WAHLGRENIS              

    

...věci mezi nebem a zemí...

 


     REGISTRACE       Přihlášení

Vysílání energie


Jistě by bylo vhodné upozornit na způsoby vysílání energie.
Tedy jak může člověk mohl působit na jiného člověka.
Jsou v zásadě dva.

1. vysílání lásky ze srdeční čakry
Srdeční čakra se nachází v oblasti hrudníku, přesněji na prsní kosti ve výšce mezi prsními bradavkami. Je to čtvrtá čakra, energetické centrum zelené barvy, spirála ve velikosti asi 5 centimetrů. U žen se točí vpravo, u mužů vlevo. Právě z tohoto místa je možné posílat komukoliv na světě LÁSKU, ten cit všech citů.

Jak toho dosáhnout?
Ležíte na zádech, naprosto uvolněně a celou svoji mysl koncentrujete na člověka, kterému chcete lásku vyslat.
Pomůckou mohou být slova, která si u toho opakujeme: miluju + jméno.
Říkat (resp. myslet si to, protože hlasitý projev může rušit ostatní v místnosti) by se to mělo skutečně z celého srdce.
Po chvíli ucítíte obrovskou energii, která ze srdeční čakry začne vycházet.
Poprvé jsem měl pocit, jako by z toho místa vycházela gumová zahradní hadice, asi taková síla, ale byl to svazek energetických paprsků.

Důležité je mít pevně stanovený cíl – tedy osobu, kam energii směřujete.
Pokud je jen trochu senzitivní, citlivá, měla by tok energie zaznamenat.

2. posílání pravé léčivé síly z Universa
Ujasněme si, že energii, která je někde mezi nebem a zemí budeme nazývat Universum.
Každý tomu může říkat jinak – Bůh, energie, je to v podstatě jedno.

Jak používat energii shůry k léčivým procesům?
Opět ležíme, celé tělo uvolněné, prsty na rukou volně, ne sevřené v pěstích.
Nejprve je důležité si rozhodnout, která ruka bude přijímací a která vysílací.
Obvykle vysílací je u praváků pravá (u leváků levá). A napojíme se na Universum.

Jak?
Každý jsme jeho součástí. Nic složitého na tom není.
Stačí si jen - opět důrazně – uvědomit, že chceme vyslat ke konkrétní osobě léčivou energii. Pak už si vás proud energie najde. Za chvíli jasně ucítíte, jak do konečků levé ruky (u leváků pravé ruky) začíná proudit energie. Vy jí pouze umožníte průchod vaším tělem. Proudí levou paží k levému rameni, pak přes horní část těla k pravému rameni a rukou až k prstům pravé ruky.
Měli byste jasně ucítit jemné brnění, jak energie opouští prsty a odchází nasměřována ke konkrétnímu člověku. Ideální je vizualizovat si přesně postiženou nebo nemocnou část těla. Dobré by bylo, kdyby dotyčný o Vašich záměrech věděl.
Často i on zaznamená jisté brnění po celém těle.

Rozhodně ale není dobré vysílat léčivou energii, když ji ten člověk nechce, tváří se třeba, že o to nestojí, že tomu stejně nevěří a že to určitě nefunguje.
V tom případě je to jeho rozhodnutí, proti kterému se nedá nic dělat.
Berte to tak, že ještě nenazrál do fáze, aby byl hoden přijmout od Vás tuto léčivou energii.
Jste v tuto chvíli jasně duchovně výš.

Ukončení procesu
Když máte dojem, že už „to stačí“, případně se vám nedaří udržet myšlenky na tok energie, stačí jednoduché uvědomění si konce tohoto procesu a lehký pohyb prstů.
Zavřít prsty do pěstí a opět povolit. Tím dáte „nahoru“ pokyn, že energii už dále vysílat nebudete.
© Wahlgrenis 09.03.2004


© 2004-2020 Wahlgrenis Zveřejněné materiály jsou chráněny autorským zákonem. Kopírování a šíření jakékoliv části obsahu bez svolení autora je zakázáno.