WAHLGRENIS              

    

...věci mezi nebem a zemí...

 


     REGISTRACE       Přihlášení

Co s koktavostí?


Dobrý den Wahlgrenis,
rád bych se Vás zeptal zda mám šanci na odstranění nebo zlepšení mého problému - koktavosti. V poslední době vnímám, že se můj život nikam neubírá, probíhá v uzavřeném kruhu. Vím, že musím změnit sám sebe, jinak z toho kruhu nevystoupím. Chci se zlepšit, najít další smysl života. Pokusil jsem si vytvořit vzorec svého osudu, na severu i na jihu mám číslo 8. Chtěl bych, aby se moje životní cesta směřovala k severní osmičce.
Můžete mi prosím poradit, jak mohu dosáhnout vlastního zlepšení, zdokonalení a třeba i dostranění mého problému s řečí.
Děkuji, přeji Vám hezký den.
Lesní muž 19.12.2009

Dobrý den Lesní muži,
koktavost nelze chápat obecně, neexistuje tedy jedna rada pro všechny. Každý člověk má v sobě své trápení, každý má jinou cestu.
Ve Vašem případě vnímám problém z minulého života, kdy jste byl nejspíš součástí vládnoucí skupiny a rozhodoval jste o životech druhých. To rozhodování nebylo prakticky založeno na ničem jiném, než na Vaší náladě, na tom, jak jste se vyspal, co se Vám zrovna honilo hlavou...
Lidé umírali, a Vás se to nijak nedotýkalo.
Ano, jediné Vaše slovo v jedné chvíli dokázalo poslat člověka na smrt.
Neřešil jste vyšší zákony, to Vy sám jste se dostal do této role.
Proto nyní jste takovým zposobem zastaven, abyste opravdu vážil svá slova, abyste už něco podobného nikdy nedopustil.
Možná mi namítnete, že dnes jste jiný, že by Vás nic takového nikdy nenapadlo.
Tak je to právě zařízeno, člověk se rodí a linie paměti je v tu chvíli přerušena.
Nedivte se ničemu.
Pro Vás by bylo možné domluvit se v mimosmyslové rovině se všemi těmi tehdejšími oběťmi, bylo by třeba, abyste vyslovil opravdu hluboké politování nad všemi Vašimi skutky a nejlépe do písemné formy (dopis) tohle vpracoval.
Je tady totiž Boží oko, jste pod vyšší ochranou, je to Vaše cesta, máte k něčemu dojít.
Připadá mi to, že dostáváte šanci posunout se dál....
© Wahlgrenis 19.12.2009

Milá Wahlgrenis,
děkuji Vám mnohokrát za odpověď a čas, který jste mi věnovala.
Upřímně, ničemu se vlastně nedivím, myslel jsem si, že pokud má moje koktavost spojitost s minulým životem, je to jistě proto, že jsem ublížil, a proto jsem byl omezen v tom, čím jsem ublížil, abych to neopakoval.
Ale míra utrpení, kterou jsem způsobil, je nečekaně veliká. Je to neslučitelné s tím, jakým se cítím být teď.
Nevím, kolik lidských životů a osudů bylo zmařeno, kolik utrpení také jejich blízkým jsem způsobil ... je to vůbec odpustitelné? Je to tak strašné, že nevím, jestli se dokážu tak vcítit do toho všeho utrpení. Snad to dokážu tak, že mi odpustí.
Vím, že mě čeká dlouhá cesta.
Přeji Vám krásné Vánoce!

Lesní muž 22.12.2009

Milý Lesní muži,
hodně už se mění samotným uvědoměním si chyby, která nastala někde v minulosti. Neměl byste se pod těmito informacemi nijak hroutit, všechno se děje tak, jak má. Naopak už se můžete ohlédnout zpět a chápete, že tehdy se něco nedělo úplně nejlépe. To je obrovský posun.
Neměl byste se před touto cestou - konfrontací s dneškem bránit... Je tady pro Vás velká naděje na změnu.
© Wahlgrenis 22.12.2009


© 2004-2020 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.