Alexandra je velmi pekne meno.
Niekedy sa hovori Alexandram aj Saša a ani to tam nie je.
Je mi jasne, ze mas kopu inej roboty, ale aj tak by som bola velmi rada a chcela by som ta tymto za vsetky Alexandry poprosit, keby si tieto mena doplnila.
Myslim, ze tym urobis radost vsetkym Alexandram.
Dakujem a prajem slnieckom a laskou preziareny den
Saška-Bodka :-) 04.08.2010

Mila Wahl,
pozerala som si charakteristiku jednotlivych mien na Tvojich strankach. Videla som, ze sa chysta aj Lydie...
Zacalo mi vrtat v hlave, aky je rozdiel medzi vyznamom mena Lydie a Lydia...
Maj sa pekne, nech sa Ti dari.
Lydia 05.08.2010

Milá Wahl,
musim reagovat na to, jak sedi tvoje vysvetleni - co nam rikaji jmena!!
Dominik: Ještě před příchodem na svět bývají komplikace (nechtěné dítě, rizikové těhotenství, krize mezi budoucími rodiči). Jako dítě bývá něžný, spíše více jako holčička, usměvaný, roztomilý. Potřebuje si zvolit profesní směr poměrně brzy, je ochoten mu obětovat všechno. Tady hrají důležitou roli autority - otec, škola, sportovní trenér. Má touhu se někomu podobat, pak se stává lepším než originál. Nesmí být ale do ničeho nucen. Cesta proti proudu by pro něho nebyla. Často se vyšvihne výš, než se podaří jeho vrstevníkům.
Celej Domisek a jeho zivot kolem nas a nase zivoty kolem nej!
Ale do posledniho pismene!
Nechtene dite, krize mezi rodici, profesni smer uz ma hokej atd.
No naprosto to sedi!
Mame te moooc radi a chybis nam!
Pa a velikou pusu

Jasica 21.09.2010

Milá Wahl,
ve Vaší diagnostice jmen jsem narazila na jméno Silvie i Sylvie, ale nenašla jsem tam jméno Sylva.
Bude charakteristika jiná, nebo podobná?
A pokud zase budete doplňovat další jména, přimluvila bych se za Kristiana a Eliase.
Pro potěšení zasílám mandalu, kterou jsem malovala s dětmi (Kristian a Elias), inspirovanou Vámi...Třeba potěší.
Hezký večer,
Sylva 04.11.2010

Milá Sylvo,
ten Váš obraz je nádherný...
Moc děkuju.
Jen si představuji, jak jste ho dohromady malovali.
To teprve musel být koncert...
Jména jsem doplnila.
© Wahlgrenis 04.11.2010

...Jak výstižné. Moc děkuji.
Sylva 04.11.2010

Dobrý den Wahlgrenis,
chtěla bych vám poděkovat za uveřejnění charakteristiky ke jménu Petra.
Tuto sobotu jsem vstávala docela brzo, někdy o půl šesté ráno.
Mám taková brzká víkendová vstávání ráda, protože vím, že ostatní ještě spí a já můžu mít chvilku jen pro sebe.
Proto jsem si uvařila kafčo, zachumlala se do županu a na chvilku si sedla k internetu.
Najela jsem na vaše stránky a co nevidím, doplnila jste už moje jméno...
Se zatajeným dechem jsem četla jeho charakteristiku a myslím, že už někdy v půlce jsem propukla v pláč.
Takové ty slzy štěstí, byla jsem unešena tím, jak to všechno sedí.
Ještě nějakou chvíli jsem z toho byla paf...
Bylo to moc přijemné, děkuji.
S pozdravem
Petja 08.12.2010

Milá Petjo,
děkuji za mail.
Nedokážu popsat, jakým způsobem jednotlivé charakteristiky ke jménům píšu, ale není to rozumovou cestou...
Prostě to tak "nějak" přichází.
Sama se někdy napsaným slovům divím.
Ještě jednou Vám děkuji.
© Wahlgrenis 08.12.2010

Děkuji moc za přidání Justinky.
Tak asi vymyslíme jiné jméno ...
Děkuji Wahl
Jana 09.12.2010

Milá Wahl,
děkuji moc za Johanu, už se těším na tu velkou parádu...
Děkuji a vše nej k narozeninám a také do nového roku.
Johana 31.12.2010

Dobrý večer, milá Wahl,
chtěla jsem Vás poprosit, zda byste, až budete mít čas, mohla zařadit do Vašeho přehledu jména Rozárie, Patricie, Matouš, Rebeka?
Mockrát děkuji a přeji Vám krásné lednové dny
Šárka 04.01.2011

Milá Wahlgrenis,
moc bych Vás chtěla poprosit, až budete mít čas, o doplnění jmen Theodora, Thea a Rozálie do významů jmen...
Děkuji za vše, co pro ostatní děláte, a přeji krásný nedělní večer
Šárka 05.04.2011

Milá Wahlgrenis,
poslední týden nebo dva se mi do života plete jméno Ernest anebo jeho ženská verze - Ernestína.
Zaráží mě to, protože tohle není úplně obvyklé jméno.
Dneska, a to je teprve půl desáté, jsem na něj "narazila" už potřetí.
Tohle už za náhodu určitě nepovažuju.
Nevíte, prosím, co to má znamenat?
Díky,
Blanka 02.06.2011

Milá Wahl,
tak jsem opět došla ke jménům..
Znovu jsem četla "některá" a opravdu sedí..
Při čtení Tomáška jsem si uvědomila spoustu dalšího ohledně našich "vztahů", kdy mi vytanuli na mysl určité vzpomínky a moje či jeho reakce..
Řekla bych,že se opravdu leccos mění a k lepšímu,i když to sem tam není ještě zcela ideální..
Pořád věřím v každý další den a v to, že bude jen a jen líp i přes občasné bouřky..
Nic není náhoda, ani to, že jsme se až skoro do jeho narození nemohli shodnout na jméně a prostě žádné jméno nebylo to "pravé"...
Jako by byl nezařaditelný..
Přesto mi toto jméno nakonec "přišlo"..
V jistém smyslu mi teď běhá na mysl určitá charakteristika tohoto jména...
Bojuje s autoritami, neuznává pravidla, zákony, regule, vždy si najde cestičku, kudy se dá jít.
Jako by i to jméno, které je prostě dané v kalendáři a "jedno se má vybrat" chtěl změnit..
Jako by už tenkrát chtěl říct, já jsem ale i jiný, jsem tady a jsem takový, tak mě tak neškatulkujte..
Proto ty neustálé boje a touha změn...
Při tom to jméno sedí naprosto dokonale..
A i tak je to velmi pozorný, bystrý a milý kluk..
Prostě, jak se říká..
První pohled, kdy si každý udělá svůj názor, "je pouze ten první..."
Nedalo mi to a četla jsem všechny příspěvky až dolů...
Projeli mnou úplně všechny..
Poslouchám rádio Impuls a běží tam jedna písnička, která mi připomněla jedno zvláštní prchavé "setkání" někdy loni v březnu myslím..
Jmenoval se taky Tom.. a napsal mi všehovšudy pár slov..
Ale byly tak "pravdivé", až jsem z toho bylo v šoku...
Psal tak, jako by mě znal a četl mi myšlenky, jelikož to, o čem se zmiňoval, prostě nikdo nevěděl jen já .., a... můj strážný anděl.... a přesto to bylo něčím tak naplňující, že si to pamatuji do dneška a řadím to mezi okamžiky štěstí...
A to i přesto, že jsem měla i pocity... "co si to dovoluje"...
Teď mi těch pár slov v lecčems připomnělo právě i mého synka a naše spory, které nejsou spory ani boje, ale nedorozumění v tom,že každý jdeme svou cestou, ale jsme rodinou na té naší cestě životem.., spojeným silným vzájemným poutem lásky..
Ani nevím, proč to teď píšu, i když smysl to má...
A teď má prosbička..
I já bych se ráda zeptala..
Už po několikáté se mi připomnělo jméno Gloria, když mi myslí proběhlo Glorie, vzala jsem to jako další variantu, jen jako další variantu..
Když by byl "čas".., budu ráda o doplnění...
Děkuji ti..krásný den..
S láskou
Mek 07.06.2011

Dobrý deň Wahlgrenis,
ak je to možné, poprosím o rozbor talianskeho mena Salvatore
Ďakujem veľmi pekne,
Ivana 28.06.2011

Dobry den Wahlgrenis,
prohledla jsem Vasi stranku s charakteristikou jmen a prekvapilo me, jak moc to sedi.
Mohla byste prosim dopnit charakteristiku ke jmenu Oldřich?
Dekuji
S pozdravem
Jana 15.09.2011

Ahoj Wahl,
moc bych tě chtěla poprosit o přidání jména Michael, pokud to půjde.
Často na to myslím, tak se prosím nezlob.
Děkuji
Jana Nevěsta 16.09.2011

Mila Wahlgrenis.
Dekuji moc!
Mate moc zajimave stranky, urcite Vas doporucim dal.
Mejte se hezky.
Jana 16.09.2011

Pani Wahl,
ďakujem za rozbor mena Salvatore.
Je to človek, s ktorým som sa zoznámila v zahraničí a veľmi som túžila prečítať si rozbor tohoto mena.
Urobila si mi radosť, ďakujem,
Ivana 17.09.2011

Ahoj Wahl,
chci ti moc poděkovat za jména a musím říct, že již teď vím, že na našeho Mišánka opravdu sedí.
Velký dík i od mého manžela, který vzpomínal na to, jak jsi byla jediná, kdo nás při změně jména podpořil.
Moc mu tvá slova pomohla, na to nikdy nezapomene.
Bylo a je to pro něj těžké, protože jeho rodina to nepřijala dobře, že porušil dědictví jména.
Byl nadšený, když jsem mu dala přečíst význam jména a je si jistý, že jsme udělali správně.
Máme moc velkou radost a děkujeme za podporu, i pokud šlo o náš nový byt (to jsi také byla jediná kdo to vnímal stejně jako my).
Moc tě zdravíme a hezkou neděli.
S pozdravem
Jana Nevěsta 18.09.2011

Dobrý večer milá Wahlgrenis,
mohla bych Vás požádat, až budete mít volnou chvíli, zda byste do charakteristik jmen zařadila jméno Teodora, Rozálie, Tobiáš?
Mockrát děkuji a přeji klidně a pohodové sváteční dny
Šárka 20.12.2011

Milá Wahl,
omlouvám se, ještě jsem zapomněla na Sofii.
Nebo je to stejná charakteristika jako u Žofie?
Děkuji
Šárka 25.12.2011

Vážená a milá paní Wahlgrenis,
upřímně a ze srdce děkuji za doplnění jmen: Rafael, Sophie a Keira.
Udělala jste mi moc velkou radost - cítím jí v srdci.
Při čtení významu jmen jsem cítila takovou vnitřní radost.
Jména si zatím nesu ve svém srdci do doby, až otěhotním, a budu cítit v srdci, jaké jméno dát našemu miminku.
Jakmile otěhotním, ihned se s Vámi spojím.
Jste pro mě důležitá jako Průvodce při mém těhotenství, neboť mi je necelých 37 let a moc si přeji zdraví pro naše miminko.
Mějte se moc a moc hezky.
Přeji Vám hodně zdraví, lásky a mnoho pozbuzujících a pozitivních zpráv od maminek z konference , které Vás spolu se mnou kontaktovaly, zda otěhotníme.
Jste pro mě a pro mnoho dalších budoucích i stávajících maminkách, kteří stále touží po miminku velmi důležitá.
Jako Průvodce a Patronka pro maminky, která jakoby dostala shůry zvláštní pověření a požehnání pro sebe i pro nás, a jakoby skrze to zvláštní požehnání nám žehnáte, aby jsme otěhotněly, když se vydáme cestou samy k sobě, cestou ke svému srdci a začneme se mít rády, věřit si, pracovat samy na sobě, myslet samy na sebe a umět se ocenit.
Děkuji za sebe i za ostatní maminky.
Velmi si Vás vážím, paní Wahlgrenis.
S láskou a úctou
Ráchel 15.01.2012

Zdravím Vás, vážená paní Wahlgrenis,
rád bych Vás touto cestou požádal o přidání jmen Angel a Cindy.
Jsou to jména, která se mi moc líbí.
Děkuji mnohokrát.
Přeji krásnou neděli plnou nadějí a krásnějších dnů v tomto roce 2012, hlavně zdraví a pohodu v duši.
Zdraví
Vašík 15.01.2012

Zdravím Vás milá Wahlgrenis,
mohla byste prosím dopsat do kalendáře jméno ... Konstantin???
Děkuji.
Maceška 01.02.2012

Milá Wahl,
moc moc děkuji za zařazení jména Konstantin do seznamu.
Hlavně za tu rychlost.
Jen tak ve chvilkách mrkám na Vaše stránky a bylo to moc příjemné překvapení.
Přeji pohodový krásný i když zimnně mrznoucí čas.
Maceška 07.02.2012

Mílá paní Wahl, dobrý den
moc Vám chci poděkovat za charakteristiku jmen.
Opravdu sedí.
Dále bych Vás chtěla touto cestou poprosit o chrakteristiku jmen Ela, Ella a Juliána, Jůlia.
Kartář mi sdělil, že první dítě (holčička) by se měla jmenovat na písmeno J nebo A.
Vnitřní pocit mi říká jméno Julie Ela anebo Valérie Sofie.
Bohužel vaše charakteristika jména Julie mne moc nepotěšila.
Chěla bych se rozhodnout správně a svým dětem dát ten nejlepší vlad do života.
Předem děkuji.
S pozdravem a přáním krásného víkendu.
Vaše čtenářka
Katka 10.02.2012

Dobrý den,
moc děkuji za tak rychlé přidání jmen do seznamu.
Určitě mám o čem přemýšlet.
Jste úžasná.
Ještě jednou děkuji a posílám spoustu sluníčka.
Katka 12.02.2012

Dobrý den Wahlgrenis,
mohla bych Vás poprosit o přidání jmen Noel pro chlapečka a Noele, Noemi pro holčičku?
V poslední době mi stále přicházejí do mysli.
Moc děkuji!
A přeji Vám krásné Velikonoční svátky.
Elbereth 06.04.2012

Děkuji za rychlé přidání Wahlgrenis!
Tak Noemi určitě vynecháme.
Je pravda, že znám dvě a jejich osud není nejšťastnější...
S Noelem jsem se pobavila, další samorost s vlastní hlavou.
Jednu takovou malou samorostku už doma máme.
Tak že by podruhé?
Necháme si to s mužem ještě projít hlavou, času je dost.
Miminko má zatím přezdívku.
A líbí se nám i spousta dalších jmen.
Třeba nám i miminko dá najevo, co se mu bude nakonec líbit.
Ještě jednou díky.
Hezký večer.
Elbereth 07.04.2012

Dobrý den Wahlgrenis,
prosím, mohla by jste přidat jména Augustin, Celestin a Frederik?
Vybírám jména pro synka.
Moc děkuji!
S pozdravem
Věra 10.04.2012

Mila Wahl,
moc te zdravim a preji kouzelny vikendovi cas.
Chtela jsem se zeptat a zaroven poprostit.
Cekame miminko, studovala jsem vyznam jmen na tvych strankach, velmi trefne.
Prave te chci poprostit o vyznam jmena Berenika.
Libi se mi jmeno Isabela, ale citim spise Bereniku.
Jsem teprve zacinajici 3 mesic, takze spoustu casu na vsechno, i kdyz uz se nemuzu dockat tve odpovedi.
A taky je mozne, ze prijde uplne jine jmeno.
Preji ti s celeho srdce krasny jarni cas a dekuji ti velmi za tvuj cas na odpoved Wahl.
Mersy 05.05.2012

Wahlgrenis,
přeji hezký den.
I já jsem pátrala po původu svého jména - Lydie.
Ve své podstatě jsem ho nikdy "k sobě neslýchala", takže jsem ho pak vnímala jako problém.
Buď mě oslovovali, nebo raději ne.
Jaképak překvapení, když jsem si ve všech těch knihách na každém stupínku sbírala informace o tomto jménu.
Hladící paprsek bylo, že byla první křesťankou v Řecku, pokřtěná sv. Pavlem, čili už ne jenom "pocházející z oblasti Malé Asie" - to bylo nejdelší.
A když jsem si okolo letošních Velikonoc otevřela v knihkupectví Knihu Velký jmenný numerologický kalendář.
Stála jsem a zamilovala jsem se sama do sebe.
Konečně znám své jméno!
Posílám odkaz .
Mějte pěkný den.
Lie 08.05.2012

Pěkný večer Wahlgrenis,
dneska jsem se dívala na Vaše stránky a jsou tam přidaná nová jména a mezi nimi i Marcel.
Musím říct, že to sedí naprosto přesně!
Někde jsem ještě vyčetla, jméno Marcel = malý bojovník... což on opravdu je.
V životě to fakt někdy neměl jednoduché, ale nikdy se nevzdával.
A poslední věta: "Ženu svého srdce poznává za zvláštních okolností, všechno je jasné od první vteřiny..."
Přesně tak to s námi bylo... a i když mně to půlka rodiny rozmlouvala, všechno jsme ustáli a jsme spolu krásných 14 let.
Děkujeme za zařazení tohoto neobvyklého, ale krásného jména.
Mějte se hezky,
Zdraví Vás
Míša 19.06.2012

Dobrý den Wahlgrenis,
prosím, mohla byste přidat jména Celestina (Celestýna) do seznámku jmen?
Předem moc děkuji!
S pozdravem
Věra 23.07.2012

Milá Wahlgrenis,
mohla bych Vás poprosit o přidání jména Ava do seznámku jmen?
Moc děkuji!
Krásný den
Pavlínka 03.08.2012

Milá Wahlgrenis,
přečetla jsem si doplněná jména - Lýdie.
Ano, to přesně sedí, a ona se teď divuje, že to skutečně jde úplně jinak.
Děkuji.
Mějte pěkný den.
Lie 06.08.2012

Milá Wahl,
přeji krásné letní dny.
Chtěla bych se zeptat ohledně významu jmen, zda Matyáš má stejný význam jako Matyas.
A poprosit o význam jmen Stanislav a Miroslav..
Děkuji ti mnohokrát.
S přáním příjemných krásně letních dní
Mersy 10.08.2012

Krásné ráno, milá Wahlgrenis,
moc Tě zdravím.
Téměr denně koukám na Tvoje webové stránky, vždy na nich najdu něco, co mě osloví.
Děkuji za ně.
Teď čekáme s mužem miminko, moc se na něj těšíme a četli jsme si jména, která uvádíš na webu.
Rádi bychom se s Tebou poradili a poprosili Tě, zda bys nám napsala něco o jménu Florián.
Toto jméno nám padlo na mysl již dávno před tím, než jsme byli v očekávání.
Moc děkujeme za ochotu, čas a vstřícnost, kterou nám věnuješ.
Já měla tu čest být vloni v srpnu na víkendovém pobytu v Břeclavi , kde jsme se spolu potkaly.
Srdečně Tě zdraví, líbají a objímají
Monika a Ondra 21.08.2012

Krásné dopoledne drahá Wahl,
pokud byste si našla chvíli a mohla doplnit výklad jmen Júdit, Zachariáš a Nathanael budu velice vděčná.
Děkuji.
Zdraví
Katka** 15.07.2013

Milá Katko**,
měla jsem pocit, že oddíl se jmény je už hotový, kompletní.
Děkuji Vám za další inspirativní jména.
Doplním je v nejbližší možné době.
© Wahlgrenis 15.07.2013

Dobrý den,
to já moc děkuji.
Váš výklad opravdu sedí.
Tato biblická jména se nám velice líbí a budeme moc rádi za jejich výklad.
Srdečně děkuji.
Krásný požehnaný den.
Katka** 16.07.2013

Hezký den Wahlgrenis
Chci Vás požádat o význam těchto krásných jmén: Rafaela, Ráchel a Simeón.
Předem Vám moc děkuji.
Těším se na jejich význam.
Krásné letní dny.

Marie * 30.07.2013

Dobrý deň Wahlgrenis,
mohla by si urobiť rozbor mien - Giacomo, Dášena?
Ďakujem
Ivana 31.07.2013

Dobrý deň Wahl,
prajem krásne sviatky.
Mohla by som Vás poprosiť o rozbor indického mena Samir?
Ďakujem a prajem veľa slniečkových dní v novom roku
Ivana 27.12.2013

Dobrý den milá Wahl,
moc bych Vás chtěla poprosit o doplnění jména Júdit(-h) - čekáme holčičku a do Júdit(-h) jsme se oba dva s manželem zamilovali a věděli, že je to pravé jméno.
Jen ještě uvažujeme o variantě s "h" na konci...
Děkuji moc, nádherný požehnaný den.
Zdraví
Katka 05.06.2014

Dobrý večer paní Wahl,
díky mojí kamarádce z Prahy jsem získala informace o Vás a Vašem webu.
Velice Vám za něj děkuji, je v něm spousta modrousti a krásného počtení.
Moc se mi líbí rozbor jmen.
Kdyby to bylo možné, ráda bych Vás poprosila o vysvětlení jmen Inna a Timur.
Přeji Vám všechno dobré a mnohu úspěchů ve Vaší práci.
Krásný večer,
Ladislava 06.10.2014

Dobrý den,
ráda bych Vás požádala o výklad jména Egon.
Dívala jsem se v seznamu na Vašich stránkách a nenašla jsem ho tam.
Je dost neobvyklé.
Čekám s partnerem miminko-chlapečka a tatínek by byl samozřejmě rád, aby se pokračovalo v tradici...
Předem moc děkuju.
Přeju krásný den.
Markéta K. 05.05.2015

Milá Wahlgrenis,
moc děkuji za knížku "Jak rozumět vlastní duši", moc se Vám povedla!
Chci se zeptat - naše malá je Johanka.
Výklad jejího jména bude zřejmě jiný než Johana.
Nebo se pletu?
A jestli je jiný, mohla byste jej někdy prosím doplnit?
Předem děkuji.
Mějte se krásně.
Veila 13.01.2016

Dobrý večer,
chci Vás poprosit, jestli můžete doplnit význam jména Mário.
Manžel se jmenuje Marian a syna chceme pojmenovat trochu odlišně, ale podobně.
Moc se nám líbí Mário.
Děkuji a přeji krásné dny.
Anabelka 08.02.2017


© 2004-2024 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.